Activitats del PROFID

Planificació prevista pel curs 2016-2017
Per a poder inscriure's als cursos cal que cliqueu la icona Inscripció oberta i ompliu el formulari. La icona Inscripció tancada indica que el curs té la inscripció tancada.

Nom activitat Dia Durada  
 

Activitats obertes

Febrer 2017
PROFI081 : Outlook 2013. Curs d’autoaprenentatge 6 6 hores Inscripció oberta
Maig 2017
PROFI058 : Xarxes socials de recerca: millorar la visibilitat de l’investigador 24 1 sessió de 3 hores Inscripció oberta
PROFI096 : Sessions preparatòries per al Certificat de català de suficiència per al PDI 26 6 hores Inscripció oberta
PROFI093 : SciVal: l’eina que us permetrà analitzar i posicionar la vostra recerca 30 3 hores Inscripció oberta
Juny 2017
PROFI094 : SciVal: l’eina que us permetrà analitzar i posicionar la vostra recerca 1 3 hores Inscripció oberta
PROFI072 : Comunicar la recerca en infermeria a través de les xarxes socials acadèmiques 1 1 sessió de 3 hores Inscripció oberta
PROFI085 : TALLER “BONES PRÀCTIQUES EN LA SUPERVISIÓ DOCTORAL” 7 16 hores Inscripció oberta
PROFI056 : Gestor de referències bibliogràfiques: Mendeley (nivell bàsic- intermedi) 7 1 sessió de 3 hores Inscripció oberta
PROFI061 : Publicar més, millorar la visibilitat de l’investigador 14 1 sessió de 3 hores Inscripció oberta
 

Activitats tancades

Setembre 2016
PROFI003 : Aprenentatge Basat en Problemes 14 12 hores Inscripció tancada
PROFI001 : Anglès C1 - Grup matí 26 120h (60 presencials i 60 virtuals) Inscripció tancada
PROFI002 : Anglès C1 – Grup tarda 26 120h (60 presencials i 60 virtuals) Inscripció tancada
Octubre 2016
PROFI005 : Tutories orals de català per al PDI 4 10 hores Inscripció tancada
PROFI006 : Tutories orals de català per al PDI 6 10 hores Inscripció tancada
PROFI004 : 101 Introducció al moodle URV 17 5 hores Inscripció tancada
PROFI010 : Mendeley, gestor de referències bibliogràfiques: nivell bàsic 17 1 sessió de 3 hores Inscripció tancada
PROFI007 : How can we internationalise our campus? 18 2 hores Inscripció tancada
PROFI011 : Publicar més, millorar la visibilitat de l’investigador 20 1 sessió de 3 hores Inscripció tancada
PROFI017 : Base de dades ISI Web of Science (WOS): nivell expert 20 1 sessió de 3 hores Inscripció tancada
PROFI012 : Gestor de referències bibliogràfiques: Mendeley (nivell bàsic-intermedi) 25 1 sessió de 3 hores Inscripció tancada
Novembre 2016
PROFI024 : Intermediate Conversation Course 3 20 hores (10 sessions de 2 hores). Inscripció tancada
PROFI021 : Advanced Conversation Course 4 20 hores (10 sessions de 2 hores). Inscripció tancada
PROFI023 : Upper-Intermediate Conversation Course 1 4 20 hores (10 sessions de 2 hores). Inscripció tancada
PROFI022 : Upper-Intermediate Conversation Course 2 8 20 hores (10 sessions de 2 hores). Inscripció tancada
PROFI026 : Curs virtual de Suficiència de Català pel PDI de la URV (C1) 14 45 hores Inscripció tancada
PROFI016 : Scientific publishing and open access at Wiley 15 3 hores. Inscripció tancada
PROFI018 : Publicar més, millorar la visibilitat de l’investigador. 16 3 hores. Inscripció tancada
PROFI013 : El gestor de referències bibliogràfiques Mendeley 16 1 sessió de 3 hores Inscripció tancada
PROFI015 : Investigació en Ciències de l'Educació: consells per publicar els teus articles 17 1 sessió de 3 hores Inscrip. externa
PROFI027 : Programa de Formació en competències per al canvi individualVIDUAL i col·lectiu 4a Edició 24 94 hores en total (64 presencials 30 no presencials) Inscripció tancada
PROFI014 : Producció de càpsules docents i de recerca al CRAI de la URV 25 1 sessió de 3 hores Inscripció tancada
PROFI025 : Comunicació per a investigadors. 25 10 hores (2 sessions de 5 hores). Inscripció tancada
PROFI019 : Eines per a l’avaluació de la producció científica en ciència i tecnologia. 30 3 hores. Inscripció tancada
Desembre 2016
PROFI009 : Comunicar la recerca en humanitats i ciències socials a través de les xarxes socials acadèmiques 1 1 sessió de 3 hores Inscripció tancada
PROFI031 : CONFERÈNCIA “El professor invisible” 13 2 hores Inscripció tancada
PROFI030 : Identificadors d’autors i accés obert 14 1 sessió de 3 hores Inscripció tancada
PROFI028 : Programa de competències per al canvi individual i colectiu 5a Edició 15 94 hores en total (64 presencials 30 no presencials) Inscripció tancada
Gener 2017
PROFI046 : Moodle I. Eines per la docència 16 No presencial 10 hores Inscripció tancada
PROFI603 : TALLER BONES PRÀCTIQUES EN LA SUPERVISIÓ DOCTORAL 18 16 hores Inscripció tancada
PROFI032 : TALLER: BONES PRÀCTIQUES EN LA SUPERVISIÓ DOCTORAL 18 16 hores. Inscripció tancada
PROFI042 : Publicar més, millorar la visibilitat de l'investigador. 18 1 sessió de 3 hores Inscripció tancada
PROFI050 : Bases de dades Reaxys i Reaxys Medicinal Chemistry 19 1 sessió de 3 hores Inscripció tancada
PROFI052 : Xarxes socials de recerca: millorar la visibilitat de l’investigador 25 1 sessió de 3 hores Inscripció tancada
PROFI033 : Avaluació de la producció científica en infermeria 31 1 sessió de 3 hores Inscripció tancada
Febrer 2017
PROFI049 : Tutories orals de català per al PDI 2 10 hores Inscripció tancada
PROFI048 : Tutories orals de català per al PDI 7 10 hores Inscripció tancada
PROFI044 : Disseminació de la recerca: Criteris per seleccionar la revista on publicar 8 1 sessió de 3 hores Inscripció tancada
PROFI066 : GESTIÓ DEL DISCURS ORAL I RECURSOS DE LA VEU 9 4 hores Inscripció tancada
PROFI038 : Iniciació a la captura i edició de vídeo 15 1 sessió de 3 hores Inscripció tancada
PROFI039 : Publicar més, millorar la visibilitat de l'investigador. 15 1 sessió de 3 hores Inscripció tancada
PROFI067 : RECURSOS D’ESTRUCTURA DE CONTINGUTS I VISUALITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ 16 4 hores Inscripció tancada
PROFI040 : El gestor de referències bibliogràfiques Mendeley 23 1 sessió de 3 hores Inscripció tancada
PROFI041 : Gestor de referències bibliogràfiques: Mendeley 27 1 sessió de 3 hores Inscripció tancada
Març 2017
PROFI008 : MEDITADA-MENT: Eines per al creixement personal, la regulació emocional, i l'afrontament de l'estrès a l'entorn laboral. 1 18 hores Inscripció tancada
PROFI068 : COMUNICACIÓ EFECTIVA DINS L’ACCIÓ TUTORIAL 2 4 hores Inscripció tancada
PROFI079 : Advanced Conversation Course. Campus Catalunya 7 20 hores (10 sessions de 2 hores) Inscripció tancada
PROFI080 : Upper-Intermediate Conversation Course. Campus Catalunya 7 20 hores (10 sessions de 2 hores) Inscripció tancada
PROFI051 : Gestor de referències bibliogràfiques: Mendeley (nivell bàsic-intermedi) 8 1 sessió de 3 hores Inscripció tancada
PROFI069 : VISUALITZAR LA INFORMACIÓ 9 4 hores Inscripció tancada
PROFI078 : Advanced Conversation Course. Campus Bellisens 9 20 hores (10 sessions de 2 hores) Inscripció tancada
PROFI086 : Advanced Conversation Course. Campus Sescelades 9 20 hores Inscripció tancada
PROFI035 : Xarxes socials acadèmiques i de recerca 14 1 sessió de 3 hores Inscripció tancada
PROFI075 : Programa estadístic Xlstat 14 4 Inscripció tancada
PROFI036 : Publicar més, millorar la visibilitat de l'investigador. 15 1 sessió de 3 hores Inscripció tancada
PROFI037 : Buscant documentació jurídica a VLex i Aranzadi 15 1 sessió de 3 hores Inscripció tancada
PROFI070 : TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ EFECTIVA ESCRITA AMB ELS ESTUDIANTS. DISSENY, USABILITAT I GESTIÓ DE L’ESPAI VIRTUAL DE L’ESTUDIANT (MOODLE I ALTRES ENTORNS) 16 4 hores Inscripció tancada
PROFI076 : Iniciació al paquet estadístic R 16 8 hores Inscripció tancada
PROFI043 : Més enllà del factor d'impacte: Altres mètriques adreçades a la mesura de l'impacte de la producció científica 22 1 sessió de 3 hores Inscripció tancada
PROFI071 : DELS GÈNERES PERIODÍSTICS A LA L’AULA. MODERACIÓ I DINAMITZACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DELS ESTUDIANTS A L’AULA 23 4 hores Inscripció tancada
PROFI034 : Producció de càpsules docents i de recerca al CRAI de la URV 24 1 sessió de 3 hores Inscripció tancada
PROFI064 : TUTORITZACIÓ DELS TFG/TFM 28 4 hores Inscripció tancada
Abril 2017
PROFI057 : Més enllà del factor d’impacte: Altres mètriques adreçades a la mesura de l’impacte de la producció científica 4 1 sessió de 3 hores Inscripció tancada
PROFI077 : Avaluació de la producció científica en humanitats i ciències socials 5 1 sessió de 3 hores Inscripció tancada
PROFI063 : APRENENTATGE I SERVEI 18 4 hores Inscripció tancada
PROFI059 : Publicar més, millorar la visibilitat de l’investigador 19 1 sessió de 3 hores Inscripció tancada
PROFI087 : SciVal: l’eina que us permetrà analitzar i posicionar la vostra recerca 19 1 sessió de 3 hores Inscripció tancada
PROFI045 : Disseminació de la recerca: Criteris per seleccionar la revista on publicar 20 1 sessió de 3 hores Inscripció tancada
PROFI089 : SciVal: l’eina que us permetrà analitzar i posicionar la vostra recerca 20 1 sessió de 3 hores Inscripció tancada
PROFI062 : FLIPPED CLASSROOM 25 4 hores Inscripció tancada
PROFI088 : SciVal: l’eina que us permetrà analitzar i posicionar la vostra recerca 25 1 sessió de 3 hores Inscripció tancada
PROFI053 : Investigació en Ciències de l’Educació: consells per publicar els teus articles 26 1 sessió de 3 hores Inscripció tancada
PROFI054 : Recursos per a la creació de gràfics i diagrames 28 1 sessió de 3 hores Inscripció tancada
Maig 2017
PROFI091 : EL CICLE DE VIDA D’UN PROJECTE DE RECERCA 2 4 hores Inscripció tancada
PROFI090 : DISSENY DE PROJECTES DE RECERCA. REDACCIÓ DE LA MEMÒRIA TÈCNICA DELS PROJECTES DE RECERCA 9 8 hores Inscripció tancada
PROFI095 : Comprehensive internationalization for all: critical steps forward 11 2 hores Inscrip. externa
PROFI060 : El gestor de referències bibliogràfiques Mendeley 16 1 sessió de 3 hores Inscripció tancada
PROFI084 : Lideratge i competències directives 17 25 hores Inscripció tancada
PROFI055 : Publicar més, millorar la visibilitat de l’investigador 17 1 sessió de 3 hores Inscripció tancada
PROFI073 : Mendeley, gestor de referències bibliogràfiques: nivell intermedi 23 1 sessió de 3 hores Inscripció tancada
Octubre 2017
PROFI065 : APRENENTATGE BASAT EN PROBLEMES / PER PROJECTES 24 12 hores Inscripció tancada
 

Activitats en preparació

Juliol 2017
PROFI083 : Redacció d'articles en anglès 3 12 hores Inscripció tancada
PROFI082 : Elaboració i Publicació d'articles científics 10 8 hores Inscripció tancada
 

Activitats suspeses