01CR0007-3: Infografies com a recurs docent i de comunicació

Destinataris

PDI

Dades tècniques del curs

Calendari: Dimecres, 27 de gener de 2021
Horari: 10h

Lloc

Campus Virtual - Sala webinaris TAC

Inscripció

Incripció tancada

Programa

Veure programa en PDF