18-19D32: Infografies com a recurs docent i de comunicació

Destinataris

Doctorands de la URV

Dades tècniques del curs

Calendari: Dimecres, 15 de maig de 2019
Horari: 10:00-13:00 H.
Places: 15

Lloc

Aula de formació CRAI Campus Catalunya

Inscripció

Curs finalitzat

Programa

Veure programa en PDFEnquesta de satisfacció

Anar a Enquesta