01TI0041-1: Accessibilitat: Introducció al disseny de materials docents accessibles a persones amb discapacitat

Destinataris

PDI

Dades tècniques del curs

Calendari: De l'1 de febrer a l'1 de març de 2021
Horari: Veure programa

Lloc

Campus Virtual de la URV

Inscripció

Incripció tancada

Programa

Veure programa en PDF