01RE0020-1: Seguiment de bones pràctiques en la supervisió doctoral

Destinataris

Professorat que dirigeix tesis doctorals

Dades tècniques del curs

Calendari: 30 de juny de 2021
Horari: 9:30 – 13:30
Places: 20

Lloc

Campus virtual (videoconferència)

Inscripció

Incripció tancada

Programa

Veure programa en PDF