Formació en competències transversals per doctorands 2018-2019

Inclou activitats formatives transversals, comunes a tots els doctorands, o específiques, de l'àmbit del doctorant. Aquestes activitats responen a les activitats de formació dels futurs doctors i doctores per a facilitar l'adquisició de competències.

> Veure cursos de Doctorand 2016-2017

> Veure cursos de Doctorand 2017-2018

Llegenda d'icones:  Inscripció  Inscripció oberta Oberta  Inscripció tancada Tancada  Inscripció pendent Pendent

          Programa Programa Descarregar el programa Programa No diponible


Inscripció Programa Codi Nom Data inici

 Abril
Inscripció tancada Programa 18-19D57 La Internacionalització a la URV 02-04-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D21 Gestor de referències bibliogràfiques: Mendeley 08-04-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D25 Millora la visibilitat de la teva producció científica accés obert i repositori institucional. 09-04-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D61 Iniciació al Design thinking 10-04-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D55 Accés a la informació de la Unió Europea 11-04-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D56 Aprenentatge i servei 24-04-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D52 SciVal: l’eina que us permetrà analitzar i posicionar la vostra recerca 26-04-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D65 Impacte social de la recerca 29-04-2019
 Maig
Inscripció tancada Programa 18-19D24 Gestió de dades de recerca: Pla de gestió de dades 07-05-2019
Inscripció oberta Programa 18-19D30 La informació especialitzada en Dret: recomanacions pràctiques 07-05-2019
Inscripció oberta Programa 18-19D66 L'acreditació i la promoció docent a la universitat: AQU 10-05-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D64 La tesis doctoral: Disseny i desenvolupament per articles 13-05-2019
Inscripció oberta Programa 18-19D71 The literature review process in Science & Tecnology 13-05-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D33 Gestor de referències bibliogràfiques: Mendeley (nivell bàsic-intermedi) 14-05-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D32 Infografies com a recurs docent i de comunicació 15-05-2019
Inscripció oberta Programa 18-19D69 Presentation skills in Science & Technology 15-05-2019
Inscripció oberta Programa 18-19D67 Research data management 20-05-2019
Inscripció oberta Programa 18-19D68 Research ethics & the ethics review process for a PhD thesis 20-05-2019
Inscripció oberta Programa 18-19D39 Millora la visibilitat de la teva producció científica accés obert i repositori institucional. 21-05-2019
Inscripció oberta Programa 18-19D70 The literature review process in Social Sciences 23-05-2019
Inscripció oberta Programa 18-19D53 SciVal: l’eina que us permetrà analitzar i posicionar la vostra recerca 24-05-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D62 Gestió de l’estrés 27-05-2019
Inscripció oberta Programa 18-19D35 Recuperant informació especialitzada en Ciències de l’Educació 28-05-2019
 Juny
Inscripció tancada Programa 18-19D34 La identitat digital de l'investigador: utilitza ORCID i altres identificadors i xarxes socials acadèmiques 04-06-2019
Inscripció oberta Programa 18-19D73 Writing a Scientific Article 04-06-2019
Inscripció oberta Programa 18-19D37 Millora la visibilitat de la teva producció científica accés obert i repositori institucional. 11-06-2019
Inscripció oberta Programa 18-19D74 Your first conference 11-06-2019
Inscripció oberta Programa 18-19D23 Recuperant informació especialitzada en ciència i tecnologia 12-06-2019
Inscripció oberta Programa 18-19D75 Using posters to communicate research 18-06-2019
Inscripció oberta Programa 18-19D54 Accessibilitat. Introducció al disseny de materials docents accessibles a persones amb discapacitat 21-06-2019
 Juliol
Inscripció oberta Programa 18-19D72 Social impact of research 01-07-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D58 Writing scientifics articles in english 08-07-2019
Inscripció pendent Programa 18-19D63 Organització personal i gestió del temps 09-07-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D59 Writing scientifics articles in english 16-07-2019

 CURSOS FINALITZATS
 Octubre
Inscripció tancada Programa 18-19D03 Millora la visibilitat de la teva producció científica accés obert i repositori institucional 16-10-2018
Inscripció tancada Programa 18-19D06 Base de dades Scopus: nivell avançat 18-10-2018
Inscripció tancada Programa 18-19D12 Base de dades Reaxys: nova versió 2016 30-10-2018
 Novembre
Inscripció tancada Programa 18-19D05 Gestió de dades de recerca: Pla de gestió de dades 06-11-2018
Inscripció tancada Programa 18-19D08 La transferencia del coixement i la innovació 06-11-2018
Inscripció tancada Programa 18-19D09 Taller d'Emprenedoria de projectes innovadors 13-11-2018
Inscripció tancada Programa 18-19D01 Gestiona la teva bibliografia amb Mendeley 14-11-2018
Inscripció tancada Programa 18-19D04 Millora la visibilitat de la teva producció científica accés obert i repositori institucional 20-11-2018
Inscripció tancada Programa 18-19D10 Taller de protecció dels resultats de la recerca 20-11-2018
Inscripció tancada Programa 18-19D17 101 INTRODUCCIÓ AL MOODLE DE LA URV 26-11-2018
Inscripció tancada Programa 18-19D13 Comunicació per a investigadors 27-11-2018
Inscripció tancada Programa 18-19D07 Gestor dereferències bibliogràfiques: Mendeley (nivell bàsic- intermedi) 28-11-2018
 Desembre
Inscripció tancada Programa 18-19D14 Com utilitzar les xarxes socials per divulgar ciència 13-12-2018
 Gener
Inscripció tancada Programa 18-19D15 Aprenentatge Basat en Problemes 10-01-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D18 APROFITA EL DOCTORAT PER A FER-TE UN INVESTIGADOR INDEPENDENT: TRUCS DE L’OFICI 15-01-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D38 Millora la visibilitat de la teva producció científica accés obert i repositori institucional. 15-01-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D44 EINES PER L’AVALUACIÓ I VISIBILITAT DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA 17-01-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D29 Gestiona la teva bibliografia amb Mendeley 18-01-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D28 Base de Dades EIKON 28-01-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D31 Gestió de dades de recerca: Pla de gestió de dades 29-01-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D42 Disseny d’un pòster acadèmic 30-01-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D43 AVALUACIÓ DE LA RECERCA 31-01-2019
 Febrer
Inscripció tancada Programa 18-19D11 Disseny de projectes de recerca: redacció de la memòria tècnica 07-02-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D16 DISSENY DE PROJECTES DE RECERCA 07-02-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D45 Visual Thinking: ensenyar amb imatges 11-02-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D26 Millora la visibilitat de la teva producció científica accés obert i repositori institucional 12-02-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D19 GET THE MOST OF YOUR PHD TO BECOME AN INDEPENDENT RESEARCHER: TRICKS OF THE TRADE 14-02-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D50 Com escriure un bon article per publicar a Elsevier 22-02-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D47 Disseny d’un pòster acadèmic 27-02-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D40 La informació especialitzada en Infermeria: Recomanacions pràctiques 28-02-2019
 Març
Inscripció tancada Programa 18-19D46 Visual Thinking: ensenyar amb imatges 04-03-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D02 La informació especialitzada en Humanitats i Ciències Socials: recomanacions pràctiques 07-03-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D36 Gestió de dades de recerca: Pla de gestió de dades 07-03-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D22 Gestor de referències bibliogràfiques: Mendeley (nivell bàsic-intermedi) 12-03-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D48 La tesis doctoral: Disseny i desenvolupament per articles 14-03-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D49 La tesis doctoral: Disseny i desenvolupament per projectes 14-03-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D27 Millora la visibilitat de la teva producció científica accés obert i repositori institucional. 19-03-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D20 El vídeo com a recurs docent a la URV 20-03-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D60 La universitat i el seu entorn: Estratègies docents per al compromís social 20-03-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D41 Gestiona la teva bibliografia amb Mendeley 26-03-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D51 SciVal: l’eina que us permetrà analitzar i posicionar la vostra recerca 29-03-2019