Històric cursos PROFID 2021-2022

Llegenda d'icones:  Inscripció  Inscripció oberta Oberta  Inscripció tancada Tancada  Inscripció pendent Pendent

          Programa Programa Descarregar el programa Programa No diponible


Inscripció Programa Codi Nom Data inici CURSOS FINALITZATS
 Setembre
Inscripció tancada Programa 01TI0001-3 Moodle 101. Introducció al Campus Virtual de la URV 06-09-2021
Inscripció tancada Programa 01TI0040-3 Tot a punt a l’aula virtual? Comencem el nou curs! 09-09-2021
Inscripció tancada Programa 01TI0064-1 Ús de la càmera i microfonia de l’aula amb MS Teams per a la retransmissió i/o gravació de classes presencials 14-09-2021
Inscripció tancada Programa 01CR0051-1 Publicar en accés obert 15-09-2021
Inscripció tancada Programa 01TI0041-4 Ús de la tauleta digitalitzadora 21-09-2021
Inscripció tancada Programa 01TI0048-1 Com fer activitats i recursos més accessibles amb Moodle 28-09-2021
 Octubre
Inscripció tancada Programa 01CR0010-2 El vídeo com a recurs docent a la URV 04-10-2021
Inscripció tancada Programa 01CR0029-7 Recursos d’informació en línia en l’àmbit de les Ciències de l’Educació 05-10-2021
Inscripció tancada Programa PN2021 Prova de nivell d'Anglès - (Online) 05-10-2021
Inscripció tancada Programa 01ID0010-1 Curs superior de català (C2) 06-10-2021
Inscripció tancada Programa 01TI0018-8 Grups d'estudiants i tasca en grup a l'aula virtual. 08-10-2021
Inscripció tancada Programa 01CR0038-3 Recursos d’informació en línia en l’àmbit de la medicina i les ciències de la salut 11-10-2021
Inscripció tancada Programa 01GE0006-1 Entorns personals d'aprenentatge per a l'actualització professional permanent 11-10-2021
Inscripció tancada Programa 01TI0059-1 Moodle 1: Aprèn els bàsics del Campus Virtual de la URV. 11-10-2021
Inscripció tancada Programa 01RE0016-1 Repte Experimenta: despertant passió per la ciència a l’ESO aplicant el mètode científic 14-10-2021
Inscripció tancada Programa 01TI0057-1 Introducció a activitats interactives a Moodle (H5P) 14-10-2021
Inscripció tancada Programa 01CR0024-9 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de la Infermeria 18-10-2021
Inscripció tancada Programa 01CR0025-7 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de les Ciències Jurídiques 18-10-2021
Inscripció tancada Programa 01CR0027-7 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de la Història i la Història de l’Art 19-10-2021
Inscripció tancada Programa 01CR0052-1 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de la Comunicació, Periodisme i Publicitat 19-10-2021
Inscripció tancada Programa 01GE0004-2 Organització personal i gestió del temps 19-10-2021
Inscripció tancada Programa 01TI0026-3 Privadesa de dades en la docència i l’avaluació 19-10-2021
Inscripció tancada Programa 01TI0051-1 Creació de continguts personalitzats i flexibles al Moodle. Els usos de la lliçó. 21-10-2021
Inscripció tancada Programa 01CR0043-7 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de la Llengua i la Literatura 25-10-2021
Inscripció tancada Programa 01CR0046-5 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de l'Antropologia 25-10-2021
Inscripció tancada Programa 01TI0056-1 Experimenta amb les activitats interactives H5P al Moodle 25-10-2021
Inscripció tancada Programa 01CR0039-9 Publicar en accés obert: polítiques, ajuts, eines i visibilitat al repositori institucional de la URV 26-10-2021
Inscripció tancada Programa 01CR0045-5 Recursos d'informació en línia en l'àmbit del Treball Social 26-10-2021
Inscripció tancada Programa 01CR0053-2 Gestor de referències bibliogràfiques: Mendeley (nivell bàsic-intermedi. Versió Desktop) 26-10-2021
Inscripció tancada Programa 01RE0016-2 Repte Experimenta: despertant passió per la ciència a l’ESO aplicant el mètode científic 26-10-2021
Inscripció tancada Programa 01CR0044-2 Publicar en accés obert amb MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute). El futur de les publicacions periòdiques 27-10-2021
Inscripció tancada Programa 01IT0027-1 Com millorar l’experiència d’aprenentatge dels estudiants a través de col·laboracions internacionals (COIL)? 28-10-2021
 Novembre
Inscripció tancada Programa 01TI0002-3 Com portar a terme amb èxit una activitat de debat online. 01-11-2021
Inscripció tancada Programa 01ID0005-15 Advanced Conversation Course 02-11-2021
Inscripció tancada Programa 01ID0006-7 Upper-intermediate Conversation Course 04-11-2021
Inscripció tancada Programa 01TI0062-1 Realització d'examens presencials amb els qüestionaris de Moodle 04-11-2021
Inscripció tancada Programa 01ID0005-16 Advanced Conversation Course 05-11-2021
Inscripció tancada Programa 01ID0001-3 Preparació Nivell C1 - Anglès - (Tarragona) 08-11-2021
Inscripció tancada Programa 01TI0039-3 Preguntes numèriques, calculades i cloze als qüestionaris de Moodle 08-11-2021
Inscripció tancada Programa 01CR0029-6 Recursos d’informació en línia en l’àmbit de les Ciències de l’Educació 09-11-2021
Inscripció tancada Programa 01CR0033-5 Recursos d’informació en línia en l’àmbit de l’economia i empresa 09-11-2021
Inscripció tancada Programa 01ID0001-4 Preparació Nivell C1 - Anglès - (Online) 09-11-2021
Inscripció tancada Programa 01DO0004-2 Fonaments, disseny i desenvolupament del COIL: eines per a la implementació a la teva aula 10-11-2021
Inscripció tancada Programa 01CR0032-3 Recursos d’informació en línia en l’àmbit de l’arquitectura i matèries afins 11-11-2021
Inscripció tancada Programa 01CR0040-7 Estrategias para optimizar los costes de publicación en acceso abierto 15-11-2021
Inscripció tancada Programa 01CR0030-4 Recursos d’informació en línia en l’àmbit de la Psicologia 18-11-2021
Inscripció tancada Programa 01TI0049-1 Com fer documents Word més accessibles? 18-11-2021
Inscripció tancada Programa 01CR0024-10 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de la Infermeria 22-11-2021
Inscripció tancada Programa 01CR0025-8 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de les Ciències Jurídiques 22-11-2021
Inscripció tancada Programa 01TI0007-5 Moodle 2: Curs avançat del Campus Virtual de la URV 22-11-2021
Inscripció tancada Programa 01CR0027-8 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de la Història i la Història de l’Art 23-11-2021
Inscripció tancada Programa 01CR0052-2 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de la Comunicació, Periodisme i Publicitat 23-11-2021
Inscripció tancada Programa 01CR0055-1 Información financiera comparable de empresas: SABI i AMADEUS 23-11-2021
Inscripció tancada Programa 01CR0042-4 Identificadors i perfils dels investigadors: ORCID, Scopus Author ID, Publons (WoS) i Google Scholar 25-11-2021
Inscripció tancada Programa 01TI0017-9 Seguiment de l'estudiant a l'aula virtual. 25-11-2021
Inscripció tancada Programa 01CR0043-8 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de la Llengua i la Literatura 29-11-2021
Inscripció tancada Programa 01CR0046-6 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de l'Antropologia 29-11-2021
Inscripció tancada Programa 01CR0045-6 Recursos d'informació en línia en l'àmbit del Treball Social 30-11-2021
Inscripció tancada Programa 01CR0054-1 Recursos d’informació en línia en l’àmbit de la Ciència i la Tecnologia 30-11-2021
 Desembre
Inscripció tancada Programa 01CR0041-7 Gestió de dades de recerca: Principis FAIR, dipòsit en accés obert i pla de gestió de dades. 01-12-2021
Inscripció tancada Programa 01DO0010-1 Dinàmiques, activitats i recursos per a la tutoria grupal (Pla d’acció tutorial de la URV) 01-12-2021
Inscripció tancada Programa 01TI0022-8 El llibre de qualificacions de l'aula virtual. 01-12-2021
Inscripció tancada Programa 01TI0063-1 Rúbriques d'avaluació: consells i implementació a l'aula virtual. 02-12-2021
Inscripció tancada Programa 01CR0007-4 Infografies com a recurs docent i de comunicació 09-12-2021
Inscripció tancada Programa 01CR0053-1 Gestor de referències bibliogràfiques: Mendeley (nivell bàsic-intermedi. Versió Desktop) 15-12-2021
Inscripció tancada Programa 01IT0006-2 Gestió de la mobilitat amb el programa MoveOn (Nivell inicial) 16-12-2021
Inscripció tancada Programa 01TI0050-1 Com fer presentacions amb Power Point més accessibles? 16-12-2021
Inscripció tancada Programa 01IT0007-3 Gestió de la mobilitat amb el programa MoveOn (assignacions) 20-12-2021
 Gener
Inscripció tancada Programa 01TI0040-4 Tot a punt a l’aula virtual? Comencem el nou curs! 13-01-2022
Inscripció tancada Programa 01CR0051-2 Publicar en accés obert 17-01-2022
Inscripció tancada Programa 01DO0011-1 Cóm la internacionalització pot millorar la teva carrera docent i investigadora 17-01-2022
Inscripció tancada Programa 01TI0064-2 Ús de la càmera i microfonia de l’aula amb MS Teams per a la retransmissió i/o 20-01-2022
Inscripció tancada Programa 05ID0002-3 How to teach in English 21-01-2022
Inscripció tancada Programa 01TI0043-2 Edició de vídeo amb Shotcut i altres eines 24-01-2022
Inscripció tancada Programa 01CR0042-5 Identificadores y perfiles de los investigadores: ORCID, Scopus Author ID, Publons (WoS) y Google Scholar 26-01-2022
Inscripció tancada Programa 01TI0053-1 El servei de Campus virtual a la URV 27-01-2022
 Febrer
Inscripció tancada Programa 01ME0008-1 De la voluntat a la realitat. Quin aprenentatge provoco a l’aula? 01-02-2022
Inscripció tancada Programa 01TI0057-2 Introducció a activitats interactives a Moodle (H5P) 01-02-2022
Inscripció tancada Programa 01CR0056-1 SAGE Research Methods Core database 02-02-2022
Inscripció tancada Programa 01CR0029-8 Recursos de información especializada en línea en el ámbito de las Ciencias de la Educación 03-02-2022
Inscripció tancada Programa 01CR0024-11 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de la Infermeria 07-02-2022
Inscripció tancada Programa 01CR0025-9 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de les Ciències Jurídiques 07-02-2022
Inscripció tancada Programa 01TI0056-2 Experimenta amb les activitats interactives H5P al Moodle 07-02-2022
Inscripció tancada Programa 01TI0059-2 Moodle 1: Aprèn els bàsics del Campus Virtual de la URV 07-02-2022
Inscripció tancada Programa 01CR0027-9 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de la Història i la Història de l’Art 08-02-2022
Inscripció tancada Programa 01CR0040-8 Estratègies per optimitzar els costos de publicar en accés obert 08-02-2022
Inscripció tancada Programa 01CR0052-3 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de la Comunicació, Periodisme i Publicitat 08-02-2022
Inscripció tancada Programa 01CR0033-6 Recursos d’informació en línia en l’àmbit de l’Economia i l’Empresa 09-02-2022
Inscripció tancada Programa 01CR0030-5 Recursos de información especializada en línea en el ámbito de la Psicología 11-02-2022
Inscripció tancada Programa 01CR0024-12 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de la Infermeria 14-02-2022
Inscripció tancada Programa 01CR0043-9 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de la Llengua i la Literatura 14-02-2022
Inscripció tancada Programa 01CR0046-7 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de l'Antropologia 14-02-2022
Inscripció tancada Programa 01CR0045-7 Recursos d'informació en línia en l'àmbit del Treball Social 15-02-2022
Inscripció tancada Programa 01CR0054-2 Recursos de información especializada en línea en el ámbito de la Ciencia y la Tecnología 17-02-2022
Inscripció tancada Programa 01CR0058- ProQuest One Business: nou recurs electrònic al CRAI 17-02-2022
Inscripció tancada Programa 01RE0016-8 Repte Experimenta: despertant passió per la ciència a l’ESO aplicant el mètode científic 17-02-2022
Inscripció tancada Programa 01TI0028-3 Coavaluació a través de l'eina "taller" de Moodle 17-02-2022
Inscripció tancada Programa 01CR0002-3 Taller pràctic per gestionar el meu perfil d’investigador/a: Eines i serveis que ofereix el CRAI 21-02-2022
Inscripció tancada Programa 01CR0057-1 Dynamed: Acceso a las mejores evidencias para apoyar la toma de decisiones clínicas 21-02-2022
Inscripció tancada Programa 01TI0065-1 Creació de materials digitals accessibles i millora de l'accessibilitat de l'aula virtual 28-02-2022
 Març
Inscripció tancada Programa 01CR0041-8 Dades de recerca: Principis FAIR, dipòsit en accés obert i pla de gestió de dades 01-03-2022
Inscripció tancada Programa 01TI0066-1 Presentaciones creativas usando Canva y Prezi 02-03-2022
Inscripció tancada Programa 01CR0053-3 Gestor de referencias bibliográficas: Mendeley (nivel básico-intermedio. Versión Desktop) 04-03-2022
Inscripció tancada Programa 01CR0050-2 Disseny d'un pòster acadèmic 07-03-2022
Inscripció tancada Programa 01GE0007-1 Estrategias para el bienestar emocional 08-03-2022
Inscripció tancada Programa 01CR0042-6 Identificadors i perfils dels investigadors: ORCID, Scopus Author ID, Publons (WoS) i Google Scholar 10-03-2022
Inscripció tancada Programa 01ID0009-3 Making effective presentations in English 10-03-2022
Inscripció tancada Programa 01ME0001-3 Pensament creatiu 10-03-2022
Inscripció tancada Programa 01TI0054-1 Els qüestionaris de Moodle com a eina per l'aprenentatge 10-03-2022
Inscripció tancada Programa 01HC0003-1 Competència comunicativa oral a la docència: Eina de millora i d’innovació per desenvolupar-la entre l’alumnat 11-03-2022
Inscripció tancada Programa 01CR0035-2 Com t'ajuda Mendeley en la revisió sistemàtica de bibliografia 14-03-2022
Inscripció tancada Programa 01TI0067-1 Presentaciones digitales efectivas con Power Point 14-03-2022
Inscripció tancada Programa 01ID0008-4 Writing scientific articles in English (Ed.4) 15-03-2022
Inscripció tancada Programa 01CR0056-2 SAGE Research Methods Core database 16-03-2022
Inscripció tancada Programa 01CR0002-4 Taller pràctic per gestionar el meu perfil d’investigador/a: eines i serveis que ofereix el CRAI 21-03-2022
Inscripció tancada Programa 01CR0024-13 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de la Infermeria 21-03-2022
Inscripció tancada Programa 01CR0025-10 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de les Ciències Jurídiques 21-03-2022
Inscripció tancada Programa 01CR0027-10 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de la Història i la Història de l’Art 22-03-2022
Inscripció tancada Programa 01CR0052-4 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de la Comunicació, Periodisme i Publicitat 22-03-2022
Inscripció tancada Programa 01CR0039-10 Publicar en acceso abierto: políticas, ayudas, herramientas y visibilidad en el repositorio institucional de la URV 28-03-2022
Inscripció tancada Programa 01CR0043-10 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de la Llengua i la Literatura 28-03-2022
Inscripció tancada Programa 01CR0046-8 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de l'Antropologia 28-03-2022
Inscripció tancada Programa 01TI0007-6 Moodle 2: Curs avançat del Campus Virtual de la URV 28-03-2022
Inscripció tancada Programa 01CR0045-8 Recursos d'informació en línia en l'àmbit del Treball Social 29-03-2022
Inscripció tancada Programa 01CR0053-4 Gestor de referències bibliogràfiques: Mendeley (nivell bàsic-intermedi. Versió Desktop) 29-03-2022
Inscripció tancada Programa 01ID0005-18 Advanced Conversation Course 29-03-2022
Inscripció tancada Programa 01ID0008-5 Writing scientific articles in English (Ed.5) 29-03-2022
Inscripció tancada Programa 01ME0010-1 Jornada d'Innovació Docent de la URV 2022 29-03-2022
Inscripció tancada Programa 01ID0005-20 Advanced Conversation Course 30-03-2022
Inscripció tancada Programa 01ID0006-9 Upper-intermediate Conversation Course 31-03-2022
 Abril
Inscripció tancada Programa 01ID0005-19 Advanced Conversation Course 01-04-2022
Inscripció tancada Programa 01RE0011-4 La tesis doctoral: Diseño y desarrollo por artículos 04-04-2022
Inscripció tancada Programa 01TI0061-2 Prevenció i detecció del plagi en la docència a la URV: Recursos del CRAI per a la prevenció i ús del'eina Ouriginial per la seva detecció 05-04-2022
Inscripció tancada Programa 01IT0028-1 Coneix el nostre Codi ètic URV 06-04-2022
Inscripció tancada Programa 01CR0059-1 Recursos de información especializada en el ámbito de la Geografía y la Arquitectura 07-04-2022
Inscripció tancada Programa 01ME0009-1 Motivació de l’alumnat universitari dins l'aula 19-04-2022
Inscripció tancada Programa 01RE0013-3 Introducció al programa –R 19-04-2022
Inscripció tancada Programa 01CR0057-2 Dynamed: Acceso a las mejores evidencias para apoyar la toma de decisiones clínicas 21-04-2022
Inscripció tancada Programa 01TI0055-2 Experiències de realització d’exàmens orals presencials o mitjançant videoconferència 21-04-2022
Inscripció tancada Programa 01RE0023-1 Elaboració i publicació d’articles científics 25-04-2022
Inscripció tancada Programa 01CR0039-11 Publicar en accés obert: polítiques, ajuts, eines i visibilitat al repositori institucional de la URV 26-04-2022
Inscripció tancada Programa 01CR0031-2 Fuentes de información de la Unión Europea 27-04-2022
Inscripció tancada Programa 01DO0013-1 Com integrar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a la Docència 27-04-2022
Inscripció tancada Programa 01RE0004-3 Anàlisi de dades en la investigació qualitativa 28-04-2022
Inscripció tancada Programa 01RE0009-3 La tesis doctoral: Disseny i desenvolupament per projectes 28-04-2022
 Maig
Inscripció tancada Programa 01RE0012-3 Doctoral Thesis by compendium of publications 02-05-2022
Inscripció tancada Programa 01IT0028-2 Conoce el código ético de la URV 03-05-2022
Inscripció tancada Programa 01ME0006-2 Taller d’Aprenentatge i servei 04-05-2022
Inscripció tancada Programa 01CR0060-1 Plataforma audiovisual de JoVE 05-05-2022
Inscripció tancada Programa 01ME0005-2 Taller d’Aprenentatge Basat en Problemes 09-05-2022
Inscripció tancada Programa 01RE0023-2 Writing and publishing scientific articles 09-05-2022
Inscripció tancada Programa 01IT0024-2 9è Mercat de Projectes Socials 11-05-2022
Inscripció tancada Programa 01RE0014-3 Bones pràctiques en la supervisió doctoral 11-05-2022
Inscripció tancada Programa 01RE0024-1 Procedimiento de evaluación ética de proyectos de investigación y tesis doctorales a cargo al CEIPSA 11-05-2022
Inscripció tancada Programa 01CR0024-14 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de la Infermeria 16-05-2022
Inscripció tancada Programa 01CR0025-11 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de les Ciències Jurídiques 16-05-2022
Inscripció tancada Programa 01CR0027-11 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de la Història i la Història de l’Art 17-05-2022
Inscripció tancada Programa 01CR0040-9 Estratègies per optimitzar els costos de publicar en accés obert 17-05-2022
Inscripció tancada Programa 01CR0052-5 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de la Comunicació, Periodisme i Publicitat 17-05-2022
Inscripció tancada Programa 01CR0043-11 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de la Llengua i la Literatura 23-05-2022
Inscripció tancada Programa 01CR0046-9 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de l'Antropologia 23-05-2022
Inscripció tancada Programa 01CR0045-9 Recursos d'informació en línia en l'àmbit del Treball Social 24-05-2022
Inscripció tancada Programa 01CR0041-9 Gestión de datos de investigación: Principios FAIR, depósito en acceso abierto y plan de gestión de datos 30-05-2022
 Juny
Inscripció tancada Programa 01DO0012-1 El coaching com a eina de desenvolupament professional 02-06-2022
Inscripció tancada Programa 01CR0053-5 Gestor de referències bibliogràfiques: Mendeley (nivell bàsic-intermedi. Versió Desktop) 07-06-2022
Inscripció tancada Programa 01IT0004-3 Programació de noves titulacions de grau i màster universitari: procés de programació acadèmica 16-06-2022
Inscripció tancada Programa 01CR0024-15 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de la Infermeria 20-06-2022
Inscripció tancada Programa 01CR0025-12 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de les Ciències Jurídiques 20-06-2022
Inscripció tancada Programa 01CR0027-12 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de la Història i la Història de l’Art 21-06-2022
Inscripció tancada Programa 01CR0052-6 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de la Comunicació, Periodisme i Publicitat 21-06-2022
Inscripció tancada Programa 01CR0043-12 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de la Llengua i la Literatura 27-06-2022
Inscripció tancada Programa 01CR0046-10 Recursos d'informació en línia en l'àmbit de l'Antropologia 27-06-2022
Inscripció tancada Programa 01CR0045-10 Recursos d'informació en línia en l'àmbit del Treball Social 28-06-2022
Inscripció tancada Programa 01RE0022-1 Codirecció i doctorands internacionals en el context de la supervisió doctoral 30-06-2022
 Juliol
Inscripció tancada Programa 01RE0005-1 Introducción al Diseño de Figuras Científicas 04-07-2022