Programació cursos Pla Específic 2019-2020

> Veure cursos Pla Específic 2016-2017
> Veure cursos Pla Específic 2017-2018
> Veure cursos Pla Específic 2018-2019

Llegenda d'icones:  Inscripció  Inscripció oberta Oberta  Inscripció tancada Tancada  Inscripció pendent Pendent

          Programa Programa Descarregar el programa Programa No diponible


Inscripció Programa Codi Nom Data inici CURSOS FINALITZATS
 Setembre
Inscripció tancada Programa 02IN0001 Acreditació màsters ETSEQ 2019-20 18-09-2019
Inscripció tancada Programa 02RE0005 Seminar and Workshop Series on Recent Developments in Economics 26-09-2019
 Octubre
Inscripció tancada Programa 02DO0012 Introducció a la creació i adaptació de materials docents en lectura fàcil 16-10-2019
Inscripció tancada Programa 02RE0007 Tractament de dades qualitatives en la recerca educativa. Indicadors de qualitat per la redacció d'articles científics 22-10-2019
Inscripció tancada Programa 02DO0006 Curs d'actualització per a tutors acadèmics de la Facultat de Química 24-10-2019
 Novembre
Inscripció tancada Programa 02DO0015 Introducció a la perspectiva de gènere a la docència universitària als Graus de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, com a estratègia per a l'eradicació de la violència masclista 07-11-2019
 Desembre
Inscripció tancada Programa 02DO0011 Taller: Tutoria del treball de fi de Grau (TFG) en Fisioteràpia 01-12-2019
Inscripció tancada Programa 02DO0013 Curs d'orientació acadèmica i professional per a estudiants amb diversitat funcional 02-12-2019
Inscripció tancada Programa 02DO0016 Introducció a la perspectiva de gènere a la docència universitària als Graus de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia com a estratègia per a l'eradicació de la violència masclista 03-12-2019
Inscripció tancada Programa 02RE0014 Disseny de recerques utilitzant mètodes mixtes 04-12-2019
Inscripció tancada Programa 02DO00018 Introducció a la perspectiva de gènere a la docència universitària als Graus de la Facultat d'Infermeria com a estratègia per a l'eradicació de la violència masclista 10-12-2019
Inscripció tancada Programa 02DO0019 Introducció a la perspectiva de gènere a la docència universitària als Graus de diversos ensenyaments impartits en el Campus Terres de l'Ebre, com a estratègia per a l'eradicació de la violència masclista 11-12-2019
Inscripció pendent Programa 02DO0010 Curs de Raonament Clínic en Fisioteràpia 20-12-2019