PROFI067: Tutories orals de català per al PDI

Dades tècniques del curs

Calendari: dimarts (cinc dies a determinar entre el 20 de febrer i el 8 de maig de 2018)
Horari: 16:30-18:30 h.
Places: 10

Lloc

Campus Catalunya

Inscripció

Aquest curs s'ha suspès

Programa

Veure programa en PDFEnquesta de satisfacció

Anar a Enquesta