PROFI068: Tutories orals de català per al PDI

Dades tècniques del curs

Calendari: dijous (cinc dies a determinar entre el 22 de febrer i el 10 de maig de 2018)
Horari: 16:30-18:30 h.
Places: 10

Lloc

Campus Sescelades

Inscripció

Aquest curs s'ha suspès

Programa

Veure programa en PDFEnquesta de satisfacció

Anar a Enquesta