06GE0003-2: Organització personal i gestió del temps

Dades tècniques del curs

Calendari: 19, 21, 26, 28 octubre i 2 novembre de 2021
Horari: 12-14h
Places: 20
Destinataris: Doctorands

Lloc

Plataforma Teams

Inscripció

Inscripció tancada

Programa

Veure programa en PDF