Formulari d'inscripció als cursos PROFI


Informació del curs:

06CR0039-9: Publicar en accés obert: polítiques, ajuts, eines i visibilitat al repositori institucional de la URV
Calendari:
Dimarts, 26 d’octubre de 2021
Horari:
10h
Lloc:
Sala Teams



Aquest curs no permet inscripcions.