DIPLOMA D’ESPECIALITZACIÓ en Formació del Professorat Universitari: Docència, Recerca i Gestió (Edició 2019-21)


Adreçat al Personal Docent i Investigador (PDI) i amb una durada d’un any i mig, aquest curs d’especialització té com a objectiu la millora del paper dels docents a la universitat del segle XXI. A través dels nou mòduls que s’ofereixen, es pretenen millorar les competències del professorat universitari en àmbits com ara la metodologia, la comunicació, el treball en equip, la recerca i la innovació.

Nombre total de crèdits del curs: 30 ECTS.

Estructura acadèmica: El Diploma d’Especialització té una estructura modular.

Mòdul
1. Conèixer la URV
2. Programació i avaluació dels aprenentatges
3. Metodologies docents
4. Recursos tecnològics per a la docència
5. Habilitats de comunicació
6. Recerca i transferència del coneixement
7. Lideratge i competències directives
8. La carpeta docent i els entorns personals de treball
9. Projecte final de postgrau


Per a l’obtenció del Diploma de Postgrau en Docència Universitària cal realitzar obligatòriament els 30 crèdits ECTS.

Direcció: Institut de Ciències de l’Educació

Destinataris: PDI de la Universitat Rovira i Virgili

Organització i gestió: Institut de Ciències de l’Educació

Títol expedit per: Fundació URV

Més informació: gesice@urv.cat

Calendari

Inici: 20 de novembre de 2019
Finalització: 30 d’abril de 2021

- Entre setembre de 2020 i abril de 2021 està previst el desenvolupament del projecte final.

Important:
  • Cada mòdul conté sessions obligatòries i una oferta optativa, a partir de la qual podreu seleccionar les sessions i continguts que més s’ajustin als vostres interessos i necessitats. Es pretén, per tant, facilitar la realització d’un itinerari més personalitzat i segons els propis interessos i necessitats.
  • En el calendari següent únicament es mostren els dies corresponents a les sessions obligatòries.
  • El calendari de la formació optativa es farà públic properament.
  • Les sessions d’aquest diploma d’especialització tindran lloc al Campus Sescelades i al Campus Catalunya, segons quedi especificat en cada mòdul.
  • Enllaç al calendari

Inscripció

  • Fes la teva inscripció aquí.
  • Més informació: gesice(@)urv.cat
  • Curs gratuït per a professorat contractat de la URV.
  • Per a personal extern a la URV: 1.800€