18-19D80: Infografies com a recurs docent i de comunicació

Destinataris

Doctorands de la URV

Dades tècniques del curs

Calendari: Divendres, 31 de maig de 2019
Horari: 10:00 - 13:00
Places: 15

Lloc

Aula de formació CRAI Campus Catalunya

Inscripció

Curs finalitzat

Programa

Veure programa en PDFEnquesta de satisfacció

Anar a Enquesta