PROFI041: Accessibilitat. Introducció al disseny de materials docents accessibles a persones amb discapacitat.

Destinataris

PDI

Dades tècniques del curs

Calendari: Data d’inici: Divendres 21 de juny de 2019 (Campus virtual Moodle). Data de finalització: Dilluns 21 de juliol de 2019 (Campus virtual Moodle).
Horari: -
Places: 15

Lloc

Campus Catalunya. Aula de formació del CRAI i Entorn Virtual de Formació: Moodle.

Inscripció

Incripció tancada

Programa

Veure programa en PDFEnquesta de satisfacció

La enquesta es publicará en aquest lloc el dia de la finalització de l'activitat