01IT0004-2: Programació de noves titulacions a la URV: Elaboració de la proposta i models de virtualització de docència a la URV

Destinataris

PDI

Dades tècniques del curs

Calendari: 15 i 17 de juny de 2021
Horari: 10 a 12.30 h
Places: 30

Lloc

Campus virtual

Inscripció

Incripció tancada

Programa

Veure programa en PDF