Formació en competències transversals per doctorands 2017-2018

Inclou activitats formatives transversals, comunes a tots els doctorands, o específiques, de l'àmbit del doctorant. Aquestes activitats responen a les activitats de formació dels futurs doctors i doctores per a facilitar l'adquisició de competències.

Llegenda d'icones:  Inscripció  Inscripció oberta Oberta  Inscripció tancada Tancada  Inscripció pendent Pendent

         Programa Descarregar el programa Programa No diponible


Inscripció Programa Codi Nom Data inici

 Gener
Inscripció tancada Programa 06ID0001-1 Writing scientifics articles in english 20-01-2020
Inscripció tancada Programa 06RE0006-1 COMUNICACIÓ PER A INVESTIGADORS 20-01-2020
Inscripció tancada Programa 06RE0008-1 Avaluació de la Recerca 20-01-2020
Inscripció tancada Programa 06CR0003-3 Millora la visibilitat de la teva producció científica: accés obert i Repositori Institucional 21-01-2020
Inscripció tancada Programa 06RE0007-1 COM UTILITZAR LES XARXES SOCIALS PER DIVULGAR CIÈNCIA 27-01-2020
Inscripció oberta Programa 06CR0006-2 La identitat digital de l'investigador: utilitza ORCID, Google Scholar i altres perfils acadèmics 28-01-2020
Inscripció tancada Programa 06RE0019-1 La tesis doctoral: Disseny i desenvolupament per articles 28-01-2020
Inscripció tancada Programa 06CR0014-1 Infografies com a recurs docent i de comunicació 30-01-2020
Inscripció tancada Programa 06RE0004-2 Metodologia qualitativa: anàlisi qualitativa de dades (Edició 2) 31-01-2020
 Febrer
Inscripció oberta Programa 06CR0015-1 La informació especialitzada en Infermeria: recomanacions pràctiques 04-02-2020
Inscripció oberta Programa 06CR0007-1 SCIVAL: cerca de candidats per a programes de finançament d’R+D+I 07-02-2020
Inscripció oberta Programa 06RE0014-1 Why and how to conduct research with gender perspective? 11-02-2020
Inscripció oberta Programa 06CR0009-2 Gestió de dades de recerca: pla de gestió de dades 12-02-2020
Inscripció tancada Programa 06RE0012-1 Research data management 17-02-2020
Inscripció tancada Programa 06RE0009-1 La tesis doctoral: Disseny i desenvolupament per projectes 20-02-2020
Inscripció oberta Programa 06CR0008-2 SciVal: Eina que us permetrà analitzar i posicionar la vostra recerca 21-02-2020
Inscripció tancada Programa 06CR0011-4 Gestiona la teva bibliografia amb Mendeley (nivell bàsic-intermedi) 25-02-2020
Inscripció oberta Programa 06CR0003-8 Millora la visibilitat de la teva producció científica: accés obert i Repositori Institucional 26-02-2020
Inscripció tancada Programa 06CR0012-1 Edició de vídeo 26-02-2020
 Març
Inscripció tancada Programa 06RE0020-1 Doctoral Thesis by compendium of publications 03-03-2020
Inscripció oberta Programa 06CR0007-2 SciVal: Cerca de candidats per a programes de finançament d’R+D+I 06-03-2020
Inscripció oberta Programa 06CR0009-3 Gestió de dades de recerca: pla de gestió de dades 10-03-2020
Inscripció oberta Programa 06CR0011-5 Gestiona la teva bibliografia amb Mendeley (nivell bàsic-intermedi) 16-03-2020
Inscripció oberta Programa 06IT0001-1 La universitat i el seu entorn: Estratègies docents per al compromís social 18-03-2020
Inscripció oberta Programa 06RE0010-1 Career planning for the last 2 years of PhD 18-03-2020
Inscripció oberta Programa 06CR0006-3 La identitat digital de l'investigador: utilitza ORCID, Google Scholar i altres perfils acadèmics 19-03-2020
Inscripció oberta Programa 06CR0003-4 Millora la visibilitat de la teva producció científica: accés obert i Repositori Institucional 24-03-2020
Inscripció tancada Programa 06RE0005-1 Introducció al Disseny de Figures Científiques 24-03-2020
Inscripció tancada Programa 06CR0013-2 Disseny d’un pòster acadèmic 25-03-2020
Inscripció oberta Programa 06CR0011-6 Gestiona la teva bibliografia amb Mendeley (nivell bàsic-intermedi) 26-03-2020
 Abril
Inscripció oberta Programa 06RE0013-1 Social impact of research 17-04-2020
Inscripció pendent Programa 06CR0003-5 Millora la visibilitat de la teva producció científica: accés obert i Repositori Institucional 21-04-2020
Inscripció pendent Programa 06CR0014-2 Infografies com a recurs docent i de comunicació 22-04-2020
Inscripció pendent Programa 06GE0003-1 Organització personal i gestió del temps 27-04-2020
Inscripció pendent Programa 06CR0016-1 Accés a la informació de la Unió Europea 29-04-2020
Inscripció oberta Programa 06RE0011-1 Going on with your thesis: How to write and present a successful dissertation 29-04-2020
Inscripció pendent Programa 06CR0017-1 La informació especialitzada en Humanitats i Ciències Socials: recomanacions pràctiques 30-04-2020
 Maig
Inscripció oberta Programa 06HC0001-1 Presentation skills 05-05-2020
Inscripció oberta Programa 06RE0015-1 The literature review process in Social Sciences 06-05-2020
Inscripció oberta Programa 06RE0016-1 The literature review process in Science and Technology 07-05-2020
Inscripció pendent Programa 06CR0009-4 Gestió de dades de recerca: pla de gestió de dades 12-05-2020
Inscripció pendent Programa 06CR0003-6 Millora la visibilitat de la teva producció científica: accés obert i Repositori Institucional 26-05-2020
Inscripció pendent Programa 06CR0018-1 Recuperant informació especialitzada en Ciències de l’Educació 26-05-2020
Inscripció pendent Programa 06CR0012-2 Edició de vídeo 27-05-2020
 Juny
Inscripció oberta Programa 06RE0017-1 Writing a Scientific Article 02-06-2020
Inscripció oberta Programa 06HC0003-1 Your first conference 09-06-2020
Inscripció pendent Programa 06CR0003-7 Millora la visibilitat de la teva producció científica: accés obert i Repositori Institucional 16-06-2020
Inscripció oberta Programa 06HC0002-1 Using posters to communicate research 16-06-2020
 Juliol
Inscripció pendent Programa 06ID0001-2 Writing scientifics articles in english 06-07-2020

 CURSOS FINALITZATS
 Octubre
Inscripció tancada Programa 06CR0002-1 Bases de datos especializadas en Psicología de EBSCO 01-10-2019
Inscripció tancada Programa 06RE0001-1 LA TRANSFERÈNCIA DEL CONEIXEMENT I LA INNOVACIÓ 01-10-2019
Inscripció tancada Programa 06GE0001-1 Como gestionar equipos de trabajo y la resolución de conflictos 07-10-2019
Inscripció tancada Programa 06RE0002-1 TALLER DE PROTECCIÓ DELS RESULTATS DE LA RECERCA 08-10-2019
Inscripció tancada Programa 06RE0003-1 TALLER D’EMPRENEDORIA DE PROJECTES INNOVADORS 15-10-2019
Inscripció tancada Programa 06CR0022-1 Base de dades Web of Science (WoS): nivell mitjà i avançat 21-10-2019
Inscripció tancada Programa 06CR0003-1 Millora la visibilitat de la teva producció científica: accés obert i Repositori Institucional 22-10-2019
Inscripció tancada Programa 06CR0020-1 Publicar en accés obert: taller MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) 23-10-2019
Inscripció tancada Programa 06CR0004-1 El vídeo com a recurs docent a la URV 24-10-2019
Inscripció tancada Programa 06GE0002-1 Leadership and directive competences 24-10-2019
Inscripció tancada Programa 06CR0005-1 Com omplir l’apartat “publicacions” del CV del PDI en els processos d’avaluació de l’AQU, l’ANECA i la CNEAI en l’àmbit de les ciències socials i humanitats 30-10-2019
Inscripció tancada Programa 06CR0021-1 Como publicar en Springer: taller para autores 30-10-2019
 Novembre
Inscripció tancada Programa 06IT0002-1 Violències sexuals en la universitat: reconèixer, acompanyar i repensar estratègies de resposta (Edició 1) 04-11-2019
Inscripció tancada Programa 06CR0006-1 La identitat digital de l'investigador: utilitza ORCID, Google Scholar i altres perfils acadèmics 06-11-2019
Inscripció tancada Programa 06CR0008-1 SciVal: Eina que us permetrà analitzar i posicionar la vostra recerca 08-11-2019
Inscripció tancada Programa 06RE0004-1 Metodologia qualitativa: anàlisi qualitativa de dades 08-11-2019
Inscripció tancada Programa 06CR0009-1 Gestió de dades de recerca: pla de gestió de dades 13-11-2019
Inscripció tancada Programa 06CR0001-1 La informació especialitzada en Dret: recomanacions pràctiques 18-11-2019
Inscripció tancada Programa 06CR0010-1 Bases de datos Reaxys y Reaxys Medicinal Chemistry 20-11-2019
Inscripció tancada Programa 06CR0011-3 Gestiona la teva bibliografia amb Mendeley (nivell bàsicintermedi) 22-11-2019
Inscripció tancada Programa 06CR0011-2 Gestiona la teva bibliografia amb Mendeley (nivell bàsic-intermedi) 25-11-2019
Inscripció tancada Programa 06CR0003-2 Millora la visibilitat de la teva producció científica: accés obert i Repositori Institucional 26-11-2019
Inscripció tancada Programa 06CR0011-1 Gestiona la teva bibliografia amb Mendeley (nivell bàsic-intermedi) 27-11-2019
 Desembre
Inscripció tancada Programa 06DO0001-1 Programació i avaluació dels aprenentatges 04-12-2019
Inscripció tancada Programa 06CR0013-1 Disseny d’un pòster acadèmic 05-12-2019
Inscripció tancada Programa 06IT0002-2 Violències sexuals en la universitat: reconèixer, acompanyar i repensar estratègies de resposta (Edició 2) 09-12-2019