Formació en competències transversals per doctorands 2017-2018

Inclou activitats formatives transversals, comunes a tots els doctorands, o específiques, de l'àmbit del doctorant. Aquestes activitats responen a les activitats de formació dels futurs doctors i doctores per a facilitar l'adquisició de competències.

Llegenda d'icones:  Inscripció  Inscripció oberta Oberta  Inscripció tancada Tancada  Inscripció pendent Pendent

         Programa Descarregar el programa Programa No diponible


Inscripció Programa Codi Nom Data inici

 Octubre
Inscripció tancada Programa 06CR0002-1 Bases de datos especializadas en Psicología de EBSCO 01-10-2019
Inscripció tancada Programa 06RE0001-1 LA TRANSFERÈNCIA DEL CONEIXEMENT I LA INNOVACIÓ 01-10-2019
Inscripció tancada Programa 06GE0001-1 Como gestionar equipos de trabajo y la resolución de conflictos 07-10-2019
Inscripció tancada Programa 06RE0002-1 TALLER DE PROTECCIÓ DELS RESULTATS DE LA RECERCA 08-10-2019
Inscripció tancada Programa 06RE0003-1 TALLER D’EMPRENEDORIA DE PROJECTES INNOVADORS 15-10-2019
Inscripció tancada Programa 06CR0022-1 Base de dades Web of Science (WoS): nivell mitjà i avançat 21-10-2019
Inscripció tancada Programa 06CR0003-1 Millora la visibilitat de la teva producció científica: accés obert i Repositori Institucional 22-10-2019
Inscripció oberta Programa 06CR0020-1 Publicar en accés obert: taller MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) 23-10-2019
Inscripció tancada Programa 06CR0004-1 El vídeo com a recurs docent a la URV 24-10-2019
Inscripció tancada Programa 06GE0002-1 Leadership and directive competences 24-10-2019
Inscripció tancada Programa 06CR0005-1 Com omplir l’apartat “publicacions” del CV del PDI en els processos d’avaluació de l’AQU, l’ANECA i la CNEAI en l’àmbit de les ciències socials i humanitats 30-10-2019
Inscripció oberta Programa 06CR0021-1 Como publicar en Springer: taller para autores 30-10-2019
 Novembre
Inscripció oberta Programa 06IT0002-1 Violències sexuals en la universitat: reconèixer, acompanyar i repensar estratègies de resposta (Edició 1) 04-11-2019
Inscripció tancada Programa 06CR0006-1 La identitat digital de l'investigador: utilitza ORCID, Google Scholar i altres perfils acadèmics 06-11-2019
Inscripció tancada Programa 06CR0007-1 SCIVAL: cerca de candidats per a programes de finançament d’R+D+I 08-11-2019
Inscripció oberta Programa 06CR0008-1 SciVal: Eina que us permetrà analitzar i posicionar la vostra recerca 08-11-2019
Inscripció tancada Programa 06RE0004-1 Metodologia qualitativa: anàlisi qualitativa de dades 08-11-2019
Inscripció oberta Programa 06CR0009-1 Gestió de dades de recerca: pla de gestió de dades 13-11-2019
Inscripció oberta Programa 06CR0001-1 La informació especialitzada en Dret: recomanacions pràctiques 18-11-2019
Inscripció oberta Programa 06CR0010-1 Bases de datos Reaxys y Reaxys Medicinal Chemistry 20-11-2019
Inscripció oberta Programa 06CR0011-3 Gestiona la teva bibliografia amb Mendeley (nivell bàsicintermedi) 22-11-2019
Inscripció oberta Programa 06CR0011-2 Gestiona la teva bibliografia amb Mendeley (nivell bàsic-intermedi) 25-11-2019
Inscripció oberta Programa 06CR0003-2 Millora la visibilitat de la teva producció científica: accés obert i Repositori Institucional 26-11-2019
Inscripció oberta Programa 06CR0011-1 Gestiona la teva bibliografia amb Mendeley (nivell bàsic-intermedi) 27-11-2019
 Desembre
Inscripció tancada Programa 06DO0001-1 Programació i avaluació dels aprenentatges 04-12-2019
Inscripció tancada Programa 06CR0013-1 Disseny d’un pòster acadèmic 05-12-2019
Inscripció oberta Programa 06IT0002-2 Violències sexuals en la universitat: reconèixer, acompanyar i repensar estratègies de resposta (Edició 2) 09-12-2019
 Gener
Inscripció pendent Programa 06ID0001-1 Writing scientifics articles in english 20-01-2020
Inscripció pendent Programa 06RE0004-2 Metodologia qualitativa: anàlisi qualitativa de dades (Edició 2) 31-01-2020
 Juliol
Inscripció pendent Programa 06ID0001-2 Writing scientifics articles in english 06-07-2020