Programació cursos PROFID 2018-2019

> Veure cursos PROFID 2016-2017

> Veure cursos PROFID 2017-2018

Llegenda d'icones:  Inscripció  Inscripció oberta Oberta  Inscripció tancada Tancada  Inscripció pendent Pendent

          Programa Programa Descarregar el programa Programa No diponible


Inscripció Programa Codi Nom Data inici

 Desembre
Inscripció tancada Programa PROFI033 Ludificació i aprenentatge 04-12-2018
Inscripció tancada Programa PROFI052 SCIVAL: CERCA ACTIVA DE CANDIDATS PER A PROGRAMES DE FINANÇAMENT D’R+D+I 04-12-2018
Inscripció tancada Programa PROFI023 Com utilitzar les xarxes socials per divulgar ciència 13-12-2018
Inscripció tancada Programa PROFI043 Seguiment de l'estudiant a l'aula virtual de la URV 19-12-2018
 Gener
Inscripció oberta Programa CEDU1820 Diploma d'Especialització: Formació del Professorat Universitari: Docència, Recerca i Gestió (Edició 2018-20) 10-01-2019
Inscripció tancada Programa PROFI028 Aprenentatge Basat en Problemes 10-01-2019
Inscripció oberta Programa PROFI038 Accessibilitat. Introducció al disseny de materials docents accessibles a persones amb discapacitat. 11-01-2019
Inscripció oberta Programa PROFI071 Millora la visibilitat de la teva producció científica accés obert i repositori institucional 15-01-2019
Inscripció oberta Programa PROFI079 EINES PER L’AVALUACIÓ I VISIBILITAT DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA 17-01-2019
Inscripció oberta Programa PROFI062 Gestiona la teva bibliografia amb Mendeley 18-01-2019
Inscripció oberta Programa PROFI061 Base de Dades EIKON 28-01-2019
Inscripció tancada Programa PROFI025 Neurociència per a docents 29-01-2019
Inscripció oberta Programa PROFI064 Gestió de dades de recerca: Pla de gestió de dades 29-01-2019
Inscripció oberta Programa PROFI075 Disseny d’un pòster acadèmic 30-01-2019
Inscripció oberta Programa PROFI048 Avaluació de la Recerca 31-01-2019
 Febrer
Inscripció tancada Programa PROFI040 101 Introducció al moodle de la URV 04-02-2019
Inscripció oberta Programa PROFI067 La identitat digital de l'investigador: utilitza ORCID i altres identificadors i xarxes socials acadèmiques 05-02-2019
Inscripció oberta Programa PROFI077 Bones pràctiques en la supervisió doctoral 05-02-2019
Inscripció tancada Programa PROFI032 Disseny de projectes de recerca: redacció de la memòria tècnica 07-02-2019
Inscripció oberta Programa PROFI078 Visual Thinking: ensenyar amb imatges 11-02-2019
Inscripció oberta Programa PROFI059 Millora la visibilitat de la teva producció científica accés obert i repositori institucional 12-02-2019
Inscripció oberta Programa PROFI054 Gestor de referències bibliogràfiques: Mendeley 13-02-2019
Inscripció oberta Programa PROFI045 Prevenció i detecció del plagi a la URV: Recursos del CRAI per a la prevenció i l'Urkund com a eina per a la detecció. 14-02-2019
Inscripció tancada Programa PROFI039 Seguiment de l'estudiant a l'aula virtual de la URV 20-02-2019
Inscripció oberta Programa PROFI055 Gestor de referències bibliogràfiques: Mendeley (nivell bàsicintermedi) 26-02-2019
Inscripció oberta Programa PROFI073 La informació especialitzada en Infermeria: Recomanacions pràctiques 28-02-2019
 Març
Inscripció oberta Programa PROFI080 Visual Thinking: ensenyar amb imatges 04-03-2019
Inscripció tancada Programa PROFI006 La informació especialitzada en Humanitats i Ciències Socials: recomanacions pràctiques 07-03-2019
Inscripció pendent Programa PROFI069 Gestió de dades de recerca: Pla de gestió de dades 07-03-2019
Inscripció pendent Programa PROFI042 Moodle I. Eines per a la docència. 18-03-2019
Inscripció pendent Programa PROFI060 Millora la visibilitat de la teva producció científica accés obert i repositori institucional. 19-03-2019
Inscripció pendent Programa PROFI053 El vídeo com a recurs docent a la URV 20-03-2019
Inscripció pendent Programa PROFI046 Videoconferència a la URV. Oportunitats i recursos 21-03-2019
Inscripció pendent Programa PROFI056 Recuperant informació especialitzada en ciència i tecnologia 26-03-2019
Inscripció pendent Programa PROFI074 Gestiona la teva bibliografia amb Mendeley 26-03-2019
 Abril
Inscripció pendent Programa PROFI058 Millora la visibilitat de la teva producció científica accés obert i repositori institucional 09-04-2019
Inscripció pendent Programa PROFI081 Accés a la informació de la Unió Europea 11-04-2019
 Maig
Inscripció pendent Programa PROFI057 Gestió de dades de recerca: Pla de gestió de dades 07-05-2019
Inscripció pendent Programa PROFI063 La informació especialitzada en Dret: recomanacions pràctiques 07-05-2019
Inscripció pendent Programa PROFI066 Gestor de referències bibliogràfiques: Mendeley (nivell bàsicintermedi) 14-05-2019
Inscripció pendent Programa PROFI065 Infografies com a recurs docent i de comunicació 15-05-2019
Inscripció pendent Programa PROFI072 Millora la visibilitat de la teva producció científica accés obert i repositori institucional 21-05-2019
Inscripció pendent Programa PROFI068 Recuperant informació especialitzada en Ciències de l’Educació 28-05-2019
 Juny
Inscripció pendent Programa PROFI044 Programació de noves titulacions a la URV: Elaboració de la proposta i model de virtualització de docència a la URV 11-06-2019
Inscripció pendent Programa PROFI070 Millora la visibilitat de la teva producció científica accés obert i repositori institucional. 11-06-2019
Inscripció pendent Programa PROFI041 Accessibilitat. Introducció al disseny de materials docents accessibles a persones amb discapacitat. 21-06-2019


 CURSOS FINALITZATS
 Setembre
Inscripció tancada Programa PROFI001 Preparació Nivell C1 - Anglès 17-09-2018
Inscripció tancada Programa PROFI002 Accessibilitat. Introducció al disseny de materials i aula virtual accessibles 28-09-2018
Inscripció tancada Programa PROFI014 Upper-Intermediate Conversation Course 28-09-2018
 Octubre
Inscripció tancada Programa PROFI016 Tutories orals de català per al PDI 02-10-2018
Inscripció tancada Programa PROFI018 Como gestionar equipos de trabajo y la resolución de conflictos 03-10-2018
Inscripció tancada Programa PROFI012 Advanced Conversation Course 1 04-10-2018
Inscripció tancada Programa PROFI015 Advanced Conversation Course 2 04-10-2018
Inscripció tancada Programa PROFI017 Tutories orals de català per al PDI 04-10-2018
Inscripció tancada Programa PROFI013 Upper-Intermediate Conversation Course1 09-10-2018
Inscripció tancada Programa PROFI011 Upper-Intermediate Conversation Course 10-10-2018
Inscripció tancada Programa PROFI010 Prevenció i detecció del plagi a la URV: Recursos del CRAI per a la prevenció i l'Urkund com a eina de detecció 11-10-2018
Inscripció tancada Programa PROFI004 Millora la visibilitat de la teva producció científica accés obert i repositori institucional 16-10-2018
Inscripció tancada Programa PROFI008 Base de dades Scopus: nivell avançat 18-10-2018
Inscripció tancada Programa PROFID019 Anàlisi de dades qualitatives 19-10-2018
Inscripció tancada Programa PROFI024 Taller de gestió de xarxes socials 23-10-2018
Inscripció tancada Programa PROFI021 Base de dades Reaxys: nova versió 2016 30-10-2018
 Novembre
Inscripció tancada Programa PROFI005 Gestió de dades de recerca: Pla de gestió de dades 06-11-2018
Inscripció tancada Programa PROFI026 La transferencia del coixement i la innovació 06-11-2018
Inscripció tancada Programa PROFI034 Gestió de la mobilitat amb el programa MoveOn (Nivell inicial) 07-11-2018
Inscripció tancada Programa PROFI031 Taller d’Emprenedoria de projectes innovadors 13-11-2018
Inscripció tancada Programa PROFI003 Gestiona la teva bibliografia amb Mendeley 14-11-2018
Inscripció tancada Programa PROFI027 Mobile learning 19-11-2018
Inscripció tancada Programa PROFI007 Millora la visibilitat de la teva producció científica accés obert i repositori institucional 20-11-2018
Inscripció tancada Programa PROFI029 Taller de protecció dels resultat de la recerca 20-11-2018
Inscripció tancada Programa PROFI035 Gestió de la mobilitat amb el programa MoveOn (assignacions) 21-11-2018
Inscripció tancada Programa PROFI020 El vídeo com a recus docent a la URV 22-11-2018
Inscripció tancada Programa PROFI037 101 Introducció al moodle de la URV 26-11-2018
Inscripció tancada Programa PROFI047 Ús i funcionament del fòrum de Moodle com a activitat d'aprenentatge avaluable. 26-11-2018
Inscripció tancada Programa PROFI022 Comunicació per a investigadors 27-11-2018
Inscripció tancada Programa PROFI049 SCIVAL: CERCA ACTIVA DE CANDIDATS PER A PROGRAMES DE FINANÇAMENT D’R+D+I 27-11-2018
Inscripció tancada Programa PROFI009 Gestor dereferències bibliogràfiques: Mendeley (nivell bàsic- intermedi) 28-11-2018
Inscripció tancada Programa PROFI050 SCIVAL: CERCA ACTIVA DE CANDIDATS PER A PROGRAMES DE FINANÇAMENT D’R+D+I 28-11-2018
Inscripció tancada Programa PROFI030 Design Thinking: creativitat aplicada a la definició de projectes innovadors 30-11-2018