Històric cursos Pla Específic 2017-2018

Llegenda d'icones:  Inscripció  Inscripció oberta Oberta  Inscripció tancada Tancada  Inscripció pendent Pendent

          Programa Programa Descarregar el programa Programa No diponible


Inscripció Programa Codi Nom Data inici CURSOS FINALITZATS
 Octubre
Inscripció tancada Programa PROFI208 Seminar and Workshop Series on Recent Developments in Economics 03-10-2017
Inscripció tancada Programa PROFI202 El PAT a l’ETSE i Taller e-tutories 05-10-2017
Inscripció tancada Programa PROFI207 Seminari de recerca sobre valoració de la qualitat del Servei mitjançant Fuzzy Numbers i TOPSIS 10-10-2017
 Novembre
Inscripció tancada Programa PROFI212 Curs d’Anglès per a ciències bioquímiques 06-11-2017
Inscripció tancada Programa PROFI213 Estratègies col·laboratives per a la construcció de coneixement usant eines digitals: ATLAS.TI 22-11-2017
Inscripció tancada Programa PROFI209 Eines per a garantir la identificació dels estudiants en la docència on line 24-11-2017
 Gener
Inscripció tancada Programa PROFI204 Advanced conversation in English 08-01-2018
Inscripció tancada Programa PROFI214 Docència virtual al Màster d’Anàlisi i Gestió del Territori 10-01-2018
Inscripció tancada Programa PROFI205 Aplicacions del programa ATLAS.TI a l’anàlisi de textos, imatges i sons 16-01-2018
Inscripció tancada Programa PROFI211 Càlcul científic amb Matlab 22-01-2018
Inscripció tancada Programa PROFI210 La gestió del temps en la docència i la recerca 23-01-2018
Inscripció tancada Programa PROFI215 Taller per tutors ETSEQ: novetats tutories 31-01-2018
 Febrer
Inscripció tancada Programa PROFI221 Seminar and Workshop Series on Recent Developments in Economics 06-02-2018
Inscripció tancada Programa PROFI206 Documentació audiovisual amb dispositius mòbils 19-02-2018
 Març
Inscripció tancada Programa PROFI224 Modelización estructural basada en varianzas (PLS-SEM): Introducción y avances 15-03-2018
 Abril
Inscripció tancada Programa PROFI229 Elaboració i correcció d’Unitats i Seqüències Didàctiques per a l’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional 02-04-2018
Inscripció tancada Programa PROFI227 Assesorament a estudiants de TFM en el disseny metodològic Quasi experimental i l'anàlisi de les dades amb JASP per a la realització del TFM 03-04-2018
Inscripció tancada Programa PROFI228 Assessorament a estudiants de TFM en el disseny metodològic d’Estudi de cas i l’anàlisi de dades qualitatives per a la realització del TFM 03-04-2018
Inscripció tancada Programa PROFI219 Introducció a la estadística amb Matlab 10-04-2018
Inscripció tancada Programa PROFI223 L’estratègia CDIO a l’ETSEQ 10-04-2018
Inscripció tancada Programa PROFI230 The Historical Roots and Future Directions of Open Access to Research and Learning 24-04-2018
 Maig
Inscripció tancada Programa PROFI220 La gestió i la prevenció del conflicte en contextos urbans 07-05-2018
Inscripció tancada Programa PROFI225 Comunicació científica en la docència i capacitat de persuasió 24-05-2018
 Juny
Inscripció tancada Programa PROFI218 Curs de Detecció del pacient amb trastorn mental 01-06-2018
Inscripció tancada Programa PROFI222 Divulgar la recerca a les xarxes socials i portals d’internet en l’àmbit de les ciències bioquímiques 04-06-2018
 Juliol
Inscripció tancada Programa PROFI231 Introducció al màrketing digital: SEM, SEO i Google Analytics 16-07-2018