Programació cursos PROFID 2019-2020

> Veure cursos PROFID 2016-2017
> Veure cursos PROFID 2017-2018
> Veure cursos PROFID 2018-2019

Llegenda d'icones:  Inscripció  Inscripció oberta Oberta  Inscripció tancada Tancada  Inscripció pendent Pendent

          Programa Programa Descarregar el programa Programa No diponible


Inscripció Programa Codi Nom Data inici

 Autoaprenentatge
Inscripció oberta Programa 01TI0001-1 Moodle 101. Introducció al Campus Virtual de la URV 01-10-2019
 Desembre
Inscripció tancada Programa 01TI0010-1 Ludificació i aprenentatge 02-12-2019
Inscripció tancada Programa 01RE0010-1 Disseny de recerques utilitzant mètodes mixtes 04-12-2019
Inscripció tancada Programa 01CR0012-1 Disseny d’un pòster acadèmic 05-12-2019
Inscripció tancada Programa 01IT0005-2 Violències sexuals en la universitat: reconèixer, acompanyar i repensar estratègies de resposta (Edició 2) 09-12-2019
 Gener
Inscripció oberta Programa 01TI0006-1 Accessibilitat. Introducció al disseny de materials docents accessibles a persones amb discapacitat. (5a Edició) 13-01-2020
Inscripció oberta Programa 01TI0005-2 Prevenció i detecció del plagi a la URV: Recursos del CRAI per a la prevenció i l'Urkund com a eina per a la detecció 15-01-2020
Inscripció tancada Programa 01ID0003-1 Writing scientifics articles in english 20-01-2020
Inscripció oberta Programa 01RE0006-1 COMUNICACIÓ PER A INVESTIGADORS 20-01-2020
Inscripció pendent Programa 01RE0008-1 Avaluació de la Recerca 20-01-2020
Inscripció oberta Programa 01RE0007-1 COM UTILITZAR LES XARXES SOCIALS PER DIVULGAR CIÈNCIA 27-01-2020
Inscripció oberta Programa 01RE0004-2 Metodologia qualitativa: anàlisi qualitativa de dades (Edició 2) 31-01-2020
 Febrer
Inscripció oberta Programa 01TI0003-2 Moodle 1. Curs bàsic del Campus Virtual URV 03-02-2020
Inscripció oberta Programa 01TI0011-1 Mobile learning: utilitzem els dispositius mòbils per a ensenyar i aprendre 03-02-2020
Inscripció oberta Programa 01CR0003-1 SCIVAL: cerca de candidats per a programes de finançament d’R+D+I 07-02-2020
Inscripció oberta Programa 01TI0004-2 Seguiment de l'estudiant a l'aula virtual de la URV 13-02-2020
Inscripció tancada Programa 01RE0009-1 La tesis doctoral: Disseny i desenvolupament per projectes 20-02-2020
 Març
Inscripció pendent Programa 01TI0007-1 Moodle 2. Curs avançat del Campus Virtual URV 02-03-2020
Inscripció pendent Programa 01IT0001-1 La universitat i el seu entorn: Estratègies docents per al compromís social 18-03-2020
Inscripció pendent Programa 01RE0005-1 Introducció al Disseny de Figures Científiques 24-03-2020
 Juny
Inscripció pendent Programa 01IT0004-1 Programació de noves titulacions a la URV: Elaboració de la proposta i model de virtualització de docència a la URV 10-06-2020
Inscripció pendent Programa 01TI0006-2 Accessibilitat. Introducció al disseny de materials docents accessibles a persones amb discapacitat. (6a Edició) 22-06-2020
 Juliol
Inscripció pendent Programa 01ID0003-2 Writing scientifics articles in english 06-07-2020


 CURSOS FINALITZATS
 Setembre
Inscripció tancada Programa PN2019 Prova de nivell d'Anglès - (Online) 12-09-2019
Inscripció tancada Programa 01IN0001 Using Collaborative On-line International Learning (COIL) to open students’ minds, and demonstrating scientifically (BEVI) that it works! 19-09-2019
Inscripció tancada Programa 01IN0002 The Power and Potential of Collaborative Online International Learning: Why and How to Develop, Implement, and Evaluate COIL-Based Courses and Programs 20-09-2019
 Octubre
Inscripció tancada Programa 01CR0015-1 Bases de datos especializadas en Psicología de EBSCO 01-10-2019
Inscripció tancada Programa 01RE0003-1 LA TRANSFERÈNCIA DEL CONEIXEMENT I LA INNOVACIÓ 01-10-2019
Inscripció tancada Programa 01ID0005-2 Advanced Conversation Course 2 04-10-2019
Inscripció tancada Programa 01GE0001-1 Como gestionar equipos de trabajo y la resolución de conflictos 07-10-2019
Inscripció tancada Programa 01ID0001-1 Preparació Nivell C1 - Anglès - (Tarragona) 07-10-2019
Inscripció tancada Programa 01ID0001-2 Preparació Nivell C1 - Anglès - (Reus) 08-10-2019
Inscripció tancada Programa 01ID0005-1 Advanced Conversation Course 1 08-10-2019
Inscripció tancada Programa 01RE0002-1 TALLER DE PROTECCIÓ DELS RESULTATS DE LA RECERCA 08-10-2019
Inscripció tancada Programa 01ID0006-1 Upper-Intermediate Conversation Course 2 09-10-2019
Inscripció tancada Programa 01TI0002-1 Ús i funcionament del fòrum de Moodle com a activitat d'aprenentatge avaluable 14-10-2019
Inscripció tancada Programa 01TI0003-1 Moodle 1. Curs bàsic del Campus Virtual URV 14-10-2019
Inscripció tancada Programa 01TI0008-1 Curs avançat en videoconferències amb Adobe Connect 14-10-2019
Inscripció tancada Programa 01ID0006-2 Upper-Intermediate Conversation Course 1 15-10-2019
Inscripció tancada Programa 01RE0001-1 TALLER D’EMPRENEDORIA DE PROJECTES INNOVADORS 15-10-2019
Inscripció tancada Programa 01TI0004-1 Seguiment de l'estudiant a l'aula virtual de la URV 17-10-2019
Inscripció tancada Programa 01CR0001-1 Base de dades Web of Science (WoS): nivell mitjà i avançat 21-10-2019
Inscripció tancada Programa 01CR0005-1 Millora la visibilitat de la teva producció científica: accés obert i Repositori Institucional 22-10-2019
Inscripció tancada Programa 01CR0020-1 Publicar en accés obert: taller MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) 23-10-2019
Inscripció tancada Programa 01CR0010-1 El vídeo com a recurs docent a la URV 24-10-2019
Inscripció tancada Programa 01GE0002-1 Leadership and directive competences 24-10-2019
Inscripció tancada Programa 01CR0013-1 Com omplir l’apartat “publicacions” del CV del PDI en els processos d’avaluació de l’AQU, l’ANECA i la CNEAI en l’àmbit de les ciències socials i humanitats 30-10-2019
Inscripció tancada Programa 01CR0021-1 Como publicar en Springer: taller para autores 30-10-2019
 Novembre
Inscripció tancada Programa 01IT0005-1 Violències sexuals en la universitat: reconèixer, acompanyar i repensar estratègies de resposta (Edició 1) 04-11-2019
Inscripció tancada Programa 01CR0019-1 La identitat digital de l'investigador: utilitza ORCID, Google Scholar i altres perfils acadèmics 06-11-2019
Inscripció tancada Programa 01CR0004-1 SciVal: Eina que us permetrà analitzar i posicionar la vostra recerca 08-11-2019
Inscripció tancada Programa 01RE0004-1 Metodologia qualitativa: anàlisi qualitativa de dades 08-11-2019
Inscripció tancada Programa 01ID0007-1 CURS VIRTUAL DE SUFICIÈNCIA DE CATALÀ PER AL PDI DE LA URV (C1) 11-11-2019
Inscripció tancada Programa 01TI0005-1 Prevenció i detecció del plagi a la URV: Recursos del CRAI per a la prevenció i l'Urkund com a eina per a la detecció 12-11-2019
Inscripció tancada Programa 01CR0009-1 Gestió de dades de recerca: pla de gestió de dades 13-11-2019
Inscripció tancada Programa 01CR0006-1 La informació especialitzada en Dret: recomanacions pràctiques 18-11-2019
Inscripció tancada Programa 01IT0006-1 Gestió de la mobilitat amb el programa MoveOn (Nivell inicial) 19-11-2019
Inscripció tancada Programa 01CR0014-1 Bases de datos Reaxys y Reaxys Medicinal Chemistry 20-11-2019
Inscripció tancada Programa CEDU19-21 Formació del Professorat Universitari: Docència, Recerca i Gestió 2019-2021 20-11-2019
Inscripció tancada Programa 01CR0008-3 Gestiona la teva bibliografia amb Mendeley (nivell bàsicintermedi) 22-11-2019
Inscripció tancada Programa 01CR0008-2 Gestiona la teva bibliografia amb Mendeley (nivell bàsic-intermedi) 25-11-2019
Inscripció tancada Programa 01IT0007-1 Gestió de la mobilitat amb el programa MoveOn (assignacions) 25-11-2019
Inscripció tancada Programa 01CR0005-2 Millora la visibilitat de la teva producció científica: accés obert i Repositori Institucional 26-11-2019
Inscripció tancada Programa 01CR0008-1 Gestiona la teva bibliografia amb Mendeley (nivell bàsic-intermedi) 27-11-2019