01IT0001-1: La universitat i el seu entorn: Estratègies docents per al compromís social

Destinataris

PDI

Dades tècniques del curs

Calendari: 22 de febrer i 1 de març de 2021
Horari: 17 a 18.30h
Places: 30

Lloc

Campus Virtual (Online)

Inscripció

Incripció tancada

Programa

Veure programa en PDF