Formulari d'inscripció als cursos PROFI


Informació del curs:

01TI0075-1: Avaluació continua. Possibilitats a través de les eines del Campus Virtual.
Calendari:
Dimarts, 25 d'abril de 2023
Horari:
12h-13h
Lloc:
MS Teams



Aquest curs no permet inscripcions.