PROFI005: Tutories orals de català per al PDI

Dades tècniques del curs

Calendari: 5 dimarts a determinar entre el 4 d’octubre i el 20 de desembre
Horari: 16,30 h. a 18,30 h.
Places: 10

Lloc

Campus Catalunya

Inscripció

Incripció tancada

Enllaç a l'enquesta: https://opina.urv.cat/c/22131

Programa

Veure programa en PDFEnquesta de satisfacció

Anar a Enquesta