Investigaciones

2004

 • “El tractament de la informació i aprenentatge amb les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Les WebQuest com a metodologia universitària”. Entidad financiadora: Universitat Rovira i Virgili. Tipo de Convocatoria: Projectes d’Innovació Docent-Universitat Rovira i Virgili. Entidades participantes: Universitat Rovira i Virgili. 01/09/2004 – 01/09/2005 Nº . I.P. Dr. Ángel-Pío González Soto.

 • “Educació en valors, actituds personals i ètica professional en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior”. (Institut de Ciències de l’Educació-Universitat Rovira i Virgili). Projectes d’Innovació Docent-Universitat Rovira i Virgili. Institut de Ciències de l’Educació-Universitat Rovira i Virgili. I.P: Dra. Misericòrdia Camps Llauradó
 • “Les comunitats virtuals com a metodologia per afavorir l’aprenentatge per part de l’alumne”. (Universitat Rovira i Virgili). Projectes d’Innovació Docent-Universitat Rovira i Virgil.  Universitat Rovira i Virgili. 01/09/2005 – 01/09/2006 I.P: Dr. José Miguel Jiménez González. (7 investigadores).
 • “Disseny d’un espai virtual de formació basat en la mobilitat i l’ús dels recursos per a l’aprenentatge i la investigació”. (Instituto de Ciencias de la Educación-Universitat Rovira i Virgili). Ayudas de Innovación Docente 2009-10. Modalidad Investigación Educativa.  01/09/2009 – 31/08/2011. I.P. Dr. José Miguel Jiménez González. (4 investigadores).
 • “Ús i aplicació dels ordinadors ultraportàtils a l’ESO: del llibre al material electrònic”. (Instituto de Ciencias de la Educación-Universitat Rovira i Virgili). Ayudas de Innovación Docente 2009-10. Modalidad Investigación Educativa. 01/09/2009 – 31/08/2010. I.P: Dr. Ángel-Pío González Soto. Nº (4 investigadores).
 • “Construcción y evaluación de un medio digital para la Escuela de Comunicación Social de la ULA Táchira”. (Comisión para el desarrollo científico, humanístico y tecnológico de la Universidad de Los Andes. Departamento de Comunicación Social. Laboratorio de Periodismo Digital. Enero. 2008. hasta: marzo 2010. I.P: Patricia Henríquez. (2 investigadores).
 • “Detecció de necessitats formatives  al personal de l’Ajuntament de Calafell”. (Diputació de Tarragona, Ajuntament de Calafell). Import: 2.950€. País: Espanya. Durada: des de/d’ març fins a juliol de 2004. I.P: Dr. Ángel-Pío González Soto.
 • “Postgrado-Master de Formación de formadores (convenio 1093)”. (Fundación laboral de la construcción). País: Espanya. Septiembre 2004 fins a desembre de 2006. I.P: Sr. Vicente Garrido; Dr. José Tejada
 • “La didàctica en un entorn virtual interuniversitari”. (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca). Generalitat de Catalunya. Import concedit: 16.200 €. Ref. MQD00058. 01/09/04 – 30/06/06.
 • “PALMIRA: Experiencia piloto para la incorporación de las PYMEs del sector del comercio minorista a la formación continua a través de la teleformación”. (Entitat finançadora: Fondo Social Europeo). Acciones complementarias y de acompañamiento a la formación. Import concedit: 18.000 €. Referència de la concessió: C-2004-0438.Palmira. Durada: des de/d’ gener 2005 fins a juliol 2005.
 • “Postgrado-Master de Formación de formadores (convenio 1093)”. (Fundación laboral de la construcción). País: Espanya. Durada: des de/d’ setembre 2002 fins a desembre de 2004Investigador responsable: Sr. Vicente Garrido; Dr. José Tejada

2005

 • “Educació en valors, actituds personals i ètica professional en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior”. (Institut de Ciències de l’Educació-Universitat Rovira i Virgili). Projectes d’Innovació Docent-Universitat Rovira i Virgili. Participan: Institut de Ciències de l’Educació-Universitat Rovira i Virgili. DURACIÓN: 01/09/2004 – 01/09/2006  I.P: Dra. Misericòrdia Camps Llauradó
 • “Les comunitats virtuals com a metodologia per afavorir l’aprenentatge per part de l’alumne”. (Universitat Rovira i Virgili). Projectes d’Innovació Docent-Universitat Rovira i Virgil. Participan: Universitat Rovira i Virgili. 01/09/2005 – 01/09/2006. I.P: Dr. José Miguel Jiménez González. (7 investigadores)
 • Maite Novo: Becas competitivas:
  • Beca Pre-doctoral. Ministerio Español de Ciencia y Tecnología. (Julio 2002- Julio 2006).
  • Beca Post-doctoral. Beatriu de Pinós, de la Generalitat de Catalunya (Mayo 2007- Mayo 2009). Esta beca financió mi estancia postdoctoral en el centro Unité Microbiologie et Technologie des Fermentations. Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), Montpellier (France)

2006

 • “HIPÓMENES: Experiencia piloto para la incorporación de las pymes del sector de transporte por taxi a la formación continua a través de la teleformación”.(Fondo Social Europeo). Acciones complementarias y de acompañamiento a la formación. Import concedit: 18.000 €. Referència: C-20050336. Durada: des de/d’ gener 2006 fins a juliol 2006.

2007

 • “Centre de Recursos del Patrimoni de les Comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre (REPTTE)”. (Diputació de Tarragona). Import: 60.000€. País: Espanya. Durada: des de/d’ setembre 2005 fins a desembre de 2007. Investigador responsable: Dra. Mercè Gisbert Cervera – Dr. Ángel-Pío González Soto
 • “Proyecto Hécate: Producto Formativo para la implantación de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en las PYMES. Entidad de realización”. (Fundación Tripartita). Investigador responsable: IFES – Aragón y Angel Pío González Soto. Fecha de inicio: 2007
 • “Administración de recursos humanos mediante el uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación”. (Fundación Tripartita para la Formación en Empleo). Investigador responsable: Formación 2020 y Angel Pio González Soto.Fecha de inicio: 2007.
 • “EA2007-0121.  : Modelos didácticos en los campus virtuales universitarios: Patrones metodológicos generalos por los profesores en procesos de enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales”. Dirección: Jesús Salinas (UIB). Aprobada por Resolución de 29 de mayo de 2007, de la Secretaría de EStado de Universidades e Investigación, por la que se conceden subvenciones de acciones con cargo al Programa de Estudios y Análisis, destinados a la mejora de la calidad de la enseñanza superior y de la actividad del profesorado universitario (BOE de 13 de junio de 2007).

2008

 • “La participació de les famílies als centres educatius de primària. Una eina de transformació dels estereotips sexistes”. (Institut Català de les Dones – Generalitat de Catalunya). 2008-2009. I.P: Carme García Yeste.
 • “Construcción y evaluación de un medio digital para la Escuela de Comunicación Social de la ULA Táchira”. (Comisión para el desarrollo científico, humanístico y tecnológico de la Universidad de Los Andes). Participan: Departamento de Comunicación Social. Laboratorio de Periodismo Digital. Enero 2008 – marzo 2010. I.P: Patricia Henríquez.
 • “Formació continuada i seguiment en la supervisió de casos. Minillar I-II-III”. (Fundació Tripartita i Fons Social. Europeu). Import: 2000€. País: Espanya. Maig 2005 – desembre de 2006. I.P: Sr. Antonio Gabriel Jiménez Gallardo.
 • “Programas de formación sobre el desmantelamiento de centrales nucleares”. (ENRESA, Fundació Mestral, FURV). Import: 18.900€. País: Espanya. febrer 2008 – octubre 2008. I.P: Dr. Ángel-Pío González Soto
 • “BABEL: Producto Formativo para la Impartición de la cualificación Professional en Administración de Recursos Humanos mediante el uso de las TIC”. (III Acuerdo Tripartito de Formación Continua y el Fondo Social Europeo) I.P: Angel Pio González (coordinador). Fecha inicio: 2008
 • “Análisis e indagacion de la vinculación entre los componentes teóricos y empíricos de la educación a distancia y la motivación de los estudiantes de cursos y carreras de la modalidad”. (Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología – Argentina). I.P: Mª Teresa Martínez (Argentina) y Angel-Pío González (España). 2008 – 2010. Cuantía total: 64.000
 • “Producto formativo para la impartición de la cualificación professional en administración de recursos humanos mediante el uso de las TIC”. (Forcem). I.P: Formación 2020 y Angel Pío González Soto.  2008. Cuantía total: 30.000
 • “E-Learning en los estudios de postgrado: propuestas metodológicas para los estudios de postgrado en entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje”. (Ministerio de Educación y Cultura). I.P: Salinas, J. (20 investigadores). 2008 – 2010. Cuantía total: 21.885
 • “TEDS-M Teacher Education Study in Mathematics (Estudio Internacional sobre la Formación Inicial del Professorado de Matemàticas”. (IEA: Internacional association for the evaluation of educational achievement). I.P: IEA. 2007 – 2010
 • “Modelos didácticos en los campos virtuales universitarios: Patrones metodológicos generados por los professores en procesos de enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales”. (Secretaria de Estado de Universidades e Investigación). Ministerio de Educación y Ciencia. I.P: Dr. Jesús Salinas Ibañez. 2007 – 2008.

2009

 • “Disseny d’un espai virtual de formació basat en la mobilitat i l’ús dels recursos per a l’aprenentatge i la investigació”. (Instituto de Ciencias de la Educación-Universitat Rovira i Virgili). Ayudas de Innovación Docente 2009-10. Modalidad Investigación Educativa. 01/09/2009 – 31/08/2011. I.P: Dr. José Miguel Jiménez González. (4 investigadores)
 • “Ús i aplicació dels ordinadors ultraportàtils a l’ESO: del llibre al material electrònic”. (Instituto de Ciencias de la Educación-Universitat Rovira i Virgili). (Ayudas de Innovación Docente 2009-10). Modalidad Investigación Educativa. 01/09/2009 – 31/08/2010. I.P: Dr. Ángel-Pío González Soto. (4 investigadores).
 • “Desorrollo de programas de formación sobre el desmantelamiento de centrales nucleares-II. (ENRESA, Fundació Mestral, FURV). Import: 9.900€. País: Espanya. Octubre 2008 – març 2009. I.P: Dr. Ángel-Pío González Soto.
 • “NETLAB: Teleobservatorio Universitario de Docencia Virtual”. (MEC). Import: 12.000€. Referència: ExpedienteBS02002-12719-E/PSCE. 2004 – 2006 I.P: Dra. Mercè Gisbert.
 • “Competencias tic para la docencia en la universidad pública española. Indicadores y propuestas para la definición de buenas prácticas”. (Subdirección General de profesorado e Innovación Docente. Programa de Estudioy Análisis). I.P: Maria Paz Prendes (UNU) 2009.
 • “Recuperación y representación del conocimiento experto del profesorado emérito de las universidades españolas:ingeniería del conocimiento para la reconstrucción de la misión de la universidad y la calidad de la docencia universitaria en el marco del proceso de convergencia europea”.  (Secretaria de Estado de Universidades e Investigación. Ministerio de Educación y Ciencia). I.P: Miguel A. Zabalza (USC). 2009
 • “Plan Nacional I+D+I”. (Secretaria de Estado de Universidades e Investigación. Ministerio de Educación y Ciencia). 2009-2011. I.P: García Yeste, C
 • “La participació de les famílies als centres educatius de primària. Una eina de transformació dels estereotips sexistes”. (Institut Català de les Dones – Generalitat de Catalunya). 2008-2009. I.P: Garcia Yeste, C.

 2010

 • “Evaluación de programas de formación del PDI presencial y a distancia en el marco de la URV: el impacto de la formación. Entidad financiadora: Instituto de Ciencias de la Educación de la URV”. (Convocatoria de ayudas para el desarrollo de proyectos de incorporación a la investigación en educación 2010 (APREN 2010) ). 01-01-2010 – 31-12-2011. I.P: Dr José Miguel Jiménez González.
 • BOE nº 251 de 16 de octubre de 2010. Registro EA-2010-0099. “Identificación, desarrollo y evaluación de competencias docentes en la aplicación de planes de formación dirigidos a profesorado de la Universidad”. Propuesta de los ICEs de Cataluña bajo la coordinación del de la UPC: Inma Torra Bitoolch. Cuantía: 28.67.
 • “Proyecto Evaluación de Programas de Formación del PDI presencial y a distancia en el marco de la URV: el impacto de la formación. APREN 2010”
 • “Aprender con la Tecnología de la Información y la intervención en el servicio socio-comunitario. Universidad Rovira i Virgili Proyecto MQD 00187.”
 • “Recuperación de conocimiento expert de los Profesores Emeritos en  la Universidad” .(Ministerio de ciencia e innovación, VI Plan de innovación científica). EDU2009-09362EDUC
 • “LEARN (URV) 2010-2011 Aplicación de competencias digitales para la formación en la Educación Superior”. Convocatoria 2009-2010. ICT skills for teaching Spanish at the Public University. Indicadores y Propuesta de buenas prácticas (EA-2009-0133)

2011

 • “La innovación/mejora docente a través de la formación del personal docente e investigador en el marco de la URV: el impacto de la formación”. (AGAUR). Convocatoria nacional, 2010MQD00092. Participan: URV y UAB. 01-01-2011 – 31-12-2012. I.P: Dr José Miguel Jiménez González.
 • “L’aprenentatge de la tecnologia de la informació I la comunicació en la intervenció socioeducativa I el servei a la comunitat”. (AGAUR). Tipo de convocatoria: nacional, 2010MQD00187. Participan: URV y UAB. 01-01-2011 – 31-12-2012. I.P: Dr Angel Pío González Soto.

2012

 • “La transferencia del aprendizaje en el context de las prácticas laborales. La formación Profesional en cooperación con la Universidad y la Empresa”. (Recercaixa). Tipo de convocatoria: nacional. Participan: URV y UAB. 01-01-2013 – 31-12-2014. I.P: Dr Manel Fandos Garrido.
 • Participación en proyecto I+D+I: Dra. Rebeca Soler: “La Orientación del Proyecto Vital y Profesional en la Edad Adulta: Análisis de Necesidades, Valoración de Servicios para el Empleo e Identificación de Buenas Prácticas”. IP: María Teresa Padilla Carmona. Tipo de Proyecto: Plan Nacional del 2010. Referencia: EDU2010-21873-C03-01. 01-01-2011 – 31-12-2013

 2013

 • A.P. González participa como Experto en el Panel Internacional de Investigación en Tecnología Educativa durante 2013 (PI2TE), dentro del Grupo EDUTEC (CIF: G07837639).
 • “BIOTECH XXI: Alfabetització biotecnològica per als estudiants dels graus de primaria i infantil de la URV”. (Programa Ajuts d’innovació docent 2011-12). ICE-URV. 01/11/2011 – 30/06/2012. I.P: Maite Novo Molinero.
 • “BIOTECH XXI: Alfabetització biotecnològica per als estudiants dels graus de primaria i infantil de la URV” (Banco Santander, URV). 01/11/2011 – 30/06/2013. I.P: Maite Novo Molinero.
 • “Disseny de nou material educatiu per a la potenciació de l’alfabetització biotecnològica en els graus de primaria i infantil. (Programa Ajujuts d’innovació docent 2012-13). ICE-URV. I.P: Maite Novo Molinero.
 • “EDUROM: Promoting the acces os Roma to LLP, VET and employment through family education in Primary schools”. European Commission. (2013 – 2015) IP Carme García Yeste.
 • 2014

 • Digitalització del cas real: Conversió a un joc de realitat alternativa. (Programa ajuts d’innovació docent 2013-14. 01/01/2014 – Actualidad. IP: Maite Novo Molinero.
 • “Percepción y actitud hacia la biotecnología y la habilidad de innovación en los estudiantes de Grado de Ingeniería Química: Conclusiones de un estudio demográfico y propuestas curriculares”. (Programa Ajuts d’innovació docent 2013-14). ICE-URV 01/09/2013-Actualitat. IP:Ioanis Katakis.
 • “Alfabetització medioambiental de los futuros profesores: Hacia una educación para el desarrollo sostenible” (Fundación Mapfre). 13/02/2013 – 13/02/2014. I.P: Maite Novo Molinero.
 • “Identificación de genes implicados en la tolerancia de levaduras vínicas a factores de estrés relacionados con la fermentación alcohólica mediante técnicas basadas en hidratación genómica comparativa”. (Junta de Andalucía). 2010 – 2014 I.P: Eva Mª Valero.
 • MARIE CURIE (2014-2017): Overcoming Inequalities in Schools and Learning Communities: Innovative Eduation for a New Century (SALEACOM).
 • Aitor Gómez, miembro del grupo FORTE&MIDES de la URV ha conseguido una ayuda dentro del programa Marie Curie. Se trata de hacer intercambios entre los países participantes e investigar sobre comunidades de aprendizaje. Los implicados son Stanford University (USA), University of Queensland (Australia), University of Auckland (Nueva Zelanda), Universidad Federal de Sao Carlos (Brasil), Kozep Europai Egyetem (Hungría), Drom Kotar Mestipen (entidad sin ánimo de lucro en Barcelona). Esto implica que nuestro grupo viajará a esos lugares y ellos a Barcelona (por Drom Kotar) y la URV de Tarragona.
 • “Organometàl·lics i catàlisi homogènia” (Programa de Foment de l’Activitat de la Recerca). 2010 – 2015. Ref.2010PFR-URV-B2-01. Universitat Rovira i Virgili. IP: Maria del Carmen Orosia Claver Cabrero. (11 Investigadors).
 • “Propuesta de un marco de referencia competencial del profesorado universitario y adecuación de los planes de formación basado en competencias docentes”. Convocatoria REDU 2012 ‘Proyectos en Red para la Investigación en Innovación’. 2012 – 2014. Ref.REDU 2012.Red Estatal en Docencia Universitaria (RED-U), associació integrada a l’International Consortium of Educational Development. IP: Teresa Pagès Costas.
 • “Suport a la realització del treball de recerca de batxillerat”. 2013 – 2014. URV. IP: Marta Calull Blanch.
 • “Organometàl·lics i catàlisi homogènia” (Ajuts per potenciar els grups de recerca de qualitat.). 2009 – 2014. Ref.2009 SGR 116. Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). IP: Maria del Carmen Orosia Claver Cabrero. (11 Investigadors).
 • “El impacto de la evaluación educativa en el desarrollo de competencias en la universidad. La perspectiva de las primeras promociones de graduados” (Programa Nacional de Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas). 2012 – 2015. Ref.EDU2012-32766. Ministerio de Ciencia e Innovación. Subdirección General Proyectos de Investigación. IP: Elena Cano García.
 • “La direcció i organització de centres educatius com a competencia del Practicum i TFG en graus d’Educació Infantil i Primaria”. 2013 – 2014. URV. IP: Charo Barrios Arós.
 • “EDU-FAM. Mejora del sistema educativo a través de la formación de familiares de grupos vulnerables”. 2014 – 2016. Ref.EDU2013-47731-R. Ministerio de Economía y Competitividad. Plan Nacional de I+D+I. IP: Aitor Gómez.
 • “Robatori al Zoo: una nova eina didàctica per tal d’aprofondir en el coneixement del material genètic i la seva expressió”. 2014 – 2015. URV. IP: Maite Novo Molinero. (5 Investigadors).
 • “Desarrollo de un alimento integrado para el mantenimiento del peso corporal y la prevención del riesgo de patologías asociadas con la obesidad” (Área ANEP de ciencia y tecnología de los alimentos). 2014 – 2016. Ref.AGL2013-40707-R. Ministerio de Economía y Competitividad. IP: Luis Maria Arola Ferrer. (15 Investigadores).
 • “Projecte COLE (Collaborative Learning Environment), una eina per a potenciar la intel·ligència col·lectiva i l’aprenentatge col·laboratiu dels futurs mestres d’Infantil i primària” (No aplicable). 2014 – 2016. Ref.2014 ARMIF 00042. Departament d’Economia i Coneixement. Generalitat de Catalunya. IP: Maria Teresa Novo Molinero. (11 Investigadors).
 • “Percepción, y actitud hacia la biotecnología y la habilidad de innovación en los estudiantes de grado de Ingeniería Química: conclusiones de un estudio demográfico y propuestas curriculares”. 2013 – 2014. URV. Universitat Rovira i Virgili. IP: Ioanis Katakis.
 • “Gens del paleolític en una societat “occidental” del segle xxi: un nou prisma per enfocar la divulgació de la problemàtica de l’obesitat”. 2014 – 2015. URV. IP: Cristina Valls Bautista.
 • “Quimioinformàtica i Nutrició” (No aplicable)2014 – 2016Ref.2014 SGR 1217Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)IP: Gerard Pujadas Anguiano. (7 Investigadors).
 • “Avaluació in vitro de compostos procedents d’extractes naturals com a antidiabètics per la seva activitat inhibitòria sobre DPP-IV” (No aplicable). 2014 – 2015. Ref.2014LINE-05. Universitat Rovira i Virgili. IP: Cristina Valls Bautista. (1 Investigadors).
 • “Identificación de ingredientes alimentarios para la prevención del síndrome metabólico (Área ANEP de ciencia y tecnología de los alimentos)”. 2012 – 2014. Ref.AGL2011-25831. Ministerio de Ciencia e Innovación. IP: Santiago Garcia Vallve.
 • “Guies didàctiques per al treball de documentals en la docència virtual de les ciències ambientals”. 2014 – 2015. URV. IP: Nuria Ruiz Morillas.
 • “La implicación paterna en el cuidado de los hijos en España (Ciencia Política, Sociología y Geografía (CPOL, SOCI y GEOG)”. 2013 – 2015. Ref.CSO2012-33476. Ministerio de Economía y Competitividad. IP: Lluis Flaquer Vilardebo.
 • “Impact of local welfare systems on female labour force participation and social cohesion (COOPERATION)”. SSH. 7è Programa Marc. Socio-economic Sciences and the Humanities (Ciències Socioeconòmiques i Humanitats).) . 2011 – 2014. Ref.266806. Unió Europea. IP: Lluis Flaquer Vilardebo. (3 Investigadors).
 • “IMPACT-EV. Evaluating the impact and outcomes of European SSH Research (COOPERATION)”. SSH. 7è Programa Marc. Socio-economic Sciences and the Humanities (Ciències Socioeconòmiques i Humanitats). 2014 – 2017. Ref.613202. European Commission. IP: Ramon Flecha. (18 Investigadors).
 • “European Studies and Research in Adult Learning and Education” (ESRALE) (LLP). (Lifelong Learning Programme). 2013 – 2016Ref.2013-3969/001-001Unió EuropeaIP: Rosa Valls Carol. (4 Investigadors).
 • “END-TRAFFICKING. Cambios e innovaciones sociales en la prevención y reducción de la trata de mujeres con fines de explotación sexual”. 2014 – 2016. Plan Nacional de I+D+I. Ministerio de Economía y Competitividad. IP: Lidia Puigvert i Mallart.
 • “Aprenentatge-servei: participació en accions educatives per a la millora de l’aprenentatge i la convivència en centres educatius”. 2013 – 2014 .URV. IP: Carme García Yeste.
 • “Pla Pilot d’ Internacionalització del Currículum en tres titulacions de Grau de tres àrees científiques diferents (Filologia, Enologia i Educació)”. Convocatòria d’ajuts per a projectes d’innovació docent 2013-14: ICE-URV Ref.:19A/13 (). 2013 – 2014 .Ref.ICE-INNOVACIÓ DOC-19A/13. URV. IP: Maria Pilar Iranzo Garcia. (5 Investigadors).
 • “Disseny, implementació i avaluació de propostes de feedforward”. 2014 – 2015. Ref. (REDICE 14-966). ICE- REDICE. IP: Elena Cano. (20 Investigadors).
 • “Millorar les competències docents lingüístico-comunicatives i inclusives dels estudiants de Grau d’Educació Infantil (URV) per mitjà d’Aprenentatge-Servei amb escoles d’educació infantil i primària (comunitats d’aprenentatge)” (No aplicable). 2014 – 2015. Ref.2014 ARMIF 00046. Departament d’Economia i Coneixement. Generalitat de Catalunya. IP: Maria Pilar Iranzo Garcia . (7 Investigadors).
 • “Les noves exigències per a la direcció escolar en l’Educació Primària: Anàlisi i propostes” (No aplicable). 2014 – 2015. Ref.2014LINE-09. Universitat Rovira i Virgili . IP: Maria Pilar Iranzo Garcia . (7 Investigadors).
 • “La transferencia del aprendizaje en el contexto de las prácticas laborales. La Formación Profesional en cooperación con la Universidad y la Empresa” (No aplicable). 2013 – 2014. Ref.PJ004127. Obra Social Fundació ‘LA CAIXA’. IP: Manuel Fandos Garrido. (4 Investigadores).
 • “Metodologia de la Recerca Educativa amb Impacte Social (MEDIS)” (No aplicable). 2014 – 2016. Ref.2014 SGR 959. Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) .IP: Aitor Gomez Gonzalez . (11 Investigadors).
 • “Diseño de eActividades para el Aprendizaje (un enfoque de actualización docente investigando la propia práctica)”. 2014 – 2015. Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). IP: Lourdes Laguardio Ortiz.
 • “Evaluación de Programas de Formación del PDI presencial y a distancia en el marco de la URV: el impacto de la formación”. 2014. Ref.2010APREN/02. Universitat Rovira i Virgili. IP: Jose Miguel Jiménez.
 • “Módulo IX: orientación laboral: oferta y demanda en el mercado de trabajo”. 2014. Ref.F06107N. Universitat Rovira i Virgili.
 • “Guía práctica para los representantes legales de los trabajadores en la empresa sobre la formación”. 2014. Ref.F07006N. Universitat Rovira i Virgili.
 • “Producto formativo para la implantación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación”. 2014. Ref.F07035N. Universitat Rovira i Virgili.
 • “Orientación laboral: oferta y demanda en el mercado de trabajo”. 2014. Universitat Rovira i Virgili.
 • “Incidencia de la calidad en el sector servicios en Aragón”. 2014. Ref.F08108N. Universitat Rovira i Virgili.
 • “EDUROM: Promoting the acces os Roma to LLP, VET and employment through family education in Primary schools”. European Commission. (2013 – 2015) IP Carme García Yeste.
 • “La participació dels estudiants del Grau en Educació en actuacions educatives d’èxit: una oportunitat per a una formació inicial d’excel·lència i per a la millora de resultats acadèmics i de la convivència als centres educatius”. Universitat Rovira i Virgili. (2014 – 2015).
 • “PERARES: Public Engagement with Research and Researcha Engagement with Society”. RTD, FP7. European Commission. (2010 – 2014).
 • “Pla de socialització preventiva de violència de gènere en centres educatius d’educació infantil i primària”. Universitat Rovira i Virgili. (2012 – 2014).
 • “Mejora del sistema educativo a través de la formación de familiares de grupos vulnerables (Área ANEP de ciencias de la educación)”2014 – 2016Ref.EDU2013-47731-RMinisterio de Economía y CompetitividadIP: Aitor Gómez González. (15 Investigadores).

Sandra Gilabert Medina:

 • Graphical Literacy training: understanding and using tables and graphs on school learning in science and mathematics (Ajuts a la Recerca) . 2007 – 2010 Ref.SEJ2006-15639-C02-02/EDUC . Spain Department of Education 4858 – Department of Education of Government of Catalonia . IP: Merce Garcia-mila
  • External representations
  • Education in natural sciences and mathematics.
  • Teaching and learning of graphs and tables in prim
 • Graphic literacy training. Understanding and using tables and graphs in school learning math and science (Ajuts a la Recerca) . 2008 – 2009 Ref.2007 ARIE 00025 . Department of Education of Government of Catalonia . IP: Eduard Martí Sala
  • External representations
  • Education in natural sciences and mathematics.
  • Teaching and learning of graphs and tables in prim
 • The epistemic function of external systems of representation in learning science and mathematics (Ajuts a la Recerca)2010 – 2013 Ref.EDU2010-21995-C02-02 . Spain Department of Education IP: Merce Garcia-mila
  • External representations
  • Education in natural sciences and mathematics.
  • Teaching and learning of graphs and tables in prim
  • Argument as mediate learning of tables and graphs
 • Development, interaction and communication in educational contexts. (Consolidated research group) (Ajuts a la Recerca) . 2009 – 2013 Ref.2009SGR933 . Department of Education of Government of Catalonia . IP: Cesar Coll Salvador
  • Interaction in classroom
  • Classroom Discourse
  • Teaching and learning at school