PROFI017: Tutories orals de català per al PDI

Destinataris

PDI

Dades tècniques del curs

Calendari: Dijous (5 dies a determinar entre el 4 d'octubre i el 20 de desembre)
Horari: 16:30 - 18:30h
Places: 10

Lloc

Campus Vapor Nou (Facultat de Medicina)

Inscripció

Enllaç al formulari d'inscripció

Programa

Veure programa en PDFEnquesta de satisfacció

Anar a Enquesta