Històric Formació en competències transversals per doctorands 2018-2019

Inclou activitats formatives transversals, comunes a tots els doctorands, o específiques, de l'àmbit del doctorant. Aquestes activitats responen a les activitats de formació dels futurs doctors i doctores per a facilitar l'adquisició de competències.

Llegenda d'icones:  Inscripció  Inscripció oberta Oberta  Inscripció tancada Tancada  Inscripció pendent Pendent

          Programa Programa Descarregar el programa Programa No diponible


Inscripció Programa Codi Nom Data inici


 CURSOS FINALITZATS
 Octubre
Inscripció tancada Programa 18-19D03 Millora la visibilitat de la teva producció científica accés obert i repositori institucional 16-10-2018
Inscripció tancada Programa 18-19D06 Base de dades Scopus: nivell avançat 18-10-2018
Inscripció tancada Programa 18-19D12 Base de dades Reaxys: nova versió 2016 30-10-2018
 Novembre
Inscripció tancada Programa 18-19D05 Gestió de dades de recerca: Pla de gestió de dades 06-11-2018
Inscripció tancada Programa 18-19D08 La transferencia del coixement i la innovació 06-11-2018
Inscripció tancada Programa 18-19D09 Taller d'Emprenedoria de projectes innovadors 13-11-2018
Inscripció tancada Programa 18-19D01 Gestiona la teva bibliografia amb Mendeley 14-11-2018
Inscripció tancada Programa 18-19D04 Millora la visibilitat de la teva producció científica accés obert i repositori institucional 20-11-2018
Inscripció tancada Programa 18-19D10 Taller de protecció dels resultats de la recerca 20-11-2018
Inscripció tancada Programa 18-19D17 101 INTRODUCCIÓ AL MOODLE DE LA URV 26-11-2018
Inscripció tancada Programa 18-19D13 Comunicació per a investigadors 27-11-2018
Inscripció tancada Programa 18-19D07 Gestor dereferències bibliogràfiques: Mendeley (nivell bàsic- intermedi) 28-11-2018
 Desembre
Inscripció tancada Programa 18-19D14 Com utilitzar les xarxes socials per divulgar ciència 13-12-2018
 Gener
Inscripció tancada Programa 18-19D15 Aprenentatge Basat en Problemes 10-01-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D18 APROFITA EL DOCTORAT PER A FER-TE UN INVESTIGADOR INDEPENDENT: TRUCS DE L’OFICI 15-01-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D38 Millora la visibilitat de la teva producció científica accés obert i repositori institucional. 15-01-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D44 EINES PER L’AVALUACIÓ I VISIBILITAT DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA 17-01-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D29 Gestiona la teva bibliografia amb Mendeley 18-01-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D28 Base de Dades EIKON 28-01-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D31 Gestió de dades de recerca: Pla de gestió de dades 29-01-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D42 Disseny d’un pòster acadèmic 30-01-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D43 AVALUACIÓ DE LA RECERCA 31-01-2019
 Febrer
Inscripció tancada Programa 18-19D11 Disseny de projectes de recerca: redacció de la memòria tècnica 07-02-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D16 DISSENY DE PROJECTES DE RECERCA 07-02-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D45 Visual Thinking: ensenyar amb imatges 11-02-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D26 Millora la visibilitat de la teva producció científica accés obert i repositori institucional 12-02-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D19 GET THE MOST OF YOUR PHD TO BECOME AN INDEPENDENT RESEARCHER: TRICKS OF THE TRADE 14-02-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D50 Com escriure un bon article per publicar a Elsevier 22-02-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D47 Disseny d’un pòster acadèmic 27-02-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D40 La informació especialitzada en Infermeria: Recomanacions pràctiques 28-02-2019
 Març
Inscripció tancada Programa 18-19D46 Visual Thinking: ensenyar amb imatges 04-03-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D02 La informació especialitzada en Humanitats i Ciències Socials: recomanacions pràctiques 07-03-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D36 Gestió de dades de recerca: Pla de gestió de dades 07-03-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D22 Gestor de referències bibliogràfiques: Mendeley (nivell bàsic-intermedi) 12-03-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D48 La tesis doctoral: Disseny i desenvolupament per articles 14-03-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D49 La tesis doctoral: Disseny i desenvolupament per projectes 14-03-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D27 Millora la visibilitat de la teva producció científica accés obert i repositori institucional. 19-03-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D20 El vídeo com a recurs docent a la URV 20-03-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D60 La universitat i el seu entorn: Estratègies docents per al compromís social 20-03-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D41 Gestiona la teva bibliografia amb Mendeley 26-03-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D51 SciVal: l’eina que us permetrà analitzar i posicionar la vostra recerca 29-03-2019
 Abril
Inscripció tancada Programa 18-19D57 La Internacionalització a la URV 02-04-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D21 Gestor de referències bibliogràfiques: Mendeley 08-04-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D25 Millora la visibilitat de la teva producció científica accés obert i repositori institucional. 09-04-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D61 Iniciació al Design thinking 10-04-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D55 Accés a la informació de la Unió Europea 11-04-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D56 Aprenentatge i servei 24-04-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D52 SciVal: l’eina que us permetrà analitzar i posicionar la vostra recerca 26-04-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D65 Impacte social de la recerca 29-04-2019
 Maig
Inscripció tancada Programa 18-19D24 Gestió de dades de recerca: Pla de gestió de dades 07-05-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D30 La informació especialitzada en Dret: recomanacions pràctiques 07-05-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D66 L'acreditació i la promoció docent a la universitat: AQU 10-05-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D64 La tesis doctoral: Disseny i desenvolupament per articles 13-05-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D71 The literature review process in Science & Tecnology 13-05-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D33 Gestor de referències bibliogràfiques: Mendeley (nivell bàsic-intermedi) 14-05-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D32 Infografies com a recurs docent i de comunicació 15-05-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D69 Presentation skills in Science & Technology 15-05-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D67 Research data management 20-05-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D68 Research ethics & the ethics review process for a PhD thesis 20-05-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D39 Millora la visibilitat de la teva producció científica accés obert i repositori institucional. 21-05-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D70 The literature review process in Social Sciences 23-05-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D53 SciVal: l’eina que us permetrà analitzar i posicionar la vostra recerca 24-05-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D62 Gestió de l’estrés 27-05-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D35 Recuperant informació especialitzada en Ciències de l’Educació 28-05-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D80 Infografies com a recurs docent i de comunicació 31-05-2019
 Juny
Inscripció tancada Programa 18-19D34 La identitat digital de l'investigador: utilitza ORCID i altres identificadors i xarxes socials acadèmiques 04-06-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D73 Writing a Scientific Article 04-06-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D79 ELABORACIÓ I PUBLICACIÓ D’ARTICLES CIENTÍFICS 10-06-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D37 Millora la visibilitat de la teva producció científica accés obert i repositori institucional. 11-06-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D74 Your first conference 11-06-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D23 Recuperant informació especialitzada en ciència i tecnologia 12-06-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D76 TALLER SOBRE: VIOLÈNCIA MASCLISTA I MITJANS DE COMUNICACIÓ 12-06-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D75 Using posters to communicate research 18-06-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D78 Why and how to conduct research with gender perspective?: an introduction 19-06-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D54 Accessibilitat. Introducció al disseny de materials docents accessibles a persones amb discapacitat 21-06-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D77 Aprofundint en l’impacte social de la recerca 26-06-2019
 Juliol
Inscripció tancada Programa 18-19D72 Social impact of research 01-07-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D58 Writing scientifics articles in english 08-07-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D63 Organització personal i gestió del temps 09-07-2019
Inscripció tancada Programa 18-19D59 Writing scientifics articles in english 16-07-2019