PROFI038: Accessibilitat. Introducció al disseny de materials docents accessibles a persones amb discapacitat.

Dades tècniques del curs

Calendari: Data d’inici: Divendres 11 de gener de 2019 (Campus virtual Moodle). Data de finalització: Dilluns 11 de febrer de 2019 (Campus virtual Moodle).
Horari: -
Places: 15

Lloc

Campus Catalunya. Aula de formació del CRAI i Entorn Virtual de Formació: Moodle.

Inscripció

Incripció tancada

Enllaç a l'enquesta: https://opina.urv.cat/c/112650

Programa

Veure programa en PDFEnquesta de satisfacció

Anar a Enquesta