PROFI016: Tutories orals de català per al PDI

Destinataris

PDI

Dades tècniques del curs

Calendari: Dimarts ( 5 dies a determinar entre el 2 d'octubre i el 18 de desembre )
Horari: 16:30 - 18:30h
Places: 10

Lloc

Campus Catalunya. Aula a determinar

Inscripció

Incripció tancada

Enllaç a l'enquesta: https://opina.urv.cat/c/110314

Programa

Veure programa en PDFEnquesta de satisfacció

Anar a Enquesta