01ME0002-2: Tutorització i seguiment del TFG/TFM

Destinataris

PDI

Dades tècniques del curs

Calendari: Del 8 al 14 d’abril de 2021
Horari: Sessió sincrònica el 14 d’abril de 2021, de 16.00 a 17:00

Lloc

Campus virtual

Inscripció

Incripció tancada

Programa

Veure programa en PDF