01TI0039-4: Preguntes numèriques, calculades i cloze als qüestionaris de Moodle

Dades tècniques del curs

Calendari: Dilluns, 14 de novembre de 2022
Horari: 12h
Places: 500
Destinataris: PDI

Lloc

Sala MS Teams

Inscripció

Inscripció tancada

Enllaç a l'enquesta: https://enquestes.urv.cat/s3/01TI0039-4-Preguntes-num-riques-calculades-i-cloze-als-q-estionaris-de-Moodle

Programa

Veure programa en PDF