Programació cursos PROFID 2019-2020

> Veure cursos PROFID 2016-2017
> Veure cursos PROFID 2017-2018
> Veure cursos PROFID 2018-2019

Llegenda d'icones:  Inscripció  Inscripció oberta Oberta  Inscripció tancada Tancada  Inscripció pendent Pendent

          Programa Programa Descarregar el programa Programa No diponible


Inscripció Programa Codi Nom Data inici

 Autoaprenentatge
Inscripció oberta Programa 01TI0001-2 Moodle 101. Introducció al Campus Virtual de la URV 01-10-2020
 Gener
Inscripció tancada Programa 05ID0002-2 How to teach in English 14-01-2021
Inscripció tancada Programa 01CR0039-3 Publicar en accés obert: Polítiques, ajuts, eines i visibilitat al Repositori Institucional de la URV 19-01-2021
Inscripció tancada Programa 01CR0042-2 Identificadores y perfiles de los investigadores: ORCID, Scopus Author ID, Publons (WoS) y Google Scholar 20-01-2021
Inscripció tancada Programa 01CR0041-3 Dades de recerca. Principis FAIR. Elaboració del pla de gestió de dades 26-01-2021
Inscripció pendent Programa 01CR0012-3 Disseny d'un pòster acadèmic 27-01-2021
Inscripció oberta Programa 01RE0016-5 Reto Experimenta: despertando pasión por la ciencia en la ESO aplicando el método científico 28-01-2021
 Febrer
Inscripció oberta Programa 01TI0003-4 Moodle 1. Curs bàsic del Campus Virtual de la URV (Ed. 4) 01-02-2021
Inscripció oberta Programa 01TI0040-1 Edició de vídeo amb Shotcut i altres eines 01-02-2021
Inscripció oberta Programa 01TI0041-1 Accessibilitat: Introducció al disseny de materials docents accessibles a persones amb discapacitat 01-02-2021
Inscripció oberta Programa 01CR0024-5 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de la infermeria 08-02-2021
Inscripció oberta Programa 01CR0025-3 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de les ciències jurídiques 08-02-2021
Inscripció oberta Programa 01CR0026-3 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de la comunicació i el periodisme 09-02-2021
Inscripció oberta Programa 01CR0027-3 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de la història i història de l’art 09-02-2021
Inscripció oberta Programa 01CR0039-4 Publicar en accés obert: Polítiques, ajuts, eines i visibilitat al Repositori Institucional de la URV 09-02-2021
Inscripció oberta Programa 01DO0005-1 La classe inversa com alternativa a la presencialitat discontinua 09-02-2021
Inscripció oberta Programa 01DO0006-1 Claus i estratègies per a l’avaluació en línia 10-02-2021
Inscripció oberta Programa 01DO0007-1 Motivació i orientació de l'estudiant: estratègies per a potenciar la interacció 12-02-2021
Inscripció oberta Programa 01CR0043-4 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de la llengua i la literatura 15-02-2021
Inscripció oberta Programa 01CR0046-1 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de l’antropologia 15-02-2021
Inscripció oberta Programa 01CR0041-4 Dades de recerca. Principis FAIR. Elaboració del pla de gestió de dades 16-02-2021
Inscripció oberta Programa 01CR0045-1 Recursos d'informació en línia en l'àmbit del treball social 16-02-2021
Inscripció oberta Programa CEDU20-22 Formació del Professorat Universitari: Docència, Recerca i Gestió (2020-2022) 16-02-2021
Inscripció oberta Programa 01DO0008-1 Orientacions per al disseny d’espais i d’activitats per a un aprenentatge actiu en línia 17-02-2021
Inscripció oberta Programa 01DO0009-1 Introduir el joc a l’aula 19-02-2021
Inscripció oberta Programa 01IT0001-1 La universitat i el seu entorn: Estratègies docents per al compromís social 22-02-2021
Inscripció oberta Programa 01CR0040-3 Estratègies per optimitzar els costos de publicar en accés obert 23-02-2021
Inscripció pendent Programa 01ID0002-1 Curs de llenguatge jurídic català 23-02-2021
Inscripció oberta Programa 01CR0029-5 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de l'educació 24-02-2021
 Març
Inscripció pendent Programa 01ID0004-3 Tutories orals de català per al pdi 01-03-2021
Inscripció oberta Programa 01CR0041-5 Dades de recerca. Principis FAIR. Elaboració del pla de gestió de dades 02-03-2021
Inscripció oberta Programa 01CR0037-3 Gestor de referències bibliogràfiques Mendeley (nivell bàsic-versió Desktop) 03-03-2021
Inscripció oberta Programa 01CR0024-6 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de la infermeria 08-03-2021
Inscripció oberta Programa 01CR0025-4 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de les ciències jurídiques 08-03-2021
Inscripció oberta Programa 01CR0026-4 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de la comunicació i el periodisme 09-03-2021
Inscripció oberta Programa 01CR0027-4 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de la història i història de l’art 09-03-2021
Inscripció oberta Programa 01CR0030-3 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de la psicologia 09-03-2021
Inscripció oberta Programa 01CR0039-5 Publicar en accés obert: Polítiques, ajuts, eines i visibilitat al Repositori Institucional de la URV 09-03-2021
Inscripció oberta Programa 01CR0035-1 Com t'ajuda Mendeley en la revisió sistemàtica de la bibliografia 15-03-2021
Inscripció oberta Programa 01CR0043-3 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de la llengua i la literatura 15-03-2021
Inscripció oberta Programa 01CR0046-2 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de l’antropologia 15-03-2021
Inscripció oberta Programa 01CR0045-2 Recursos d'informació en línia en l'àmbit del treball social 16-03-2021
Inscripció oberta Programa 01CR0036-3 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de la ciència i la tecnologia 23-03-2021
Inscripció oberta Programa 01CR0040-4 Estratègies per optimitzar els costos de publicar en accés obert 23-03-2021


 CURSOS FINALITZATS
 Setembre
Inscripció tancada Programa 01IN0001 Using Collaborative On-line International Learning (COIL) to open students’ minds, and demonstrating scientifically (BEVI) that it works! 19-09-2019
Inscripció tancada Programa 01IN0002 The Power and Potential of Collaborative Online International Learning: Why and How to Develop, Implement, and Evaluate COIL-Based Courses and Programs 20-09-2019
 Octubre
Inscripció tancada Programa 01CR0015-1 Bases de datos especializadas en Psicología de EBSCO 01-10-2019
Inscripció tancada Programa 01RE0003-1 LA TRANSFERÈNCIA DEL CONEIXEMENT I LA INNOVACIÓ 01-10-2019
Inscripció tancada Programa 01TI0001-1 Moodle 101. Introducció al Campus Virtual de la URV (Curs online) 01-10-2019
Inscripció tancada Programa 01ID0005-2 Advanced Conversation Course 2 C. Catalunya 04-10-2019
Inscripció tancada Programa 01GE0001-1 Como gestionar equipos de trabajo y la resolución de conflictos 07-10-2019
Inscripció tancada Programa 01ID0001-1 Preparació Nivell C1 - Anglès - (Tarragona) 07-10-2019
Inscripció tancada Programa 01ID0001-2 Preparació Nivell C1 - Anglès - (Reus) 08-10-2019
Inscripció tancada Programa 01ID0005-1 Advanced Conversation Course 1. C. Catalunya 08-10-2019
Inscripció tancada Programa 01RE0002-1 TALLER DE PROTECCIÓ DELS RESULTATS DE LA RECERCA 08-10-2019
Inscripció tancada Programa 01ID0006-1 Upper-Intermediate Conversation Course 2 09-10-2019
Inscripció tancada Programa 01TI0002-1 Ús i funcionament del fòrum de Moodle com a activitat d'aprenentatge avaluable 14-10-2019
Inscripció tancada Programa 01TI0003-1 Moodle 1. Curs bàsic del Campus Virtual URV (Curs online) 14-10-2019
Inscripció tancada Programa 01TI0008-1 Curs avançat en videoconferències amb Adobe Connect 14-10-2019
Inscripció tancada Programa 01ID0006-2 Upper-Intermediate Conversation Course 1 15-10-2019
Inscripció tancada Programa 01RE0001-1 TALLER D’EMPRENEDORIA DE PROJECTES INNOVADORS 15-10-2019
Inscripció tancada Programa 01TI0004-1 Seguiment de l'estudiant a l'aula virtual de la URV 17-10-2019
Inscripció tancada Programa 01CR0001-1 Base de dades Web of Science (WoS): nivell mitjà i avançat 21-10-2019
Inscripció tancada Programa 01CR0005-1 Millora la visibilitat de la teva producció científica: accés obert i Repositori Institucional 22-10-2019
Inscripció tancada Programa 01CR0020-1 Publicar en accés obert: taller MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) 23-10-2019
Inscripció tancada Programa 01CR0010-1 El vídeo com a recurs docent a la URV 24-10-2019
Inscripció tancada Programa 01GE0002-1 Leadership and directive competences 24-10-2019
Inscripció tancada Programa 01CR0013-1 Com omplir l’apartat “publicacions” del CV del PDI en els processos d’avaluació de l’AQU, l’ANECA i la CNEAI en l’àmbit de les ciències socials i humanitats 30-10-2019
Inscripció tancada Programa 01CR0021-1 Como publicar en Springer: taller para autores 30-10-2019
 Novembre
Inscripció tancada Programa 01IT0005-1 Violències sexuals en la universitat: reconèixer, acompanyar i repensar estratègies de resposta (Edició 1) 04-11-2019
Inscripció tancada Programa 01CR0019-1 La identitat digital de l'investigador: utilitza ORCID, Google Scholar i altres perfils acadèmics 06-11-2019
Inscripció tancada Programa 01CR0004-1 SciVal: Eina que us permetrà analitzar i posicionar la vostra recerca 08-11-2019
Inscripció tancada Programa 01RE0004-1 Metodologia qualitativa: anàlisi qualitativa de dades 08-11-2019
Inscripció tancada Programa 01ID0007-1 CURS VIRTUAL DE SUFICIÈNCIA DE CATALÀ PER AL PDI DE LA URV (C1) 11-11-2019
Inscripció tancada Programa 04PR0001-1 Curs d'Aptitud Preventiva URV 11-11-2019
Inscripció tancada Programa 01TI0005-1 Prevenció i detecció del plagi a la URV: Recursos del CRAI per a la prevenció i l'Urkund com a eina per a la detecció 12-11-2019
Inscripció tancada Programa 01CR0009-1 Gestió de dades de recerca: pla de gestió de dades 13-11-2019
Inscripció tancada Programa 01CR0006-1 La informació especialitzada en Dret: recomanacions pràctiques 18-11-2019
Inscripció tancada Programa 01IT0006-1 Gestió de la mobilitat amb el programa MoveOn (Nivell inicial) 19-11-2019
Inscripció tancada Programa 01CR0014-1 Bases de datos Reaxys y Reaxys Medicinal Chemistry 20-11-2019
Inscripció tancada Programa CEDU19-21 Formació del Professorat Universitari: Docència, Recerca i Gestió 2019-2021 20-11-2019
Inscripció tancada Programa 01CR0008-3 Gestiona la teva bibliografia amb Mendeley (nivell bàsicintermedi) 22-11-2019
Inscripció tancada Programa 01CR0008-2 Gestiona la teva bibliografia amb Mendeley (nivell bàsic-intermedi) 25-11-2019
Inscripció tancada Programa 01IT0007-1 Gestió de la mobilitat amb el programa MoveOn (assignacions) 25-11-2019
Inscripció tancada Programa 01CR0005-2 Millora la visibilitat de la teva producció científica: accés obert i Repositori Institucional 26-11-2019
Inscripció tancada Programa 01CR0008-1 Gestiona la teva bibliografia amb Mendeley (nivell bàsic-intermedi) 27-11-2019
 Desembre
Inscripció tancada Programa 01TI0010-1 Ludificació i aprenentatge 02-12-2019
Inscripció tancada Programa 01RE0010-1 Disseny de recerques utilitzant mètodes mixtes 04-12-2019
Inscripció tancada Programa 01CR0012-1 Disseny d’un pòster acadèmic 05-12-2019
Inscripció tancada Programa 01IT0005-2 Violències sexuals en la universitat: reconèixer, acompanyar i repensar estratègies de resposta (Edició 2) 09-12-2019
 Gener
Inscripció tancada Programa 01TI0006-1 Accessibilitat. Introducció al disseny de materials docents accessibles a persones amb discapacitat. (5a Edició) 13-01-2020
Inscripció tancada Programa 01TI0005-2 Prevenció i detecció del plagi a la URV: Recursos del CRAI per a la prevenció i l'Urkund com a eina per a la detecció 15-01-2020
Inscripció tancada Programa 03ME0001-1 Com innovar a l’aula: de la investigació a l’acció 15-01-2020
Inscripció tancada Programa 01ID0003-1 Writing scientifics articles in english 20-01-2020
Inscripció tancada Programa 01RE0006-1 COMUNICACIÓ PER A INVESTIGADORS 20-01-2020
Inscripció tancada Programa 01RE0008-1 Avaluació de la Recerca 20-01-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0005-3 Millora la visibilitat de la teva producció científica: accés obert i Repositori Institucional 21-01-2020
Inscripció tancada Programa 01ME0003-1 Visual Thinking: ensenyar amb imatges 23-01-2020
Inscripció tancada Programa 01RE0007-1 COM UTILITZAR LES XARXES SOCIALS PER DIVULGAR CIÈNCIA 27-01-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0019-2 La identitat digital de l'investigador: utilitza ORCID, Google Scholar i altres perfils acadèmics 28-01-2020
Inscripció tancada Programa 01DO0002-1 La tutoria dels alumnes: com podem millorar-la? 28-01-2020
Inscripció tancada Programa 01RE0011-1 La tesis doctoral: Disseny i desenvolupament per articles 28-01-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0007-1 Infografies com a recurs docent i de comunicació 30-01-2020
Inscripció tancada Programa 01RE0004-2 Metodologia qualitativa: anàlisi qualitativa de dades (Edició 2) 31-01-2020
 Febrer
Inscripció tancada Programa 01GE0005-1 Empatia i assertivitat: l’art de saber atendre emocions i de posar límits 03-02-2020
Inscripció tancada Programa 01TI0003-2 Moodle 1. Curs bàsic del Campus Virtual URV (Curs online) 03-02-2020
Inscripció tancada Programa 01TI0011-1 Mobile learning: utilitzem els dispositius mòbils per a ensenyar i aprendre 03-02-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0018-1 La informació especialitzada en Infermeria: recomanacions pràctiques 04-02-2020
Inscripció tancada Programa 01DO0003-1 Claus per a una bona docència: experiències d’èxit 04-02-2020
Inscripció tancada Programa 03GE0001-1 Lideratge i competències directives 05-02-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0003-1 SCIVAL: cerca de candidats per a programes de finançament d’R+D+I 07-02-2020
Inscripció tancada Programa 01IT0008-1 Com gestionar la comunicació intercultural a l’aula? 07-02-2020
Inscripció tancada Programa 01DO0001-1 Neurociència per a docents 11-02-2020
Inscripció tancada Programa 01ME0001-1 Pensament creatiu a l'aula 11-02-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0009-2 Gestió de dades de recerca: pla de gestió de dades 12-02-2020
Inscripció tancada Programa 01TI0004-2 Seguiment de l'estudiant a l'aula virtual de la URV 13-02-2020
Inscripció tancada Programa 01RE0009-1 La tesis doctoral: Disseny i desenvolupament per projectes 20-02-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0004-2 SciVal: Eina que us permetrà analitzar i posicionar la vostra recerca 21-02-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0002-1 Taller pràctic per gestionar el meu perfil d’investigador: eines i serveis que ofereix el CRAI 25-02-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0008-4 Gestiona la teva bibliografia amb Mendeley (nivell bàsic-intermedi) 25-02-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0005-8 Millora la visibilitat de la teva producció científica: accés obert i Repositori Institucional 26-02-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0011-1 Edició de vídeo 26-02-2020
Inscripció tancada Programa 01ID0005-5 Advanced Conversation Course 5. FMCS 28-02-2020
 Març
Inscripció tancada Programa 01TI0007-1 Moodle 2. Curs avançat del Campus Virtual URV (Curs online) 02-03-2020
Inscripció tancada Programa 01ID0005-3 Advanced Conversation Course 3 C. Catalunya 03-03-2020
Inscripció tancada Programa 01ID0005-4 Advanced Conversation Course 4 C. Sescelades 03-03-2020
Inscripció tancada Programa 01RE0012-1 Doctoral Thesis by compendium of publications 03-03-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0003-2 SciVal: Cerca de candidats per a programes de finançament d’R+D+I 06-03-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0009-3 Gestió de dades de recerca: pla de gestió de dades 10-03-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0008-5 Gestiona la teva bibliografia amb Mendeley (nivell bàsic-intermedi) 16-03-2020
Inscripció tancada Programa 01ME0002-1 Tutorització i seguiment del TFG/TFM 17-03-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0019-3 La identitat digital de l'investigador: utilitza ORCID, Google Scholar i altres perfils acadèmics 19-03-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0005-4 Millora la visibilitat de la teva producció científica: accés obert i Repositori Institucional 24-03-2020
Inscripció tancada Programa 01RE0005-1 Introducció al Disseny de Figures Científiques 24-03-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0012-2 Disseny d’un pòster acadèmic 25-03-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0008-6 Gestiona la teva bibliografia amb Mendeley (nivell bàsic-intermedi) 26-03-2020
Inscripció tancada Programa 03HC0001-1 Habilitats de comunicació 26-03-2020
 Abril
Inscripció tancada Programa 01HC0002-1 Comunicació eficaç en entorns d’aprenentatge digitals (ONLINE) 16-04-2020
Inscripció tancada Programa 01ME0005-1 Taller d’Aprenentatge Basat en Problemes (ONLINE) 16-04-2020
Inscripció tancada Programa 01ME0006-1 Taller d’Aprenentatge i servei (ONLINE) 16-04-2020
Inscripció tancada Programa 01RE0015-1 Elementos clave para la redacción de artículos científicos de alto impacto (ONLINE) 17-04-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0005-5 Millora la visibilitat de la teva producció científica: accés obert i Repositori Institucional 21-04-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0007-2 Infografies com a recurs docent i de comunicació 22-04-2020
Inscripció tancada Programa 01RE0013-1 Introducció al programa –R (ONLINE) 22-04-2020
Inscripció tancada Programa 01GE0004-1 Organització personal i gestió del temps (ONLINE) 27-04-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0008-7 Gestiona tu bibliografía con Mendeley (nivel básico-intermedio) 28-04-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0016-1 Accés a la informació de la Unió Europea 29-04-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0017-1 La informació especialitzada en Humanitats i Ciències Socials: recomanacions pràctiques 30-04-2020
Inscripció tancada Programa 01HC0001-1 L’art de la visualització de la informació i les estratègies motivacionals (ONLINE) 30-04-2020
 Maig
Inscripció tancada Programa 01GE0003-1 Reunions en temps de confinament (Autoaprenentatge) 04-05-2020
Inscripció tancada Programa 01RE0011-2 La tesis doctoral: Disseny i desenvolupament per articles (ONLINE) 04-05-2020
Inscripció tancada Programa 01RE0014-1 Bones pràctiques en la supervisió doctoral 04-05-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0002-2 Taller pràctic per gestionar el meu perfil d’investigador: eines i serveis que ofereix el CRAI 05-05-2020
Inscripció tancada Programa 01ME0004-1 Iniciació al Design thinking per generar idees innovadores (ONLINE) 05-05-2020
Inscripció tancada Programa 03RE0001-1 Recerca i transferència del coneixement (ONLINE) 13-05-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0023-1 Estratègies per optimitzar la producció en accés obert 14-05-2020
 Juny
Inscripció tancada Programa 01TI0006-2 Accessibilitat. Introducció al disseny de materials docents accessibles a persones amb discapacitat. (6a Edició) 01-06-2020
Inscripció tancada Programa 01TI0007-2 Moodle 2. Curs avançat del Campus Virtual URV 01-06-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0023-2 Estratègies per optimitzar la producció en accés obert (edició 2) 18-06-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0008-10 Gestiona la teva bibliografia amb Mendeley (nivell bàsic) 25-06-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0008-8 Gestiona la teva bibliografia amb Mendeley (nivell bàsic) 26-06-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0008-9 Gestiona tu bibliografía con Mendeley (nivel básico) 29-06-2020
 Juliol
Inscripció tancada Programa 01IT0011-1 Comunicar per a la igualtat i contra les violències masclistes 06-07-2020
Inscripció tancada Programa 01IT0004-1 Programació de noves titulacions a la URV: Elaboració de la proposta i model de virtualització de docència a la URV (ONLINE) 07-07-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0023-3 Estrategias para optimizar la producción en acceso abierto (3ª edición) 09-07-2020
 Setembre
Inscripció tancada Programa PN2020 Proves de nivell d’Anglès 08-09-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0024-1 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de la infermeria (Edició1) 15-09-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0025-1 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de les ciències jurídiques (Ed.1) 15-09-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0026-1 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de la comunicació i el periodisme (Ed.1) 15-09-2020
Inscripció tancada Programa 01RE0016-1 Repte Experimenta: despertant passió per la ciència a l’ESO aplicant el mètode científic 15-09-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0027-1 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de la història i història de l’art (Ed.1) 16-09-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0028-1 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de l’antropologia i el treball social (Ed.1) 16-09-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0029-1 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de l'educació (Ed.1) 17-09-2020
Inscripció tancada Programa 01RE0016-2 Reto Experimenta: despertando pasión por la ciencia en la ESO aplicando el método científico 18-09-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0029-2 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de l'educació (Ed.2) 21-09-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0030-1 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de la psicologia (Ed.1) 21-09-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0032-1 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de l'arquitectura i matèries afins (Ed.1) 23-09-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0033-1 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de l'economia i empresa (Ed.1) 24-09-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0034-1 Recursos d’informació en línia en l'àmbit del turisme (Ed.1) 25-09-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0043-1 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de la llengua i la literatura (Ed.1) 25-09-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0033-2 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de l'economia i empresa (Ed.2) 28-09-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0036-1 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de la ciència i la tecnologia (Ed.1) 29-09-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0024-2 Recursos d’informació en línia en l'àmbit de la infermeria (Edició 2) 30-09-2020
Inscripció tancada Programa TAC20-21 Webinaris TAC de suport a la docència 30-09-2020
 Octubre
Inscripció tancada Programa 01CR0038-1 Recursos d’informació en línia en l'àmbit de la medicina i les ciències de la salut (Ed.1) 05-10-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0029-3 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de l'educació (Ed.3) 06-10-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0030-2 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de la psicologia (Ed.2) 14-10-2020
Inscripció tancada Programa 01TI0033-1 Videoconferència amb Microsoft Teams i gestió d’enregistraments amb MS Stream 14-10-2020
Inscripció tancada Programa 01TI0018-7 Grups d'estudiants i tasca en grup a l'aula virtual 16-10-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0029-4 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de l'educació (Ed.4) 19-10-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0038-2 Recursos d’informació en línia en l'àmbit de la medicina i les ciències de la salut (Ed.2) 19-10-2020
Inscripció tancada Programa 01TI0002-2 Com portar a terme amb èxit una activitat de debat online: Ús i funcionament del fòrum de Moodle. 19-10-2020
Inscripció tancada Programa 01TI0003-3 Moodle 1. Curs bàsic del Campus Virtual URV 19-10-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0024-3 Recursos d’informació en línia en l'àmbit de la infermeria (Edició 3) 20-10-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0025-2 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de les ciències jurídiques (Ed.2) 20-10-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0026-2 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de la comunicació i el periodisme (Ed.2) 20-10-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0039-1 Publicar en accés obert: Polítiques, ajuts, eines i visibilitat al Repositori Institucional de la URV 20-10-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0027-2 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de la història i història de l’art (Ed.2) 21-10-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0028-2 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de l’antropologia i el treball social (Ed.2) 21-10-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0033-3 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de l'economia i empresa (Ed.3) 21-10-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0044-1 Publicar en accés obert amb MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute). El futur de les publicacions periòdiques 21-10-2020
Inscripció tancada Programa 01TI0032-1 Idees per a dur a terme una assignatura en modalitat híbrida 21-10-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0032-2 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de l'arquitectura i matèries afins (Ed.2) 22-10-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0040-1 Estratègies per optimitzar els costos de publicar en accés obert (Ed. 1) 22-10-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0043-2 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de la llengua i la literatura (Ed.2) 22-10-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0034-2 Recursos d’informació en línia en l'àmbit del turisme (Ed.2) 23-10-2020
Inscripció tancada Programa 01TI0017-8) Seguiment de l'estudiant a l'aula virtual 23-10-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0024-4 Recursos d’informació en línia en l'àmbit de la infermeria (Edició 4) 26-10-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0036-2 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de la ciència i la tecnologia (Ed.2) 27-10-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0041-1 Dades de recerca. Principis FAIR. Elaboració del pla de gestió de dades (Ed.1) 27-10-2020
Inscripció tancada Programa 01RE0016-3 Experimenta Challenge: awakening passion for science in ESO using the scientific method 27-10-2020
Inscripció tancada Programa 01IT0012-1 Perspectiva de gènere i violències masclistes 28-10-2020
Inscripció tancada Programa 01TI0033-2 Videoconferència amb Microsoft Teams i gestió d’enregistraments amb MS Stream 28-10-2020
Inscripció tancada Programa 01RE0016-4 Repte Experimenta: despertant passió per la ciència a l’ESO aplicant el mètode científic 30-10-2020
Inscripció tancada Programa 01TI0026-2 Privadesa de dades en la docència i l’avaluació 30-10-2020
 Novembre
Inscripció tancada Programa 01CR0033-4 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de l'economia i empresa (Ed.4) 02-11-2020
Inscripció tancada Programa 01PR0001-1 Vigila la teva salut en temps de COVID 02-11-2020
Inscripció tancada Programa 01RE0014-2 Bones pràctiques en la supervisió doctoral 02-11-2020
Inscripció tancada Programa 01ID0005-10 Advanced Conversation Course (Ed.10) 09-11-2020
Inscripció tancada Programa 01ID0005-6 Advanced Conversation Course (Ed.6) 09-11-2020
Inscripció tancada Programa 01ID0005-8 Advanced Conversation Course (Ed. 8) 09-11-2020
Inscripció tancada Programa 01ID0006-3 Upper-Intermediate Conversation Course 10-11-2020
Inscripció tancada Programa 01ID0006-4 Upper-Intermediate Conversation Course (Ed. 4) 10-11-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0040-2 Estratègies per optimitzar els costos de publicar en accés obert (Ed. 2) 11-11-2020
Inscripció tancada Programa 01IT0013-1 Per què i com introduir la perspectiva de gènere a les enginyeries 11-11-2020
Inscripció tancada Programa 01TI 0022-6 Llibre de Qualificacions i introducció a la qualificació avançada al Campus Virtual 11-11-2020
Inscripció tancada Programa 01IT0014-1 Eines per impartir la docència en economia i empresa amb perspectiva de gènere (Ensenyaments d'Econòmiques, ADE, Turisme i Geografia) 12-11-2020
Inscripció tancada Programa 01ID0005-7 Advanced Conversation Course (Ed.7) 13-11-2020
Inscripció tancada Programa 01ID0005-9 Advanced Conversation Course (Ed. 9) 13-11-2020
Inscripció tancada Programa 01IT0015-1 Detecció i actuació en casos de violència contra les dones a la URV (Ed. 1) 13-11-2020
Inscripció tancada Programa 01TI 0020-12 Qüestionaris i altres estratègies d'avaluació en modalitat híbrida i a distància 13-11-2020
Inscripció tancada Programa 01IT0016-1 Urbanismo, género y feminismo. En torno al 25 de noviembre día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer (Arquitectura) 16-11-2020
Inscripció tancada Programa 1IT0017-1 Jornada: Perspectiva de gènere en la recerca i violències 17-11-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0039-2 Publicar en accés obert: Polítiques, ajuts, eines i visibilitat al Repositori Institucional de la URV 18-11-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0042-1 Identificadors i perfils dels investigadors: ORCID, Scopus Author ID, Publons (WoS) i Google Scholar 18-11-2020
Inscripció tancada Programa 01DO0004-1 Fonaments, disseny i desenvolupament del COIL: eines per a la implementació a la teva aula 18-11-2020
Inscripció tancada Programa 01TI0028-2 Coavaluació a través de l'eina "taller" de Moodle 18-11-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0037-1 Gestor de referències bibliogràfiques Mendeley (nivell bàsic - versió Desktop) 19-11-2020
Inscripció tancada Programa 01IT0015-2 Detecció i actuació en casos de violència contra les dones a la URV (Ed. 2) 20-11-2020
Inscripció tancada Programa 01TI 0035-1 Introducció a l'accessibilitat digital: aspectes pràctics 20-11-2020
Inscripció tancada Programa 01TI0007-3 Moodle 2. Curs avançat del Campus Virtual URV 23-11-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0041-2 Dades de recerca. Principis FAIR. Elaboració del pla de gestió de dades (Ed. 2) 25-11-2020
Inscripció tancada Programa 01TI 0034-1 Qualificació Avançada: Disseny i ús de Rúbriques 25-11-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0037-2 Gestor de referencias bibliográficas Mendeley (nivel básico-versión Desktop) 26-11-2020
Inscripció tancada Programa 01TI 0036-1 Comunicació efectiva en docència híbrida 27-11-2020
 Desembre
Inscripció tancada Programa 01IT0012-2 Perspectiva de gènere i violències masclistes 01-12-2020
Inscripció tancada Programa 01IT0019-1 Proposta de millora del PAT de la URV: compartim experiències 01-12-2020
Inscripció tancada Programa 01IT0018-1 Cóm incorporar la perspectiva de gènere en la docència en Humanitats 02-12-2020
Inscripció tancada Programa 01TI 0037-1 Prevenció i detecció del plagi en la docència a la URV: Recursos del CRAI per a la prevenció i l'Urkund com a eina de detecció 02-12-2020
Inscripció tancada Programa 01TI 0038-1 Compartim experiències d’adaptació a la modalitat virtual i a la docència híbrida 04-12-2020
Inscripció tancada Programa 01TI 0039-1 Preguntes numèriques, calculades i cloze als qüestionaris de Moodle 11-12-2020