Formació en competències transversals per doctorands 2023-2024

Inclou activitats formatives transversals, comunes a tots els doctorands, o específiques, de l'àmbit del doctorant. Aquestes activitats responen a les activitats de formació dels futurs doctors i doctores per a facilitar l'adquisició de competències.

> Veure cursos de Doctorand 2018-2019
> Veure cursos de Doctorand 2019-2020
> Veure cursos de Doctorand 2020-2021
> Veure cursos de Doctorand 2021-2022
> Veure cursos de Doctorand 2022-2023

Llegenda d'icones:  Inscripció  Inscripció oberta Oberta  Inscripció tancada Tancada  Inscripció pendent Pendent

          Programa Programa Descarregar el programa Programa No diponible


Inscripció Programa Codi Nom Data inici

 Autoaprenentatge
Inscripció oberta Programa 06CR0051-5 Publicar en accés obert (Curs d'autoaprenentatge). 06-09-2023
Inscripció oberta Programa 06CR0072-1 Publishing in Open Access (self-study course). 06-09-2023
Inscripció oberta Programa 06CR0073-1 Research data and data management plan (self-study course). 06-09-2023
Inscripció oberta Programa 06CR0074-1 Dades de recerca: repositoris de dades en obert i pla de gestió de dades (Autoaprenentatge) 06-09-2023
 Gener
Inscripció oberta Programa 06RE0034-13 Repte Experimenta: despertant passió per la ciència a l'ESO aplicant el mètode científic.(Ed.3) 11-01-2024

 CURSOS FINALITZATS
 Octubre
Inscripció tancada Programa 06RE0034-11 Repte Experimenta: despertant passió per la ciència a l'ESO aplicant el mètode científic.(Ed.1) 05-10-2023
Inscripció tancada Programa 06RE0034-12 Repte Experimenta: despertant passió per la ciència a l'ESO aplicant el mètode científic.(Ed.2) 16-10-2023
Inscripció tancada Programa 06CR0024-16 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de la infermeria. 23-10-2023
Inscripció tancada Programa 06CR0025-13 Recursos d'informació en línea en l'àmbit de les ciències jurídiques. 23-10-2023
Inscripció tancada Programa 06CR0027-13 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de la història i la història de l'art. 24-10-2023
Inscripció tancada Programa 06CR0045-11 Recursos d'informació en línia en l'àmbit del treball social. 24-10-2023
Inscripció tancada Programa 06CR0075-1 Ciència Oberta 24-10-2023
Inscripció tancada Programa 06CR0043-13 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de la llengua i la literatura. 25-10-2023
Inscripció tancada Programa 06CR0026-7 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de la comunicació i el periodisme. 31-10-2023
Inscripció tancada Programa 06CR0046-11 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de l'antropologia. 31-10-2023
 Novembre
Inscripció tancada Programa 06CR0063-2 El plagi (concepte i nocions) i la citació bibliogràfica (eines i estils -APA i Vancouver-). 07-11-2023
Inscripció tancada Programa 06CR0078-1 PsycInfo: revisiones sistemáticas. 08-11-2023
Inscripció tancada Programa 06CR0078-2 PsycInfo: systematic reviews. 09-11-2023
Inscripció tancada Programa 06CR0033-9 Recursos de información para la docencia e investigación en economía y empresa. 14-11-2023
Inscripció tancada Programa 06CR0033-8 Recursos d'informació en l'àmbit de l'economia i l'empresa. 16-11-2023
Inscripció tancada Programa 06CR0076-1 Identificadors i perfils digitals pels investigadors. 21-11-2023
Inscripció tancada Programa 06RE0028-3 Applying for industry jobs. 22-11-2023
Inscripció tancada Programa 06CR0032-4 Recursos d'informació en l'àmbit de l'arquitectura i matèries afins. 27-11-2023
Inscripció tancada Programa 06CR0076-2 Identificadores y perfiles de los investigadores. 28-11-2023
Inscripció tancada Programa 06RE0061-2 Cómo incorporar la perspectiva de género en la investigación. 28-11-2023
Inscripció tancada Programa 06RE0027-3 Recruitment interviews and selection - a practical guide. 29-11-2023
Inscripció tancada Programa 06RE0062-2 Integrating gender perspective into research. 29-11-2023