Històric cursos PROFID 2018-2019

Llegenda d'icones:  Inscripció  Inscripció oberta Oberta  Inscripció tancada Tancada  Inscripció pendent Pendent

          Programa Programa Descarregar el programa Programa No diponible


Inscripció Programa Codi Nom Data inici CURSOS FINALITZATS
 Setembre
Inscripció tancada Programa PROFI001 Preparació Nivell C1 - Anglès 17-09-2018
Inscripció tancada Programa PROFI002 Accessibilitat. Introducció al disseny de materials i aula virtual accessibles 28-09-2018
Inscripció tancada Programa PROFI014 Upper-Intermediate Conversation Course 28-09-2018
 Octubre
Inscripció tancada Programa PROFI016 Tutories orals de català per al PDI 02-10-2018
Inscripció tancada Programa PROFI018 Como gestionar equipos de trabajo y la resolución de conflictos 03-10-2018
Inscripció tancada Programa PROFI012 Advanced Conversation Course 1 04-10-2018
Inscripció tancada Programa PROFI015 Advanced Conversation Course 2 04-10-2018
Inscripció tancada Programa PROFI017 Tutories orals de català per al PDI 04-10-2018
Inscripció tancada Programa PROFI013 Upper-Intermediate Conversation Course1 09-10-2018
Inscripció tancada Programa PROFI011 Upper-Intermediate Conversation Course 10-10-2018
Inscripció tancada Programa PROFI010 Prevenció i detecció del plagi a la URV: Recursos del CRAI per a la prevenció i l'Urkund com a eina de detecció 11-10-2018
Inscripció tancada Programa PROFI004 Millora la visibilitat de la teva producció científica accés obert i repositori institucional 16-10-2018
Inscripció tancada Programa PROFI008 Base de dades Scopus: nivell avançat 18-10-2018
Inscripció tancada Programa PROFID019 Anàlisi de dades qualitatives 19-10-2018
Inscripció tancada Programa PROFI024 Taller de gestió de xarxes socials 23-10-2018
Inscripció tancada Programa PROFI021 Base de dades Reaxys: nova versió 2016 30-10-2018
 Novembre
Inscripció tancada Programa PROFI005 Gestió de dades de recerca: Pla de gestió de dades 06-11-2018
Inscripció tancada Programa PROFI026 La transferencia del coixement i la innovació 06-11-2018
Inscripció tancada Programa PROFI034 Gestió de la mobilitat amb el programa MoveOn (Nivell inicial) 07-11-2018
Inscripció tancada Programa PROFI031 Taller d’Emprenedoria de projectes innovadors 13-11-2018
Inscripció tancada Programa PROFI003 Gestiona la teva bibliografia amb Mendeley 14-11-2018
Inscripció tancada Programa PROFI027 Mobile learning 19-11-2018
Inscripció tancada Programa PROFI007 Millora la visibilitat de la teva producció científica accés obert i repositori institucional 20-11-2018
Inscripció tancada Programa PROFI029 Taller de protecció dels resultat de la recerca 20-11-2018
Inscripció tancada Programa PROFI035 Gestió de la mobilitat amb el programa MoveOn (assignacions) 21-11-2018
Inscripció tancada Programa PROFI020 El vídeo com a recus docent a la URV 22-11-2018
Inscripció tancada Programa PROFI037 101 Introducció al moodle de la URV 26-11-2018
Inscripció tancada Programa PROFI047 Ús i funcionament del fòrum de Moodle com a activitat d'aprenentatge avaluable. 26-11-2018
Inscripció tancada Programa PROFI022 Comunicació per a investigadors 27-11-2018
Inscripció tancada Programa PROFI049 SCIVAL: CERCA ACTIVA DE CANDIDATS PER A PROGRAMES DE FINANÇAMENT D’R+D+I 27-11-2018
Inscripció tancada Programa PROFI009 Gestor dereferències bibliogràfiques: Mendeley (nivell bàsic- intermedi) 28-11-2018
Inscripció tancada Programa PROFI050 SCIVAL: CERCA ACTIVA DE CANDIDATS PER A PROGRAMES DE FINANÇAMENT D’R+D+I 28-11-2018
Inscripció tancada Programa PROFI030 Design Thinking: creativitat aplicada a la definició de projectes innovadors 30-11-2018
 Desembre
Inscripció tancada Programa PROFI051 SCIVAL: CERCA ACTIVA DE CANDIDATS PER A PROGRAMES DE FINANÇAMENT D’R+D+I 03-12-2018
Inscripció tancada Programa PROFI033 Ludificació i aprenentatge 04-12-2018
Inscripció tancada Programa PROFI052 SCIVAL: CERCA ACTIVA DE CANDIDATS PER A PROGRAMES DE FINANÇAMENT D’R+D+I 04-12-2018
Inscripció tancada Programa PROFI023 Com utilitzar les xarxes socials per divulgar ciència 13-12-2018
Inscripció tancada Programa PROFI043 Seguiment de l'estudiant a l'aula virtual de la URV 19-12-2018
 Gener
Inscripció tancada Programa CEDU1820 Diploma d'Especialització: Formació del Professorat Universitari: Docència, Recerca i Gestió (Edició 2018-20) 10-01-2019
Inscripció tancada Programa PROFI028 Aprenentatge Basat en Problemes 10-01-2019
Inscripció tancada Programa PROFI038 Accessibilitat. Introducció al disseny de materials docents accessibles a persones amb discapacitat. 11-01-2019
Inscripció tancada Programa PROFI071 Millora la visibilitat de la teva producció científica accés obert i repositori institucional 15-01-2019
Inscripció tancada Programa PROFI079 EINES PER L’AVALUACIÓ I VISIBILITAT DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA 17-01-2019
Inscripció tancada Programa PROFI062 Gestiona la teva bibliografia amb Mendeley 18-01-2019
Inscripció tancada Programa PROFI061 Base de Dades EIKON 28-01-2019
Inscripció tancada Programa PROFI085 SCIVAL: cerca de candidats per a programes de finançament d’R+D+I 28-01-2019
Inscripció tancada Programa PROFI025 Neurociència per a docents 29-01-2019
Inscripció tancada Programa PROFI064 Gestió de dades de recerca: Pla de gestió de dades 29-01-2019
Inscripció tancada Programa PROFI075 Disseny d’un pòster acadèmic 30-01-2019
Inscripció tancada Programa PROFI048 Avaluació de la Recerca 31-01-2019
 Febrer
Inscripció tancada Programa PROFI040 101 Introducció al moodle de la URV 04-02-2019
Inscripció tancada Programa PROFI077 Bones pràctiques en la supervisió doctoral 05-02-2019
Inscripció tancada Programa PROFI032 Disseny de projectes de recerca: redacció de la memòria tècnica 07-02-2019
Inscripció tancada Programa PROFI078 Visual Thinking: ensenyar amb imatges 11-02-2019
Inscripció tancada Programa PROFI092 Seguiment del TFG/TFM 11-02-2019
Inscripció tancada Programa PROFI059 Millora la visibilitat de la teva producció científica accés obert i repositori institucional 12-02-2019
Inscripció tancada Programa PROFI091 Pensament creatiu (Tarragona) 13-02-2019
Inscripció tancada Programa PROFI045 Prevenció i detecció del plagi a la URV: Recursos del CRAI per a la prevenció i l'Urkund com a eina per a la detecció. 14-02-2019
Inscripció tancada Programa PROFI084 SCIVAL: cerca de candidats per a programes de finançament d’R+D+I 18-02-2019
Inscripció tancada Programa PROFI094 Upper-Intermediate Conversation Course 1 19-02-2019
Inscripció tancada Programa PROFI096 Advanced Conversation Course 1 19-02-2019
Inscripció tancada Programa PROFI039 Seguiment de l'estudiant a l'aula virtual de la URV 20-02-2019
Inscripció tancada Programa PROFI093 Advanced Conversation Course 2 20-02-2019
Inscripció tancada Programa PROFI097 Upper-Intermediate Conversation Course 2 20-02-2019
Inscripció tancada Programa PROFI082 Com escriure un bon article per publicar a Elsevier 22-02-2019
Inscripció tancada Programa PROFI095 Upper-Intermediate Conversation Course 22-02-2019
Inscripció tancada Programa PROFI073 La informació especialitzada en Infermeria: Recomanacions pràctiques 28-02-2019
 Març
Inscripció tancada Programa PROFI080 Visual Thinking: ensenyar amb imatges 04-03-2019
Inscripció tancada Programa PROFI006 La informació especialitzada en Humanitats i Ciències Socials: recomanacions pràctiques 07-03-2019
Inscripció tancada Programa PROFI069 Gestió de dades de recerca: Pla de gestió de dades 07-03-2019
Inscripció tancada Programa PROFI055 Gestor de referències bibliogràfiques: Mendeley (nivell bàsicintermedi) 12-03-2019
Inscripció tancada Programa PROFI090 Pensament creatiu (Reus) 12-03-2019
Inscripció tancada Programa PROFI088 La tesis doctoral: Disseny i desenvolupament per articles 14-03-2019
Inscripció tancada Programa PROFI089 La tesis doctoral: Disseny i desenvolupament per projectes 14-03-2019
Inscripció tancada Programa PROFI042 Moodle I. Eines per a la docència. 18-03-2019
Inscripció tancada Programa PROFI060 Millora la visibilitat de la teva producció científica accés obert i repositori institucional. 19-03-2019
Inscripció tancada Programa PROFI053 El vídeo com a recurs docent a la URV 20-03-2019
Inscripció tancada Programa PROFI106 La universitat i el seu entorn: Estratègies docents per al compromís social 20-03-2019
Inscripció tancada Programa PROFI046 Videoconferència a la URV. Oportunitats i recursos 21-03-2019
Inscripció tancada Programa PROFI056 Recuperant informació especialitzada en ciència i tecnologia 26-03-2019
Inscripció tancada Programa PROFI074 Gestiona la teva bibliografia amb Mendeley 26-03-2019
Inscripció tancada Programa PROFI099 SciVal: l’eina que us permetrà analitzar i posicionar la vostra recerca 29-03-2019
 Abril
Inscripció tancada Programa PROFI103 La Internacionalització a la URV 02-04-2019
Inscripció tancada Programa PROFI054 Gestor de referències bibliogràfiques: Mendeley 08-04-2019
Inscripció tancada Programa PROFI058 Millora la visibilitat de la teva producció científica accés obert i repositori institucional 09-04-2019
Inscripció tancada Programa PROFI107 Iniciació al Design thinking 10-04-2019
Inscripció tancada Programa PROFI081 Accés a la informació de la Unió Europea 11-04-2019
Inscripció tancada Programa PROFI102 Aprenentatge i servei 24-04-2019
Inscripció tancada Programa PROFI116 Comunicació eficaç en entorns d’aprenentatge digitals 25-04-2019
Inscripció tancada Programa PROFI100 SciVal: l’eina que us permetrà analitzar i posicionar la vostra recerca 26-04-2019
Inscripció tancada Programa PROFI113 Impacte social de la recerca 29-04-2019
 Maig
Inscripció tancada Programa PROFI057 Gestió de dades de recerca: Pla de gestió de dades 07-05-2019
Inscripció tancada Programa PROFI063 La informació especialitzada en Dret: recomanacions pràctiques 07-05-2019
Inscripció tancada Programa PROFI110 6è Mercat de projectes socials de la URV 08-05-2019
Inscripció tancada Programa PROFI117 L’art de la visualització de la informació i les estratègies motivacionals 09-05-2019
Inscripció tancada Programa PROFI114 L'acreditació i la promoció docent a la universitat: AQU 10-05-2019
Inscripció tancada Programa PROFI112 La tesis doctoral: Disseny i desenvolupament per articles 13-05-2019
Inscripció tancada Programa PROFI066 Gestor de referències bibliogràfiques: Mendeley (nivell bàsicintermedi) 14-05-2019
Inscripció tancada Programa PROFI065 Infografies com a recurs docent i de comunicació 15-05-2019
Inscripció tancada Programa PROFI072 Millora la visibilitat de la teva producció científica accés obert i repositori institucional 21-05-2019
Inscripció tancada Programa PROFI118 Seguiment de bones pràctiques en la supervisió doctoral 23-05-2019
Inscripció tancada Programa PROFI121 COIL: Oportunitats de l’aprenentatge internacional en línia 23-05-2019
Inscripció tancada Programa PROFI101 SciVal: l’eina que us permetrà analitzar i posicionar la vostra recerca 24-05-2019
Inscripció tancada Programa PROFI115 Sessions preparatòries per al Certificat de Català per al PDI 24-05-2019
Inscripció tancada Programa PROFI122 Workshop: Com implementar el COIL a l’aula 24-05-2019
Inscripció tancada Programa PROFI108 Gestió de l’estrés 27-05-2019
Inscripció tancada Programa PROFI068 Recuperant informació especialitzada en Ciències de l’Educació 28-05-2019
Inscripció tancada Programa PROFI125 Curs de Houdini / Edició Web 29-05-2019
Inscripció tancada Programa PROFI124 Infografies com a recurs docent i de comunicació 31-05-2019
 Juny
Inscripció tancada Programa PROFI067 La identitat digital de l'investigador: utilitza ORCID i altres identificadors i xarxes socials acadèmiques 04-06-2019
Inscripció tancada Programa PROFI123 Elaboració i publicació d’articles científics 10-06-2019
Inscripció tancada Programa PROFI044 Programació de noves titulacions a la URV: Elaboració de la proposta i model de virtualització de docència a la URV 11-06-2019
Inscripció tancada Programa PROFI070 Millora la visibilitat de la teva producció científica accés obert i repositori institucional. 11-06-2019
Inscripció tancada Programa PROFI119 TALLER SOBRE: VIOLÈNCIA MASCLISTA I MITJANS DE COMUNICACIÓ 12-06-2019
Inscripció tancada Programa PROFI041 Accessibilitat. Introducció al disseny de materials docents accessibles a persones amb discapacitat. 21-06-2019
Inscripció tancada Programa PROFI120 Aprofundint en l’impacte social de la recerca 26-06-2019
 Juliol
Inscripció tancada Programa PROFI104 Writing scientifics articles in english 08-07-2019
Inscripció tancada Programa PROFI109 Organització personal i gestió del temps 09-07-2019
Inscripció tancada Programa PROFI105 Writing scientifics articles in english 16-07-2019