Històric cursos PROFID 2016-2017

Llegenda d'icones:  Inscripció  Inscripció oberta Oberta  Inscripció tancada Tancada  Inscripció pendent Pendent

          Programa Programa Descarregar el programa Programa No diponible


Inscripció Programa Codi Nom Data inici CURSOS FINALITZATS
 Setembre
Inscripció tancada Programa PROFI003 Aprenentatge Basat en Problemes 14-09-2016
Inscripció tancada Programa PROFI001 Anglès C1 - Grup matí 26-09-2016
Inscripció tancada Programa PROFI002 Anglès C1 – Grup tarda 26-09-2016
 Octubre
Inscripció tancada Programa PROFI005 Tutories orals de català per al PDI 04-10-2016
Inscripció tancada Programa PROFI006 Tutories orals de català per al PDI 06-10-2016
Inscripció tancada Programa PROFI004 101 Introducció al moodle URV 17-10-2016
Inscripció tancada Programa PROFI010 Mendeley, gestor de referències bibliogràfiques: nivell bàsic 17-10-2016
Inscripció tancada Programa PROFI007 How can we internationalise our campus? 18-10-2016
Inscripció tancada Programa PROFI011 Publicar més, millorar la visibilitat de l’investigador 20-10-2016
Inscripció tancada Programa PROFI017 Base de dades ISI Web of Science (WOS): nivell expert 20-10-2016
Inscripció tancada Programa PROFI012 Gestor de referències bibliogràfiques: Mendeley (nivell bàsic-intermedi) 25-10-2016
 Novembre
Inscripció tancada Programa PROFI024 Intermediate Conversation Course 03-11-2016
Inscripció tancada Programa PROFI021 Advanced Conversation Course 04-11-2016
Inscripció tancada Programa PROFI023 Upper-Intermediate Conversation Course 1 04-11-2016
Inscripció tancada Programa PROFI022 Upper-Intermediate Conversation Course 2 08-11-2016
Inscripció tancada Programa PROFI026 Curs virtual de Suficiència de Català pel PDI de la URV (C1) 14-11-2016
Inscripció tancada Programa PROFI016 Scientific publishing and open access at Wiley 15-11-2016
Inscripció tancada Programa PROFI013 El gestor de referències bibliogràfiques Mendeley 16-11-2016
Inscripció tancada Programa PROFI018 Publicar més, millorar la visibilitat de l’investigador. 16-11-2016
Inscripció tancada Programa PROFI015 Investigació en Ciències de l'Educació: consells per publicar els teus articles 17-11-2016
Inscripció tancada Programa PROFI027 Programa de Formació en competències per al canvi individual i col·lectiu 4a Edició 24-11-2016
Inscripció tancada Programa PROFI014 Producció de càpsules docents i de recerca al CRAI de la URV 25-11-2016
Inscripció tancada Programa PROFI025 Comunicació per a investigadors. 25-11-2016
Inscripció tancada Programa PROFI019 Eines per a l’avaluació de la producció científica en ciència i tecnologia. 30-11-2016
 Desembre
Inscripció tancada Programa PROFI009 Comunicar la recerca en humanitats i ciències socials a través de les xarxes socials acadèmiques 01-12-2016
Inscripció tancada Programa PROFI031 CONFERÈNCIA “El professor invisible” 13-12-2016
Inscripció tancada Programa PROFI030 Identificadors d’autors i accés obert 14-12-2016
Inscripció tancada Programa PROFI028 Programa de competències per al canvi individual i colectiu 5a Edició 15-12-2016
 Gener
Inscripció tancada Programa PROFI046 Moodle I. Eines per la docència 16-01-2017
Inscripció tancada Programa PROFI032 TALLER: BONES PRÀCTIQUES EN LA SUPERVISIÓ DOCTORAL 18-01-2017
Inscripció tancada Programa PROFI042 Publicar més, millorar la visibilitat de l'investigador. 18-01-2017
Inscripció tancada Programa PROFI603 TALLER BONES PRÀCTIQUES EN LA SUPERVISIÓ DOCTORAL 18-01-2017
Inscripció tancada Programa PROFI050 Bases de dades Reaxys i Reaxys Medicinal Chemistry 19-01-2017
Inscripció tancada Programa PROFI052 Xarxes socials de recerca: millorar la visibilitat de l’investigador 25-01-2017
Inscripció tancada Programa PROFI033 Avaluació de la producció científica en infermeria 31-01-2017
 Febrer
Inscripció tancada Programa PROFI049 Tutories orals de català per al PDI 02-02-2017
Inscripció tancada Programa PROFI081 Outlook 2013. Curs d’autoaprenentatge 06-02-2017
Inscripció tancada Programa PROFI048 Tutories orals de català per al PDI 07-02-2017
Inscripció tancada Programa PROFI044 Disseminació de la recerca: Criteris per seleccionar la revista on publicar 08-02-2017
Inscripció tancada Programa PROFI066 GESTIÓ DEL DISCURS ORAL I RECURSOS DE LA VEU 09-02-2017
Inscripció tancada Programa PROFI038 Iniciació a la captura i edició de vídeo 15-02-2017
Inscripció tancada Programa PROFI039 Publicar més, millorar la visibilitat de l'investigador. 15-02-2017
Inscripció tancada Programa PROFI067 RECURSOS D’ESTRUCTURA DE CONTINGUTS I VISUALITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ 16-02-2017
Inscripció tancada Programa PROFI040 El gestor de referències bibliogràfiques Mendeley 23-02-2017
Inscripció tancada Programa PROFI041 Gestor de referències bibliogràfiques: Mendeley 27-02-2017
 Març
Inscripció tancada Programa PROFI008 MEDITADA-MENT: Eines per al creixement personal, la regulació emocional, i l'afrontament de l'estrès a l'entorn laboral. 01-03-2017
Inscripció tancada Programa PROFI068 COMUNICACIÓ EFECTIVA DINS L’ACCIÓ TUTORIAL 02-03-2017
Inscripció tancada Programa PROFI079 Advanced Conversation Course. Campus Catalunya 07-03-2017
Inscripció tancada Programa PROFI080 Upper-Intermediate Conversation Course. Campus Catalunya 07-03-2017
Inscripció tancada Programa PROFI051 Gestor de referències bibliogràfiques: Mendeley (nivell bàsic-intermedi) 08-03-2017
Inscripció tancada Programa PROFI069 VISUALITZAR LA INFORMACIÓ 09-03-2017
Inscripció tancada Programa PROFI078 Advanced Conversation Course. Campus Bellisens 09-03-2017
Inscripció tancada Programa PROFI086 Advanced Conversation Course. Campus Sescelades 09-03-2017
Inscripció tancada Programa PROFI035 Xarxes socials acadèmiques i de recerca 14-03-2017
Inscripció tancada Programa PROFI075 Programa estadístic Xlstat 14-03-2017
Inscripció tancada Programa PROFI036 Publicar més, millorar la visibilitat de l'investigador. 15-03-2017
Inscripció tancada Programa PROFI037 Buscant documentació jurídica a VLex i Aranzadi 15-03-2017
Inscripció tancada Programa PROFI070 TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ EFECTIVA ESCRITA AMB ELS ESTUDIANTS. DISSENY, USABILITAT I GESTIÓ DE L’ESPAI VIRTUAL DE L’ESTUDIANT (MOODLE I ALTRES ENTORNS) 16-03-2017
Inscripció tancada Programa PROFI076 Iniciació al paquet estadístic R 16-03-2017
Inscripció tancada Programa PROFI043 Més enllà del factor d'impacte: Altres mètriques adreçades a la mesura de l'impacte de la producció científica 22-03-2017
Inscripció tancada Programa PROFI071 DELS GÈNERES PERIODÍSTICS A LA L’AULA. MODERACIÓ I DINAMITZACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DELS ESTUDIANTS A L’AULA 23-03-2017
Inscripció tancada Programa PROFI034 Producció de càpsules docents i de recerca al CRAI de la URV 24-03-2017
Inscripció tancada Programa PROFI064 TUTORITZACIÓ DELS TFG/TFM 28-03-2017
 Abril
Inscripció tancada Programa PROFI057 Més enllà del factor d’impacte: Altres mètriques adreçades a la mesura de l’impacte de la producció científica 04-04-2017
Inscripció tancada Programa PROFI077 Avaluació de la producció científica en humanitats i ciències socials 05-04-2017
Inscripció tancada Programa PROFI063 APRENENTATGE I SERVEI 18-04-2017
Inscripció tancada Programa PROFI059 Publicar més, millorar la visibilitat de l’investigador 19-04-2017
Inscripció tancada Programa PROFI087 SciVal: l’eina que us permetrà analitzar i posicionar la vostra recerca 19-04-2017
Inscripció tancada Programa PROFI045 Disseminació de la recerca: Criteris per seleccionar la revista on publicar 20-04-2017
Inscripció tancada Programa PROFI089 SciVal: l’eina que us permetrà analitzar i posicionar la vostra recerca 20-04-2017
Inscripció tancada Programa PROFI062 FLIPPED CLASSROOM 25-04-2017
Inscripció tancada Programa PROFI088 SciVal: l’eina que us permetrà analitzar i posicionar la vostra recerca 25-04-2017
Inscripció tancada Programa PROFI053 Investigació en Ciències de l’Educació: consells per publicar els teus articles 26-04-2017
Inscripció tancada Programa PROFI054 Recursos per a la creació de gràfics i diagrames 28-04-2017
 Maig
Inscripció tancada Programa PROFI091 EL CICLE DE VIDA D’UN PROJECTE DE RECERCA 02-05-2017
Inscripció tancada Programa PROFI090 DISSENY DE PROJECTES DE RECERCA. REDACCIÓ DE LA MEMÒRIA TÈCNICA DELS PROJECTES DE RECERCA 09-05-2017
Inscripció tancada Programa PROFI095 Comprehensive internationalization for all: critical steps forward 11-05-2017
Inscripció tancada Programa PROFI060 El gestor de referències bibliogràfiques Mendeley 16-05-2017
Inscripció tancada Programa PROFI055 Publicar més, millorar la visibilitat de l’investigador 17-05-2017
Inscripció tancada Programa PROFI084 Lideratge i competències directives 17-05-2017
Inscripció tancada Programa PROFI073 Mendeley, gestor de referències bibliogràfiques: nivell intermedi 23-05-2017
Inscripció tancada Programa PROFI058 Xarxes socials de recerca: millorar la visibilitat de l’investigador 24-05-2017
Inscripció tancada Programa PROFI096 Sessions preparatòries per al Certificat de català de suficiència per al PDI 26-05-2017
Inscripció tancada Programa PROFI093 SciVal: l’eina que us permetrà analitzar i posicionar la vostra recerca 30-05-2017
 Juny
Inscripció tancada Programa PROFI072 Comunicar la recerca en infermeria a través de les xarxes socials acadèmiques 01-06-2017
Inscripció tancada Programa PROFI094 SciVal: l’eina que us permetrà analitzar i posicionar la vostra recerca 01-06-2017
Inscripció tancada Programa PROFI056 Gestor de referències bibliogràfiques: Mendeley (nivell bàsic- intermedi) 07-06-2017
Inscripció tancada Programa PROFI085 TALLER “BONES PRÀCTIQUES EN LA SUPERVISIÓ DOCTORAL” 07-06-2017
Inscripció tancada Programa PROFI061 Publicar més, millorar la visibilitat de l’investigador 14-06-2017
Inscripció tancada Programa PROFI097 How to teach in English 26-06-2017
 Juliol
Inscripció tancada Programa PROFI083 Redacció d'articles en anglès 03-07-2017
Inscripció tancada Programa PROFI082 Elaboració i Publicació d'articles científics 10-07-2017
Inscripció tancada Programa PROFI099 Seminari Horitzó 2020 - Nivell intermedi 20-07-2017