Històric cursos PROFID 2019-2020

Llegenda d'icones:  Inscripció  Inscripció oberta Oberta  Inscripció tancada Tancada  Inscripció pendent Pendent

          Programa Programa Descarregar el programa Programa No diponible


Inscripció Programa Codi Nom Data inici CURSOS FINALITZATS
 Setembre
Inscripció tancada Programa PN2019 Prova de nivell d'Anglès - (Online) 12-09-2019
Inscripció tancada Programa 01IN0001 Using Collaborative On-line International Learning (COIL) to open students’ minds, and demonstrating scientifically (BEVI) that it works! 19-09-2019
Inscripció tancada Programa 01IN0002 The Power and Potential of Collaborative Online International Learning: Why and How to Develop, Implement, and Evaluate COIL-Based Courses and Programs 20-09-2019
 Octubre
Inscripció tancada Programa 01CR0015-1 Bases de datos especializadas en Psicología de EBSCO 01-10-2019
Inscripció tancada Programa 01RE0003-1 LA TRANSFERÈNCIA DEL CONEIXEMENT I LA INNOVACIÓ 01-10-2019
Inscripció tancada Programa 01TI0001-1 Moodle 101. Introducció al Campus Virtual de la URV (Curs online) 01-10-2019
Inscripció tancada Programa 01ID0005-2 Advanced Conversation Course 2 C. Catalunya 04-10-2019
Inscripció tancada Programa 01GE0001-1 Como gestionar equipos de trabajo y la resolución de conflictos 07-10-2019
Inscripció tancada Programa 01ID0001-1 Preparació Nivell C1 - Anglès - (Tarragona) 07-10-2019
Inscripció tancada Programa 01ID0001-2 Preparació Nivell C1 - Anglès - (Reus) 08-10-2019
Inscripció tancada Programa 01ID0005-1 Advanced Conversation Course 1. C. Catalunya 08-10-2019
Inscripció tancada Programa 01RE0002-1 TALLER DE PROTECCIÓ DELS RESULTATS DE LA RECERCA 08-10-2019
Inscripció tancada Programa 01ID0006-1 Upper-Intermediate Conversation Course 2 09-10-2019
Inscripció tancada Programa 01TI0002-1 Ús i funcionament del fòrum de Moodle com a activitat d'aprenentatge avaluable 14-10-2019
Inscripció tancada Programa 01TI0003-1 Moodle 1. Curs bàsic del Campus Virtual URV (Curs online) 14-10-2019
Inscripció tancada Programa 01TI0008-1 Curs avançat en videoconferències amb Adobe Connect 14-10-2019
Inscripció tancada Programa 01ID0006-2 Upper-Intermediate Conversation Course 1 15-10-2019
Inscripció tancada Programa 01RE0001-1 TALLER D’EMPRENEDORIA DE PROJECTES INNOVADORS 15-10-2019
Inscripció tancada Programa 01TI0004-1 Seguiment de l'estudiant a l'aula virtual de la URV 17-10-2019
Inscripció tancada Programa 01CR0001-1 Base de dades Web of Science (WoS): nivell mitjà i avançat 21-10-2019
Inscripció tancada Programa 01CR0005-1 Millora la visibilitat de la teva producció científica: accés obert i Repositori Institucional 22-10-2019
Inscripció tancada Programa 01CR0020-1 Publicar en accés obert: taller MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) 23-10-2019
Inscripció tancada Programa 01CR0010-1 El vídeo com a recurs docent a la URV 24-10-2019
Inscripció tancada Programa 01GE0002-1 Leadership and directive competences 24-10-2019
Inscripció tancada Programa 01CR0013-1 Com omplir l’apartat “publicacions” del CV del PDI en els processos d’avaluació de l’AQU, l’ANECA i la CNEAI en l’àmbit de les ciències socials i humanitats 30-10-2019
Inscripció tancada Programa 01CR0021-1 Como publicar en Springer: taller para autores 30-10-2019
 Novembre
Inscripció tancada Programa 01IT0005-1 Violències sexuals en la universitat: reconèixer, acompanyar i repensar estratègies de resposta (Edició 1) 04-11-2019
Inscripció tancada Programa 01CR0019-1 La identitat digital de l'investigador: utilitza ORCID, Google Scholar i altres perfils acadèmics 06-11-2019
Inscripció tancada Programa 01CR0004-1 SciVal: Eina que us permetrà analitzar i posicionar la vostra recerca 08-11-2019
Inscripció tancada Programa 01RE0004-1 Metodologia qualitativa: anàlisi qualitativa de dades 08-11-2019
Inscripció tancada Programa 01ID0007-1 CURS VIRTUAL DE SUFICIÈNCIA DE CATALÀ PER AL PDI DE LA URV (C1) 11-11-2019
Inscripció tancada Programa 04PR0001-1 Curs d'Aptitud Preventiva URV 11-11-2019
Inscripció tancada Programa 01TI0005-1 Prevenció i detecció del plagi a la URV: Recursos del CRAI per a la prevenció i l'Urkund com a eina per a la detecció 12-11-2019
Inscripció tancada Programa 01CR0009-1 Gestió de dades de recerca: pla de gestió de dades 13-11-2019
Inscripció tancada Programa 01CR0006-1 La informació especialitzada en Dret: recomanacions pràctiques 18-11-2019
Inscripció tancada Programa 01IT0006-1 Gestió de la mobilitat amb el programa MoveOn (Nivell inicial) 19-11-2019
Inscripció tancada Programa 01CR0014-1 Bases de datos Reaxys y Reaxys Medicinal Chemistry 20-11-2019
Inscripció tancada Programa CEDU19-21 Formació del Professorat Universitari: Docència, Recerca i Gestió 2019-2021 20-11-2019
Inscripció tancada Programa 01CR0008-3 Gestiona la teva bibliografia amb Mendeley (nivell bàsicintermedi) 22-11-2019
Inscripció tancada Programa 01CR0008-2 Gestiona la teva bibliografia amb Mendeley (nivell bàsic-intermedi) 25-11-2019
Inscripció tancada Programa 01IT0007-1 Gestió de la mobilitat amb el programa MoveOn (assignacions) 25-11-2019
Inscripció tancada Programa 01CR0005-2 Millora la visibilitat de la teva producció científica: accés obert i Repositori Institucional 26-11-2019
Inscripció tancada Programa 01CR0008-1 Gestiona la teva bibliografia amb Mendeley (nivell bàsic-intermedi) 27-11-2019
 Desembre
Inscripció tancada Programa 01TI0010-1 Ludificació i aprenentatge 02-12-2019
Inscripció tancada Programa 01RE0010-1 Disseny de recerques utilitzant mètodes mixtes 04-12-2019
Inscripció tancada Programa 01CR0012-1 Disseny d’un pòster acadèmic 05-12-2019
Inscripció tancada Programa 01IT0005-2 Violències sexuals en la universitat: reconèixer, acompanyar i repensar estratègies de resposta (Edició 2) 09-12-2019
 Gener
Inscripció tancada Programa 01TI0006-1 Accessibilitat. Introducció al disseny de materials docents accessibles a persones amb discapacitat. (5a Edició) 13-01-2020
Inscripció tancada Programa 01TI0005-2 Prevenció i detecció del plagi a la URV: Recursos del CRAI per a la prevenció i l'Urkund com a eina per a la detecció 15-01-2020
Inscripció tancada Programa 03ME0001-1 Com innovar a l’aula: de la investigació a l’acció 15-01-2020
Inscripció tancada Programa 01ID0003-1 Writing Scientific Articles in English 20-01-2020
Inscripció tancada Programa 01RE0006-1 COMUNICACIÓ PER A INVESTIGADORS 20-01-2020
Inscripció tancada Programa 01RE0008-1 Avaluació de la Recerca 20-01-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0005-3 Millora la visibilitat de la teva producció científica: accés obert i Repositori Institucional 21-01-2020
Inscripció tancada Programa 01ME0003-1 Visual Thinking: ensenyar amb imatges 23-01-2020
Inscripció tancada Programa 01RE0007-1 COM UTILITZAR LES XARXES SOCIALS PER DIVULGAR CIÈNCIA 27-01-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0019-2 La identitat digital de l'investigador: utilitza ORCID, Google Scholar i altres perfils acadèmics 28-01-2020
Inscripció tancada Programa 01DO0002-1 La tutoria dels alumnes: com podem millorar-la? 28-01-2020
Inscripció tancada Programa 01RE0011-1 La tesis doctoral: Disseny i desenvolupament per articles 28-01-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0007-1 Infografies com a recurs docent i de comunicació 30-01-2020
Inscripció tancada Programa 01RE0004-2 Metodologia qualitativa: anàlisi qualitativa de dades (Edició 2) 31-01-2020
 Febrer
Inscripció tancada Programa 01GE0005-1 Empatia i assertivitat: l’art de saber atendre emocions i de posar límits 03-02-2020
Inscripció tancada Programa 01TI0003-2 Moodle 1. Curs bàsic del Campus Virtual URV (Curs online) 03-02-2020
Inscripció tancada Programa 01TI0011-1 Mobile learning: utilitzem els dispositius mòbils per a ensenyar i aprendre 03-02-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0018-1 La informació especialitzada en Infermeria: recomanacions pràctiques 04-02-2020
Inscripció tancada Programa 01DO0003-1 Claus per a una bona docència: experiències d’èxit 04-02-2020
Inscripció tancada Programa 03GE0001-1 Lideratge i competències directives 05-02-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0003-1 SCIVAL: cerca de candidats per a programes de finançament d’R+D+I 07-02-2020
Inscripció tancada Programa 01IT0008-1 Com gestionar la comunicació intercultural a l’aula? 07-02-2020
Inscripció tancada Programa 01DO0001-1 Neurociència per a docents 11-02-2020
Inscripció tancada Programa 01ME0001-1 Pensament creatiu a l'aula 11-02-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0009-2 Gestió de dades de recerca: pla de gestió de dades 12-02-2020
Inscripció tancada Programa 01TI0004-2 Seguiment de l'estudiant a l'aula virtual de la URV 13-02-2020
Inscripció tancada Programa 01RE0009-1 La tesis doctoral: Disseny i desenvolupament per projectes 20-02-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0004-2 SciVal: Eina que us permetrà analitzar i posicionar la vostra recerca 21-02-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0002-1 Taller pràctic per gestionar el meu perfil d’investigador: eines i serveis que ofereix el CRAI 25-02-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0008-4 Gestiona la teva bibliografia amb Mendeley (nivell bàsic-intermedi) 25-02-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0005-8 Millora la visibilitat de la teva producció científica: accés obert i Repositori Institucional 26-02-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0011-1 Edició de vídeo 26-02-2020
Inscripció tancada Programa 01ID0005-5 Advanced Conversation Course 5. FMCS 28-02-2020
 Març
Inscripció tancada Programa 01TI0007-1 Moodle 2. Curs avançat del Campus Virtual URV (Curs online) 02-03-2020
Inscripció tancada Programa 01ID0005-3 Advanced Conversation Course 3 C. Catalunya 03-03-2020
Inscripció tancada Programa 01ID0005-4 Advanced Conversation Course 4 C. Sescelades 03-03-2020
Inscripció tancada Programa 01RE0012-1 Doctoral Thesis by compendium of publications 03-03-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0003-2 SciVal: Cerca de candidats per a programes de finançament d’R+D+I 06-03-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0009-3 Gestió de dades de recerca: pla de gestió de dades 10-03-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0008-5 Gestiona la teva bibliografia amb Mendeley (nivell bàsic-intermedi) 16-03-2020
Inscripció tancada Programa 01ME0002-1 Tutorització i seguiment del TFG/TFM 17-03-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0019-3 La identitat digital de l'investigador: utilitza ORCID, Google Scholar i altres perfils acadèmics 19-03-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0005-4 Millora la visibilitat de la teva producció científica: accés obert i Repositori Institucional 24-03-2020
Inscripció tancada Programa 01RE0005-1 Introducció al Disseny de Figures Científiques 24-03-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0012-2 Disseny d’un pòster acadèmic 25-03-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0008-6 Gestiona la teva bibliografia amb Mendeley (nivell bàsic-intermedi) 26-03-2020
Inscripció tancada Programa 03HC0001-1 Habilitats de comunicació 26-03-2020
 Abril
Inscripció tancada Programa 01HC0002-1 Comunicació eficaç en entorns d’aprenentatge digitals (ONLINE) 16-04-2020
Inscripció tancada Programa 01ME0005-1 Taller d’Aprenentatge Basat en Problemes (ONLINE) 16-04-2020
Inscripció tancada Programa 01ME0006-1 Taller d’Aprenentatge i servei (ONLINE) 16-04-2020
Inscripció tancada Programa 01RE0015-1 Elementos clave para la redacción de artículos científicos de alto impacto (ONLINE) 17-04-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0005-5 Millora la visibilitat de la teva producció científica: accés obert i Repositori Institucional 21-04-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0007-2 Infografies com a recurs docent i de comunicació 22-04-2020
Inscripció tancada Programa 01RE0013-1 Introducció al programa –R (ONLINE) 22-04-2020
Inscripció tancada Programa 01GE0004-1 Organització personal i gestió del temps (ONLINE) 27-04-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0008-7 Gestiona tu bibliografía con Mendeley (nivel básico-intermedio) 28-04-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0016-1 Accés a la informació de la Unió Europea 29-04-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0017-1 La informació especialitzada en Humanitats i Ciències Socials: recomanacions pràctiques 30-04-2020
Inscripció tancada Programa 01HC0001-1 L’art de la visualització de la informació i les estratègies motivacionals (ONLINE) 30-04-2020
 Maig
Inscripció tancada Programa 01GE0003-1 Reunions en temps de confinament (Autoaprenentatge) 04-05-2020
Inscripció tancada Programa 01RE0011-2 La tesis doctoral: Disseny i desenvolupament per articles (ONLINE) 04-05-2020
Inscripció tancada Programa 01RE0014-1 Bones pràctiques en la supervisió doctoral 04-05-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0002-2 Taller pràctic per gestionar el meu perfil d’investigador: eines i serveis que ofereix el CRAI 05-05-2020
Inscripció tancada Programa 01ME0004-1 Iniciació al Design thinking per generar idees innovadores (ONLINE) 05-05-2020
Inscripció tancada Programa 03RE0001-1 Recerca i transferència del coneixement (ONLINE) 13-05-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0023-1 Estratègies per optimitzar la producció en accés obert 14-05-2020
 Juny
Inscripció tancada Programa 01TI0006-2 Accessibilitat. Introducció al disseny de materials docents accessibles a persones amb discapacitat. (6a Edició) 01-06-2020
Inscripció tancada Programa 01TI0007-2 Moodle 2. Curs avançat del Campus Virtual URV 01-06-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0023-2 Estratègies per optimitzar la producció en accés obert (edició 2) 18-06-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0008-10 Gestiona la teva bibliografia amb Mendeley (nivell bàsic) 25-06-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0008-8 Gestiona la teva bibliografia amb Mendeley (nivell bàsic) 26-06-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0008-9 Gestiona tu bibliografía con Mendeley (nivel básico) 29-06-2020
 Juliol
Inscripció tancada Programa 01IT0011-1 Comunicar per a la igualtat i contra les violències masclistes 06-07-2020
Inscripció tancada Programa 01IT0004-1 Programació de noves titulacions a la URV: Elaboració de la proposta i model de virtualització de docència a la URV (ONLINE) 07-07-2020
Inscripció tancada Programa 01CR0023-3 Estrategias para optimizar la producción en acceso abierto (3ª edición) 09-07-2020
 Setembre
Inscripció tancada Programa PN2020 Proves de nivell d’Anglès 08-09-2020
Inscripció tancada Programa 01RE0016-1 Repte Experimenta: despertant passió per la ciència a l’ESO aplicant el mètode científic 15-09-2020
Inscripció tancada Programa 01RE0016-2 Reto Experimenta: despertando pasión por la ciencia en la ESO aplicando el método científico 18-09-2020
 Octubre
Inscripció tancada Programa 01RE0016-3 Experimenta Challenge: awakening passion for science in ESO using the scientific method 27-10-2020
Inscripció tancada Programa 01RE0016-4 Repte Experimenta: despertant passió per la ciència a l’ESO aplicant el mètode científic 30-10-2020