01IT0013-1: Per què i com introduir la perspectiva de gènere a les enginyeries

Destinataris

PDI

Dades tècniques del curs

Calendari: Dimecres, 11 de novembre de 2020
Horari: 10-12.30 hores
Places: 60

Lloc

Campus Virtual - Microsoft Teams (online)

Inscripció

Incripció tancada

Programa

Veure programa en PDF