01DO0009-1: Introduir el joc a l’aula

Destinataris

PDI

Dades tècniques del curs

Calendari: Dia: 19 de febrer de 2021
Horari: 10 hores
Places: 100

Lloc

Campus Virtual de la URV - Webinaris TAC

Inscripció

Incripció tancada

Programa

Veure programa en PDF