Programació cursos PROFID 2019-2020

> Veure cursos PROFID 2016-2017
> Veure cursos PROFID 2017-2018
> Veure cursos PROFID 2018-2019

Llegenda d'icones:  Inscripció  Inscripció oberta Oberta  Inscripció tancada Tancada  Inscripció pendent Pendent

          Programa Programa Descarregar el programa Programa No diponible


Inscripció Programa Codi Nom Data inici

 Setembre
Inscripció oberta Programa 01RE0016-1 Repte Experimenta: despertant passió per la ciència a l’ESO aplicant el mètode científic 15-09-2020
Inscripció oberta Programa 01RE0016-2 Reto Experimenta: despertando pasión por la ciencia en la ESO aplicando el método científico 18-09-2020
 Octubre
Inscripció oberta Programa 01RE0016-3 Experimenta Challenge: awakening passion for science in ESO using the scientific method 27-10-2020
Inscripció oberta Programa 01RE0016-4 Repte Experimenta: despertant passió per la ciència a l’ESO aplicant el mètode científic 30-10-2020


 CURSOS FINALITZATS
 Setembre
Inscripció tancada Programa PN2019 Prova de nivell d'Anglès - (Online) 12-09-2019
Inscripció tancada Programa 01IN0001 Using Collaborative On-line International Learning (COIL) to open students’ minds, and demonstrating scientifically (BEVI) that it works! 19-09-2019
Inscripció tancada Programa 01IN0002 The Power and Potential of Collaborative Online International Learning: Why and How to Develop, Implement, and Evaluate COIL-Based Courses and Programs 20-09-2019
 Octubre
Inscripció tancada Programa 01CR0015-1 Bases de datos especializadas en Psicología de EBSCO 01-10-2019
Inscripció tancada Programa 01RE0003-1 LA TRANSFERÈNCIA DEL CONEIXEMENT I LA INNOVACIÓ 01-10-2019
Inscripció tancada Programa 01TI0001-1 Moodle 101. Introducció al Campus Virtual de la URV (Curs online) 01-10-2019
Inscripció tancada Programa 01ID0005-2 Advanced Conversation Course 2 C. Catalunya 04-10-2019
Inscripció tancada Programa 01GE0001-1 Como gestionar equipos de trabajo y la resolución de conflictos 07-10-2019
Inscripció tancada Programa 01ID0001-1 Preparació Nivell C1 - Anglès - (Tarragona) 07-10-2019
Inscripció tancada Programa 01ID0001-2 Preparació Nivell C1 - Anglès - (Reus) 08-10-2019
Inscripció tancada Programa 01ID0005-1 Advanced Conversation Course 1. C. Catalunya 08-10-2019
Inscripció tancada Programa 01RE0002-1 TALLER DE PROTECCIÓ DELS RESULTATS DE LA RECERCA 08-10-2019
Inscripció tancada Programa 01ID0006-1 Upper-Intermediate Conversation Course 2 09-10-2019
Inscripció tancada Programa 01TI0002-1 Ús i funcionament del fòrum de Moodle com a activitat d'aprenentatge avaluable 14-10-2019
Inscripció tancada Programa 01TI0003-1 Moodle 1. Curs bàsic del Campus Virtual URV (Curs online) 14-10-2019
Inscripció tancada Programa 01TI0008-1 Curs avançat en videoconferències amb Adobe Connect 14-10-2019
Inscripció tancada Programa 01ID0006-2 Upper-Intermediate Conversation Course 1 15-10-2019
Inscripció tancada Programa 01RE0001-1 TALLER D’EMPRENEDORIA DE PROJECTES INNOVADORS 15-10-2019
Inscripció tancada Programa 01TI0004-1 Seguiment de l'estudiant a l'aula virtual de la URV 17-10-2019
Inscripció tancada Programa 01CR0001-1 Base de dades Web of Science (WoS): nivell mitjà i avançat 21-10-2019
Inscripció tancada Programa 01CR0005-1 Millora la visibilitat de la teva producció científica: accés obert i Repositori Institucional 22-10-2019
Inscripció tancada Programa 01CR0020-1 Publicar en accés obert: taller MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) 23-10-2019
Inscripció tancada Programa 01CR0010-1 El vídeo com a recurs docent a la URV 24-10-2019
Inscripció tancada Programa 01GE0002-1 Leadership and directive competences 24-10-2019
Inscripció tancada Programa 01CR0013-1 Com omplir l’apartat “publicacions” del CV del PDI en els processos d’avaluació de l’AQU, l’ANECA i la CNEAI en l’àmbit de les ciències socials i humanitats 30-10-2019
Inscripció tancada Programa 01CR0021-1 Como publicar en Springer: taller para autores 30-10-2019
 Novembre
Inscripció tancada Programa 01IT0005-1 Violències sexuals en la universitat: reconèixer, acompanyar i repensar estratègies de resposta (Edició 1) 04-11-2019
Inscripció tancada Programa 01CR0019-1 La identitat digital de l'investigador: utilitza ORCID, Google Scholar i altres perfils acadèmics 06-11-2019
Inscripció tancada Programa 01CR0004-1 SciVal: Eina que us permetrà analitzar i posicionar la vostra recerca 08-11-2019
Inscripció tancada Programa 01RE0004-1 Metodologia qualitativa: anàlisi qualitativa de dades 08-11-2019
Inscripció tancada Programa 01ID0007-1 CURS VIRTUAL DE SUFICIÈNCIA DE CATALÀ PER AL PDI DE LA URV (C1) 11-11-2019
Inscripció tancada Programa 01TI0005-1 Prevenció i detecció del plagi a la URV: Recursos del CRAI per a la prevenció i l'Urkund com a eina per a la detecció 12-11-2019
Inscripció tancada Programa 01CR0009-1 Gestió de dades de recerca: pla de gestió de dades 13-11-2019
Inscripció tancada Programa 01CR0006-1 La informació especialitzada en Dret: recomanacions pràctiques 18-11-2019
Inscripció tancada Programa 01IT0006-1 Gestió de la mobilitat amb el programa MoveOn (Nivell inicial) 19-11-2019
Inscripció tancada Programa 01CR0014-1 Bases de datos Reaxys y Reaxys Medicinal Chemistry 20-11-2019
Inscripció tancada Programa CEDU19-21 Formació del Professorat Universitari: Docència, Recerca i Gestió 2019-2021 20-11-2019
Inscripció tancada Programa 01CR0008-3 Gestiona la teva bibliografia amb Mendeley (nivell bàsicintermedi) 22-11-2019
Inscripció tancada Programa 01CR0008-2 Gestiona la teva bibliografia amb Mendeley (nivell bàsic-intermedi) 25-11-2019
Inscripció tancada Programa 01IT0007-1 Gestió de la mobilitat amb el programa MoveOn (assignacions) 25-11-2019
Inscripció tancada Programa 01CR0005-2 Millora la visibilitat de la teva producció científica: accés obert i Repositori Institucional 26-11-2019
Inscripció tancada Programa 01CR0008-1 Gestiona la teva bibliografia amb Mendeley (nivell bàsic-intermedi) 27-11-2019
 Desembre
Inscripció tancada Programa 01TI0010-1 Ludificació i aprenentatge 02-12-2019
Inscripció tancada Programa 01RE0010-1 Disseny de recerques utilitzant mètodes mixtes 04-12-2019
Inscripció tancada Programa 01CR0012-1 Disseny d’un pòster acadèmic 05-12-2019
Inscripció tancada Programa 01IT0005-2 Violències sexuals en la universitat: reconèixer, acompanyar i repensar estratègies de resposta (Edició 2) 09-12-2019
 Gener
Inscripció tancada Programa 01TI0006-1 Accessibilitat. Introducció al disseny de materials docents accessibles a persones amb discapacitat. (5a Edició) 13-01-2020
Inscripció tancada Programa 01TI0005-2 Prevenció i detecció del plagi a la URV: Recursos del CRAI per a la prevenció i l'Urkund com a eina per a la detecció 15-01-2020
Inscripció tancada Programa 03ME0001-1 Com innovar a l’aula: de la investigació a l’acció 15-01-2020
Inscripció tancada Programa 01ID0003-1 Writing scientifics articles in english 20-01-2020
Inscripció tancada Programa 01RE0006-1 COMUNICACIÓ PER A INVESTIGADORS 20-01-2020
Inscripció tancada Programa 01RE0008-1 Avaluació de la Recerca 20-01-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0005-3 Millora la visibilitat de la teva producció científica: accés obert i Repositori Institucional 21-01-2020
Inscripció tancada Programa 01ME0003-1 Visual Thinking: ensenyar amb imatges 23-01-2020
Inscripció tancada Programa 01RE0007-1 COM UTILITZAR LES XARXES SOCIALS PER DIVULGAR CIÈNCIA 27-01-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0019-2 La identitat digital de l'investigador: utilitza ORCID, Google Scholar i altres perfils acadèmics 28-01-2020
Inscripció tancada Programa 01DO0002-1 La tutoria dels alumnes: com podem millorar-la? 28-01-2020
Inscripció tancada Programa 01RE0011-1 La tesis doctoral: Disseny i desenvolupament per articles 28-01-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0007-1 Infografies com a recurs docent i de comunicació 30-01-2020
Inscripció tancada Programa 01RE0004-2 Metodologia qualitativa: anàlisi qualitativa de dades (Edició 2) 31-01-2020
 Febrer
Inscripció tancada Programa 01GE0005-1 Empatia i assertivitat: l’art de saber atendre emocions i de posar límits 03-02-2020
Inscripció tancada Programa 01TI0003-2 Moodle 1. Curs bàsic del Campus Virtual URV (Curs online) 03-02-2020
Inscripció tancada Programa 01TI0011-1 Mobile learning: utilitzem els dispositius mòbils per a ensenyar i aprendre 03-02-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0018-1 La informació especialitzada en Infermeria: recomanacions pràctiques 04-02-2020
Inscripció tancada Programa 01DO0003-1 Claus per a una bona docència: experiències d’èxit 04-02-2020
Inscripció tancada Programa 03GE0001-1 Lideratge i competències directives 05-02-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0003-1 SCIVAL: cerca de candidats per a programes de finançament d’R+D+I 07-02-2020
Inscripció tancada Programa 01IT0008-1 Com gestionar la comunicació intercultural a l’aula? 07-02-2020
Inscripció tancada Programa 01DO0001-1 Neurociència per a docents 11-02-2020
Inscripció tancada Programa 01ME0001-1 Pensament creatiu a l'aula 11-02-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0009-2 Gestió de dades de recerca: pla de gestió de dades 12-02-2020
Inscripció tancada Programa 01TI0004-2 Seguiment de l'estudiant a l'aula virtual de la URV 13-02-2020
Inscripció tancada Programa 01RE0009-1 La tesis doctoral: Disseny i desenvolupament per projectes 20-02-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0004-2 SciVal: Eina que us permetrà analitzar i posicionar la vostra recerca 21-02-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0002-1 Taller pràctic per gestionar el meu perfil d’investigador: eines i serveis que ofereix el CRAI 25-02-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0008-4 Gestiona la teva bibliografia amb Mendeley (nivell bàsic-intermedi) 25-02-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0005-8 Millora la visibilitat de la teva producció científica: accés obert i Repositori Institucional 26-02-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0011-1 Edició de vídeo 26-02-2020
Inscripció tancada Programa 01ID0005-5 Advanced Conversation Course 5. FMCS 28-02-2020
 Març
Inscripció tancada Programa 01TI0007-1 Moodle 2. Curs avançat del Campus Virtual URV (Curs online) 02-03-2020
Inscripció tancada Programa 01ID0005-3 Advanced Conversation Course 3 C. Catalunya 03-03-2020
Inscripció tancada Programa 01ID0005-4 Advanced Conversation Course 4 C. Sescelades 03-03-2020
Inscripció tancada Programa 01RE0012-1 Doctoral Thesis by compendium of publications 03-03-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0003-2 SciVal: Cerca de candidats per a programes de finançament d’R+D+I 06-03-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0009-3 Gestió de dades de recerca: pla de gestió de dades 10-03-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0008-5 Gestiona la teva bibliografia amb Mendeley (nivell bàsic-intermedi) 16-03-2020
Inscripció tancada Programa 01ME0002-1 Tutorització i seguiment del TFG/TFM 17-03-2020
Inscripció tancada Programa 01IT0001-1 La universitat i el seu entorn: Estratègies docents per al compromís social 18-03-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0019-3 La identitat digital de l'investigador: utilitza ORCID, Google Scholar i altres perfils acadèmics 19-03-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0005-4 Millora la visibilitat de la teva producció científica: accés obert i Repositori Institucional 24-03-2020
Inscripció tancada Programa 01RE0005-1 Introducció al Disseny de Figures Científiques 24-03-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0012-2 Disseny d’un pòster acadèmic 25-03-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0008-6 Gestiona la teva bibliografia amb Mendeley (nivell bàsic-intermedi) 26-03-2020
Inscripció tancada Programa 03HC0001-1 Habilitats de comunicació 26-03-2020
 Abril
Inscripció tancada Programa 01HC0002-1 Comunicació eficaç en entorns d’aprenentatge digitals (ONLINE) 16-04-2020
Inscripció tancada Programa 01ME0005-1 Taller d’Aprenentatge Basat en Problemes (ONLINE) 16-04-2020
Inscripció tancada Programa 01ME0006-1 Taller d’Aprenentatge i servei (ONLINE) 16-04-2020
Inscripció tancada Programa 01RE0015-1 Elementos clave para la redacción de artículos científicos de alto impacto (ONLINE) 17-04-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0005-5 Millora la visibilitat de la teva producció científica: accés obert i Repositori Institucional 21-04-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0007-2 Infografies com a recurs docent i de comunicació 22-04-2020
Inscripció tancada Programa 01RE0013-1 Introducció al programa –R (ONLINE) 22-04-2020
Inscripció tancada Programa 01GE0004-1 Organització personal i gestió del temps (ONLINE) 27-04-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0008-7 Gestiona tu bibliografía con Mendeley (nivel básico-intermedio) 28-04-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0016-1 Accés a la informació de la Unió Europea 29-04-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0017-1 La informació especialitzada en Humanitats i Ciències Socials: recomanacions pràctiques 30-04-2020
Inscripció tancada Programa 01HC0001-1 L’art de la visualització de la informació i les estratègies motivacionals (ONLINE) 30-04-2020
 Maig
Inscripció tancada Programa 01GE0003-1 Reunions en temps de confinament (Autoaprenentatge) 04-05-2020
Inscripció tancada Programa 01RE0011-2 La tesis doctoral: Disseny i desenvolupament per articles (ONLINE) 04-05-2020
Inscripció tancada Programa 01RE0014-1 Bones pràctiques en la supervisió doctoral 04-05-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0002-2 Taller pràctic per gestionar el meu perfil d’investigador: eines i serveis que ofereix el CRAI 05-05-2020
Inscripció tancada Programa 01ME0004-1 Iniciació al Design thinking per generar idees innovadores (ONLINE) 05-05-2020
Inscripció tancada Programa 03RE0001-1 Recerca i transferència del coneixement (ONLINE) 13-05-2020
Inscripció pendent Programa 01CR0023-1 Estratègies per optimitzar la producció en accés obert 14-05-2020
 Juny
Inscripció tancada Programa 01TI0006-2 Accessibilitat. Introducció al disseny de materials docents accessibles a persones amb discapacitat. (6a Edició) 01-06-2020
Inscripció tancada Programa 01TI0007-2 Moodle 2. Curs avançat del Campus Virtual URV 01-06-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0023-2 Estratègies per optimitzar la producció en accés obert (edició 2) 18-06-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0008-10 Gestiona la teva bibliografia amb Mendeley (nivell bàsic) 25-06-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0008-8 Gestiona la teva bibliografia amb Mendeley (nivell bàsic) 26-06-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0008-9 Gestiona tu bibliografía con Mendeley (nivel básico) 29-06-2020
 Juliol
Inscripció tancada Programa 01IT0011-1 Comunicar per a la igualtat i contra les violències masclistes 06-07-2020
Inscripció tancada Programa 01IT0004-1 Programació de noves titulacions a la URV: Elaboració de la proposta i model de virtualització de docència a la URV (ONLINE) 07-07-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0023-3 Estrategias para optimizar la producción en acceso abierto (3ª edición) 09-07-2020