Programació cursos PROFID 2018-2019

> Veure cursos PROFID 2016-2017

> Veure cursos PROFID 2017-2018

Llegenda d'icones:  Inscripció  Inscripció oberta Oberta  Inscripció tancada Tancada  Inscripció pendent Pendent

          Programa Programa Descarregar el programa Programa No diponible


Inscripció Programa Codi Nom Data inici

 Octubre
Inscripció tancada Programa PROFI016 Tutories orals de català per al PDI 02-10-2018
Inscripció tancada Programa PROFI018 Como gestionar equipos de trabajo y la resolución de conflictos 03-10-2018
Inscripció tancada Programa PROFI012 Advanced Conversation Course 1 04-10-2018
Inscripció tancada Programa PROFI015 Advanced Conversation Course 2 04-10-2018
Inscripció tancada Programa PROFI017 Tutories orals de català per al PDI 04-10-2018
Inscripció tancada Programa PROFI013 Upper-Intermediate Conversation Course1 09-10-2018
Inscripció tancada Programa PROFI011 Upper-Intermediate Conversation Course 10-10-2018
Inscripció tancada Programa PROFI010 Prevenció i detecció del plagi a la URV: Recursos del CRAI per a la prevenció i l'Urkund com a eina de detecció 11-10-2018
Inscripció tancada Programa PROFI004 Millora la visibilitat de la teva producció científica accés obert i repositori institucional 16-10-2018
Inscripció tancada Programa PROFI008 Base de dades Scopus: nivell avançat 18-10-2018
Inscripció tancada Programa PROFID019 Anàlisi de dades qualitatives 19-10-2018
Inscripció oberta Programa PROFI024 Taller de gestió de xarxes socials 23-10-2018
Inscripció oberta Programa PROFI021 Base de dades Reaxys: nova versió 2016 30-10-2018
 Novembre
Inscripció pendent Programa PROFI005 Gestió de dades de recerca: Pla de gestió de dades 06-11-2018
Inscripció pendent Programa PROFI026 La transferencia del coixement i la innovació 06-11-2018
Inscripció pendent Programa PROFI031 Taller d’Emprenedoria de projectes innovadors 13-11-2018
Inscripció pendent Programa PROFI003 Gestiona la teva bibliografia amb Mendeley 14-11-2018
Inscripció pendent Programa PROFI027 Mobile learning 19-11-2018
Inscripció pendent Programa PROFI007 Millora la visibilitat de la teva producció científica accés obert i repositori institucional 20-11-2018
Inscripció pendent Programa PROFI029 Taller de protecció dels resultat de la recerca 20-11-2018
Inscripció pendent Programa PROFI020 El vídeo com a recus docent a la URV 22-11-2018
Inscripció tancada Programa PROFI022 Comunicació per a investigadors 27-11-2018
Inscripció pendent Programa PROFI009 Gestor dereferències bibliogràfiques: Mendeley (nivell bàsic- intermedi) 28-11-2018
Inscripció pendent Programa PROFI030 Design Thinking: creativitat aplicada a la definició de projectes innovadors 30-11-2018
 Desembre
Inscripció pendent Programa PROFI033 Ludificació i aprenentatge 04-12-2018
Inscripció pendent Programa PROFI006 La informació especialitzada en Humanitats i Ciències Socials 12-12-2018
Inscripció tancada Programa PROFI023 Com utilitzar les xarxes socials per divulgar ciència 13-12-2018
 Gener
Inscripció tancada Programa PROFI028 Aprenentatge Basat en Problemes 10-01-2019
Inscripció pendent Programa PROFI025 Neurociència per a docents 29-01-2019
 Febrer
Inscripció pendent Programa PROFI032 Disseny de projectes de recerca 07-02-2019


 CURSOS FINALITZATS
 Setembre
Inscripció tancada Programa PROFI001 Preparació Nivell C1 - Anglès 17-09-2018
Inscripció tancada Programa PROFI002 Accessibilitat. Introducció al disseny de materials i aula virtual accessibles 28-09-2018
Inscripció tancada Programa PROFI014 Upper-Intermediate Conversation Course 28-09-2018